• +48 662 144 425
 • biuro@abix.info.pl

RC-HURT to elastyczne, wysokowydajne oprogramowanie

Posiada zaimplementowany pełny i dokładny schemat FIFO. System jest otwarty na dodatkowe moduły, które możemy przygotowywać dla klientów na specjalne życzenie. Daje to możliwość łatwego dostosowania systemu do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez dodawanie nowych funkcjonalności. Został przygotowany w oparciu o doświadczenia dużych i małych przedsiębiorstw, odzwierciedla potrzeby firm, umożliwia parametryzację pod konkretne potrzeby klienta. • RC-HURT - opis zmian

  Tutaj możecie zapoznać się z wszystkimi chronologicznymi zmianami, jakie są wprowadzane w aplikacji…


 • RC-HURT - zmiany na życzenie

  Tutaj prezentujemy procedure i oplaty do wykonywania aktualizacji na zyczenie.Główne cechy systemu to:


Prędkość działania oraz możliwości pracy zdalnej. RC-HURT jest systemem o niebywałej prędkości przetwarzania danych; dostępne są wersje 64-bitowe aplikacji, dzięki czemu możemy osiągnąć następujące parametry:
 • obsługa bazy do wielkości 4 TB (terabajty)
 • średnia prędkość przetwarzania 10 000 transakcji / minutę
 • średnia objętość bazy: 1 dokument = 0,01 MB
 • maksymalna ilość dokumentów w bazie: ok. 419 430 400 (ponad 400 mln dokumentów)
 • tekstowy format aplikacji pozwala na bezproblemową pracę poprzez sieć Internet, nawet przy wolnym łączu
 • aplikacja działa po stronie serwera, natomiast po stronie klienta działa specjalna aplikacja RC-Console Client, dzięki czemu z aplikacją potrafią działać komputery z systemami: MacOSX, Linux, MS-Windows, Android, MS-Windows CE
Elastyczność działania i konfiguracji. RC-HURT jest systemem o bardzo dużej liczbie parametrów, jakie może ustalić użytkownik. Dzięki temu możliwe są różne sposoby działania systemu, a przykładowe możliwości to:
 • obsługa 4 poziomów opakowań zbiorczych dla towarów – definiowalne nazwy, pojemności; możliwość drukowania dokumentów magazynowych z kolumnami po przeliczeniu ilości w opakowaniach
 • obsługa kodów kreskowych – dla każdej kartoteki towarów można przypisać jeden główny kod kreskowy oraz nieograniczoną liczbę kodów kreskowych zamiennych; kod zamienny może mieć zdefiniowaną ilość jednostek podstawowych (w ten sposób można definiować opakowania zbiorcze)
 • obsługa zdjęć dołączonych do kartoteki towarowej – istnieje możliwość wyświetlania miniaturek zdjęć towarów z kartoteki
 • definiowalne pola dodatkowe dla kartotek – istnieje wiele dodatkowych pól, które użytkownik może dowolnie włączać, dzięki czemu uzyskuje elastyczność w analityce
 • obsługa numerów seryjnych dla kartotek – możliwe jest jednoznaczne definiowanie numerów serii, dzięki czemu użytkownik może dokładne analizować, jaki jest przepływ towaru w magazynie (Uwaga! – tu nie działa FIFO)
 • obsługa opakowań zwrotnych – do dokumentów handlowych można dołączyć informację o opakowaniach zwrotnych (butelkach, paletach, itp.); system pozwala definiować, jakie karty towarów sa następnie wybierane jako pozycje do faktury przy rozliczeniu opakowań z kontrahentem
 • możliwości własnych eksportów danych – do każdego zestawienia można podłączyć własny, zdefiniowany sposób eksportu; standardowo system pozwala eksportować do formatów CSV, DBF (obsługa w arkuszu kalkulacyjnym) oraz HTML (bezpośrednio do przeglądarki)
Możliwości wymiany danych z innymi systemami. RC-HURT jest systemem o otwartej architekturze. Dzięki temu możliwe są nie tylko eksporty już zdefiniowane, ale również własne – przykłady to:
 • Standardowe eksporty zdefiniowane: RAKS FK, Symfonia FK, CDN FK, Unilever Analityka, Carlsberg Analityka, SCJ Analityka, WF Mag Towary, eksporty do aplikacji RC-FK, RC-NetSklep
 • EDI – Electronic Data Interchange: Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu. Aby w pełni wykorzystać zalety EDI, uczestnicy kanału logistycznego powinni się komunikować za pośrednictwem komputera. Innymi słowy, efektywne wdrożenie EDI wymaga bezpośredniej komunikacji między systemami komputerowymi, zarówno nabywców jak i sprzedawców produktu.
 • Mechanizm serwera JSON – jest jednym z nieformalnych sposobów przekazywania danych do aplikacji opartych o AJAX. W typowych przypadkach dane w formacie JSON są pobierane z serwera jako tekst przy wykorzystaniu obiektu XMLHttpRequest języka JavaScript, a następnie przekształcane w obiekt. Tekst powinien być kodowany za pomocą UTF-8, który jest w JSON domyślny.RC-HURT posiada wbudowany serwer połączeń JSON i możliwość zdefiniowania dowolnych funkcji obsługiwanych przez ten serwer w aplikacji.
 • Wewnętrzny serwer połączeń dla aplikacji RC – RC-HURT pozwala pracować jako aplikacja zarządzająca sklepami rozproszonymi działającymi z oprogramowaniem RC-Netsklep. Wówczas komunikacja odbywa się za pośrednictwem wewnętrznego serwera wymiany danych.

RC-Consola - aplikacja klienta dla RC-HURT:

Aby umożliwić łatwy i kontrolowany dostęp do zasobów aplikacji ERP, oferujemy specjalne oprogramowanie klienta, jest ono darmowe (za wyjątkiem wersji dla OSX). Posiada m.in. możliwości:

 • Działa na różnych systemach operacyjnych: Linux, MacOS, MS-Windows, DOS, OS/2, Windows CE, Android
 • Pozwala eksportować tabele zestawień na dysk lokalny w formatach HTML, DBF, CSV (można dane wczytać do Libre Office lub Excela)
 • Udostępnia lokalne drukarki do aplikacji centralnej, dzięki czemu można drukowac w dowolnym miejscu
 • Umożliwia wyświetlanie drafik skojarzonych z kartami produktów
 • Daje dostęp do lokalnych portów USB/RS-232C, dzięki czemu możliwa jest dwukierunkowa komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi