• +48 662 144 425
 • biuro@abix.info.pl

Spis modyfikacji w kolejności chronologicznej

Jeśli wymagacie modyfikacji zoptymalizowanych pod kątem Waszej firmy, możemy pośredniczyć w przygotowaniu specyfikacji i wykonaniu.

Ten spis jest aktualizowany z pewnym opóźnieniem, także nie zawsze dostępne są najnowsze modyfikacje.


21/08/2007 	VER 2.2.82
1. Dodano możliwość tworzenia zestawień, zestawienia wg. Lat. 
2. Dodano zestawienia wszystkie płatności i pozostałe płatności. 
3. Wzbogacono parametry eksportu do Raksa o funkcje ''czy eksportować automatycznie rozliczone''. 
4. Dodano obsługę wag CAS LP-1.6 i CAS CL-5000 (wagi obsługiwane po RS i ETHERNET oraz WIFI). 
5. Dodano możliwość definiowania kolejności pól w rekordach odczytywanych z kolektorów CPT funkcja nazywa się ''kolejność pól w rekordzie odczytywanym".
6. Dodano możliwość blokady potwierdzania / zmieniania ilości na dokumentach zablokowanych WZ, MM, MR, RW z pozycji INNE funkcja ''czy zablokować potwierdzenia ilości'. 
7. Dodano możliwość współpracy i automatycznej wymiany danych z przenośnymi terminalami sprzedaży Dysponent. 
8. Dodano możliwość blokady wydruku dokumentów tymczasowych funkcja ''dokumenty tymczasowe, których nie można drukować''.
9. Zmiana parametrów drukowania pola opis z karcie towaru.
10. Rozszerzenie obsługi wag CAS (dwa rodzaje etykiet, zmiana pola dla terminu ważności, wysyłanie informacji czy towar jest ważony lub nie, na podstawie dzielnika z jednostki miary).
 
04/10/2007 	VER 2.2.83
1. Możliwość rejestrowania własnych funkcji w menu INNE wyświetlanych dokumentów.

10/10/2007 	VER 2.2.84
1. W dokumentach MM, WZ, RW, MR z ceną sprzedaży, dostępna jest funkcja kalkulacji (klawisz F4 w polu cena sprzedaży).
2. W dokumentach tymczasowych, w których udzielono rabatu do pozycji można dokonać ich uaktualnienia, według aktualnie obowiązujących ustawień. Dolne menu dokumentu INNE->UAKTUALNIENIE RABATÓW.
3. Uaktualnienie wymiany danych z systemem PRESELL.
4. Uwzględnianie domyślnego magazynu i danych z karty kontrahenta jako podpowiedzi, podczas redagowania nagłówków korekt.
5. Modyfikacje w imporcie przedpłat z terminali sprzedaży.

25/10.2007 	VER 2.2.85
1. Nowe zestawienie Rejestr dokumentów WDT.
21/11/2007 	VER 2.2.86
1. Ujednolicenie wyszukiwania po fragmencie karty towaru. Wcześniej w kilku miejscach była tylko nazwa, teraz jest nazwa, nazwa fiskalna, opis, druga linia opisu jeżeli istnieje.
2. Eksport do terminali DYSPONENT:
- opcja pozwalająca na wybór kontrahentów tylko od wybranego handlowca, do którego przypisany jest terminal ("kontrahenci tylko od handlowca"),
- przekazywanie do bloku kodu użytkownika filtrującego wysyłane towary tablicy z danymi terminala.
3. Eksport do terminali PRESELL - usunięcie blokady powodującej eksport zadłużeń tylko ze zgodną (ten sam sufiks) numeracją dokumentów - oznacza to, że eksportowane mogą być także dokumenty, których nie wystawił wybrany terminal. Pozostaje ograniczenie na eksport tylko "FA".

07.12.2007 	VER 2.2.87. 
1. Dodanie wyświetlania wartości dokumentów wraz z opakowaniami, w niektórych typach dokumentów np. PZ, FK.
2. Dodanie eksportu wartości opakowań (RO/RD) do RC-FK i FK 2000.
3. Opcjonalne włączenie podpowiadania nazw cen w module paragonowym.
4. Przy imporcie zamówień (ZM) z terminali Dysponent pobierany jest termin płatności z karty kontrahenta.
5. Dokumenty importowane z terminali sprzedaży (Dysponent, Presell, Psion, Emigo) respektują opcje wiążącą opakowania z wartością dokumentu (wcześniej nigdy nie były wiązane).
6. Dokumenty (ZM, TO, OF) akceptują aktualny stan opcji wiążącej wartość opakowań z wartością dokumentu. 

18.12.2007 	VER 2.2.88
1. Zmiana w bibliotekach.

27/12/2007 	VER 2.2.89
1. OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA: "Czy pozwolić na kompensowanie płatności w przedpłatach". Włącza w dokumentach płatności opcjonalne wyświetlanie w listach wszystkich dokumentów do rozliczenia (nie tylko tych do których możemy zarejestrować płatność wybranym dokumentem oraz pozwala na kompensowanie dokumentów podczas rozliczania przedpłat. W celu dokonania kompensaty dokumenty o przeciwnej (minusowej) wartości "do zapłaty" powinny być wybierane w pierwszej kolejności.
2. Możliwość wyświetlenia w liście towarów miejsca składowania.
3. Możliwość wyświetlenia w liście towarów drugiej ceny zakupu.
4. Możliwość wyłączenie synchronizacji pomiędzy magazynami pola "miejsce składowania".

31/12/2007 	VER 2.2.90
1. Zmiany w obsłudze terminali dysponent:
- dodanie zbioru w formami płatności: formypl.txt
- dodanie do zbioru kontrah.txt pol: (16) FormaPlat, (17) TerminPLat
- zmiana numeru protokołu z 1.0 na 1.1
Uwaga!!! Niezbędna aktualizacja oprogramowania "DYSPONENT" do wersji obsługującej protokół: 1.1

03/01/2008 	VER 2.2.91
1. Zmiany w obsłudze terminali dysponent:
- dodanie pola TerminPlat do zbioru eksportdok.txt, pole dodane na miejscu 10, pozostałe pola przesunięte o 1, pole zawiera termin płatności w dniach, tak aby mogło być użyte także w dokumentach ZM. Pole DataReal dla faktur i paragonów nie będzie już zawierać terminu płatności, a tylko datę realizacji dla zamówień
- odfiltrowanie starych i nieużywanych form płatności - wysyłana jest wartość pusta w karcie kontrahenta
2. Możliwość wybrania dokumentów o statusie refakturowany w liście dokumentów FA.

04/01/2008 	VER 2.2.92
1. Dodanie do modułu paragonowego opcjonalnego pytania o kod pocztowy podczas zamykania PA oraz zestawienie "paragonów wg kodu pocztowego". Włączane na etapie kompilacji, działa tylko w module paragonowym, gdy nie jest tworzona Sprzedaż Dzienna.

10/01/2008 	VER 2.2.93
1. Dodanie zestawienia ZESTAWIENIA->Zamówienia->Zamówienia kontrahenta do realizacji, podającego zamówione przez wybranego kontrahenta towary, których stan jest większy od zero (mogą być częściowo lub w pełni zrealizowane).
2. Dodanie do zestawienia ZESTAWIENIA->Zamówienia->Zamówienia obce, rozszerzonych statusów dokumentów (S/R), pozwalających na wybranie tylko zamówień, które są do realizacji, i dla których stan magazynowy jest większy od 0 oraz wyświetlenie dodatkowej kolumny z tym stanem S - stany zatwierdzone, R - stany wszystkie ( z uwzględnieniem tymczasowych) .

16/01/2008 	VER 2.2.94
1. Poprawka literówki w opcjach systemu.
2. Dodanie obsługi klawiszy F2 - zapas w cenach zakupu i F7 - przeliczenie, podczas wprowadzania ceny zakupu do dokumentu FK/RK, gdy nie ma oryginalnego dokumentu w bazie.
3. Dodanie podpowiedzi ostatniej ceny zakupu, podczas wprowadzania ceny zakupu do dokumentu FK/RK, gdy nie ma oryginalnego dokumentu w bazie.
4. Dodanie przewijania okien startowych menu programu, gdy ilość pozycji przekracza wielkość ekranu.
5. Dodanie weryfikacji ekspozycji:
- na podstawie danych z kolektora:
      towary o stanie większym od 0 nie odczytane kolektorem
- na podstawie sprzedaży:
      towary o stanie większym od 0 sprzedawane w podanym okresie.

17/01/2008 	VER 2.2.95
1. Dodano możliwość weryfikacji dokumentów magazynowych z danymi z kolektora. Program pozwala na porównanie ilości na dokumencie z danymi odczytanymi z czytnika oraz wydrukowanie różnic dla dokumentów tymczasowych lub raportu odbioru dla dokumentów zatwierdzonych.
2. Dodano możliwość automatycznego rejestrowania dokumentów RW dla różnic ustalonych podczas weryfikacji danych dokumentów PZ z danymi z kolektora (opcja wyżej). Dokumenty RW maja status tymczasowy i są zablokowane. Podczas wystawiania pierwszego dokumentu KZ do PZ dla którego zarejestrowano RW system automatycznie dokonuje wstępnej korekty na podstawie danych z RW. Podczas zatwierdzania KZ RW jest anulowane.

21/01/2008 	VER 2.2.96
1. Dodano możliwości nadpisywania cen wiązanych z przelicznikiem (kod ceny zaczynający się od znaku "+" lub znaków "#+").
2. Zmiana w obliczaniu cen wiązanych - zachowywany jest kod magazyn przy cenach wielopoziomowych.

23/01/2008 	VER 2.2.97
1. Dodano "REZERWACJE TOWARÓW", pozwala na rejestrowanie rezerwacji klientów na wybrany towar w podanej ilości na określoną ilość dni. Każda rezerwacja otrzymuje indywidualny numer pozwalający na jej identyfikację po zgłoszeniu się klienta lub rezygnacji. Rezerwacje mogą być OTWARTE i ANULOWANE. ANULOWANE rezerwacje, to te które zostały odebrane lub anulowane przez klienta i nie zmieniają zarezerwowanej dla danego towaru ilości. System podczas sprzedaży sprawdza poziom stanów magazynowych oraz ilości zarezerwowane dla danego towaru i ostrzega o ewentualnym przekroczeniu poziomu rezerwacji. Rezerwacje można przeglądać w liście bądź też w zestawieniu rezerwacji.
2. Dodano zestawienia sugerowanych przesunięć towarów pomiędzy magazynami. 
3. Wyłączenie synchronizacji pomiędzy magazynami stanów minimalnych i pełnych podczas modyfikacji kartotek, gdy ustawiona jest opcja włączająca synchronizację zmian.

24/01/2008 	VER 2.2.98
1. Dodano opcje OPCJE->PARAMETRY PRACY->ZESTAWIENIA: "Umieszczać w zestawieniach ilość opakowań" włączająca w zestawieniach dodatkowa kolumnę z ilością opakowań oraz dodatkowy warunek w zestawieniach: ilość w opakowaniu.
2. Import z dysponenta: zmiana rozszerzenia zaimportowanych plików z *.txt na *.bak

30/01/2008	VER 2.2.99
1. Dodano zmiany cen na okres przyszły - przeceny.
2. Dodanie możliwości wystawiania FU i FE zaliczkowych
- nie wchodzą w zestawienia WDT
- można wystawiać do nich korekty
- można je drukować w dewizach
- można drukować w dewizach także faktury rozliczające zaliczki

05/02/2008	VER 2.2.100
1. Dodanie do dokumentów FA/FE/FU/FM/FW/SN/RU/PA/SP/ZM/TO/OF/TS/MM/WT/ZT/MR/RW/WZ kalkulacji ceny poprzez podanie narzutu pod klawiszem F5. Przeniesienie wprowadzania wartości pozycji pod klawisz F8. 

18/02/2008	VER 2.2.101
1. Szybkie zakładanie kart dla kartotek o tym samym kodzie głównym, klawisz F5 - na liście towarowej (wyszukiwanie towarów (wg zespołu warunków)). Tylko w wersji z kodami głównymi.
2. W przecenach dla kodów głównych podpowiadanie średniej ceny zakupu liczonej dla wszystkich towarów o takim samym kodzie głównym we wszystkich magazynach - do wyliczeń marży/narzutu. Tylko w wersji z kodami głównymi.
3. Obsługa bazy kodów pocztowych z danymi adresowymi wraz z rozszerzeniem zestawienia sprzedaży paragonowej wg kodów kreskowych. Tylko w wersji z kodami pocztowymi w paragonach.
4. Możliwość umieszczenia w liście towarów kolumny z ilością zarezerwowaną (otwarte rezerwacje).
5. Możliwość ściągania do paragonu (tylko w module paragonowym) rezerwacji wraz z ich automatycznym anulowaniem - klawisz F3 w polu KOD TOWARU podczas dopisywania nowej pozycji. Uwaga ściągnięta pozycja jest automatycznie anulowana i jeżeli zostanie skasowana z paragonu nie wraca jako rezerwacja "otwarta" rezerwacja.
6. Dodano możliwość rejestracji własnych programów do obsługi kolektorów w zbiorach .hrb wraz z przykładowym programem do obsługi kolektorów PDT3000 (linser). Uwaga ten przykład korzysta z zewnętrznych programów dostarczanych przez producenta, które nie mają możliwości obsługi zdalnych portów. Opis ustawień opcji w programie znajduje się w przykładowej procedurze importowej.
7. Dodano do obsługi kart rabatowych zapamiętywanie kwoty rabatu udzielonej na paragonie.
8. Rozszerzono zestawienia kart rabatowych tak aby pokazywały kwotę rabatu.
9. Dodano możliwość rejestrowania tabel rabatowych, w których punkty są definiowane z określoną kwotę zł, nie zaś jako ilość punktów na 1 zł. Kod takiej tabeli musi zaczynać się od znaku "$".
10. Dodano możliwość naliczania punktów tylko za pozycje nie objęte rabatem.
11. Dodano możliwość udzielania rabatów kwotowych za zgromadzone punkty w podsumowaniu paragonu w module paragonowym. Kwota rabatu jest odejmowana proporcjonalnie do wartości pozycji od cen wszystkich pozycji na paragonie, przy czym minimalną ceną jest 1gr. Jeżeli po wykonaniu tej operacji zostaję jakaś końcówka, to wówczas program stara się ją odjąć ponownie wykonując zmniejszenie cen lecz tym razem bez zachowania proporcjonalności. Jeżeli wciąż mamy końcówkę, która nie może być ujęta w cenie to wówczas program umieszcza ją jako płatność bonem. Sytuacja kiedy program nie może dokładnie rozłożyć kwoty rabatu pojawia się tylko wówczas gdy na wszystkich pozycjach mamy ilości większe od jeden, bądź też ceny sprzedawanych towarów osiągną 1 gr. Opcja ta działa tylko, gdy nie jest włączona praca ON-LINE. Rabaty te nie powodują wykluczenia z udzielania punktów (patrz 10. wyżej) lecz punkty są przydzielane za wartość transakcji po ich udzieleniu. Np. jeżeli klient kupuje za 140 zł i dostaje rabat kwotowy za zgromadzone punkty 100 zł to wówczas finalna wartość transakcji wynosi 40 zł i otrzyma punkty od tej wartości. Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji.
12. Dodano do modułu paragonowego możliwość definiowania listy promocji. Każda promocja ma określony okres obowiązywania i zakres towarów definiowany w liście przez użytkownika. Promocję mogą być rabatem procentowym, rabatem kwotowym, ceną specjalną. Uwaga! rabaty kwotowe są odejmowane od ceny sprzedawanego towaru, przy czym program kontroluje aby cena nie był mniejsza niż 1gr. Wszystkie rabaty ujęte w cenie nie są pokazywane w zestawieniach udzielonych rabatów w module administratora. Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji.
13. Dodano możliwość zdefiniowania na etapie kompilacji do 5 dodatkowych pól w karcie towaru na życzenie użytkownika. Pola te związane są z dodatkowymi listami podobnie jak marka, kolor, rozmiar. Nazwy pól definiowane na etapie kompilacji. Każde z pól dostępne jest w filtrach zestawień oraz dodano zestawienia grupujące według podanych pól.

20/02/2008	VER 2.2.102
1. Wyliczanie cen w PZ/FR/BO/MP/PW ograniczono tylko do dokumentów tymczasowych, które nie są zablokowane.
2. Zdjęto blokadę na pustą data realizacji w dokumentach ZM/OF.
3. Wyłączono drukowanie daty realizacji na fakturach proforma do ZM/OF jeżeli jest ona pusta lub ta sama co data dokumentu.

26/02/2008	VER 2.2.103
1. Usprawniono obsługę terminali w trybie UTF-8

29/02/2008	VER 2.2.104
1. Zmiany w uprawnieniach do przeglądania dokumentów.
2. Dodanie automatycznej aktualizacji indeksu bazy drukarek w przypadku zmian w bazie sterowników
3. Uaktualnienie procedur zmieniających kody towarów i kontrahentów

05/03/2008	VER 2.2.105
1. Dodanie pól DZIAL i PRACOWNIK do BO.
2. Dodanie pola KONTRAHENT do ZW jeśli nie ma w bazie dokumentu źródłowego (w ZW do sprzedaży tylko gdy włączono pole kontrahent dla PA).
3. Pola SPOSOB ZAPLATY i TERMIN PLATNOSCI w ZW tylko w ZW do sprzedaży gdy włączono te pola dla PA.
4. Ujednolicenie nazw w nagłówkach pozostałych dokumentów wypełnianych przez użytkownika.

13/03/2008	VER 2.2.106
1. Dodanie obsługi komend zewnętrznych do pobierania/wysyłania danych z/do kolektorów kodów kreskowych.

14/03/2008	VER 2.2.107
1. Dodanie eksportu zestawień do HTML.

21/03/2008	VER 2.2.108
1. Dodanie podglądu rejestru kasowanych przez kasjera w module paragonowy/szybkiej sprzedaży pozycji paragonów.

27/03/2008	VER 2.2.109
1. Zmiana funkcji pomocniczych do importu danych.

30/04/2008 	VER 2.2.110
1. Zmiana stawki VAT dla faktur RR z 5% na 6%.

09/05/2008	VER 2.2.111
1. Dodanie list:
      - rodzaj bonu
      - rodzaj karty kredytowej
2. Dodanie do modułu paragonowego przy płatności kartą lub bonem pytania o rodzaj karty/bonu.
3. Dodanie rozliczenia płatności kartami kredytowymi - każda transakcja na kartę kredytową w module paragonowym musi być rozliczona.
4. Dodanie do zestawienia płatności kartami dodatkowych filtrów:
      - kod kasy
      - rodzaj karty
      - tylko [nie]rozliczone
    oraz dodatkowych kolumn:
      - kwota rozliczona
- kwota pozostająca do rozliczenia
5. Dodanie do zestawienia płatności bonami dodatkowych filtrów:
      - kod kasy
      - rodzaj bonu
6. Możliwość rozszerzenia kodu kasjera do 3 znaków na etapie kompilacji.
7. Dodanie do przecen możliwości zmiany do 5-ciu różnych rodzajów cen w jednej przecenie.
8. Możliwość włączenia na etapie kompilacji blokady na udzielanie rabatów do pozycji gdy wybrana cena jest mniejsza o wybieranej w opcjach ceny bazowej (blokada działa zarówno w module administratora jak i paragonowym.
9. Wydzielenie w uprawnieniach użytkownika dostępu do miejsca składowania.

14/05/2008	VER 2.2.112
1. Dodanie blokady na wystawianie ZW do paragonów refakturowanych.
2. Modyfikacja procedury refakturującej, tak aby uwzględniała dokumenty ZW wystawione wcześniej do paragonów.
3. Zmiany w prawach dostępu do weryfikacji ekspozycji.

27/05/2008	VER 2.2.113
1. Dodanie do KP/KW/WB/PP/RZ blokowania zmian - opcja w menu dokumentu BLOKADA.
2. Dodanie opcji powodującej automatyczną blokadę drukowanych dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ.
 	OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
        "Czy automatycznie blokować drukowane dokumenty płatności"
3. Dodanie opcji:
 	OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
        "Czy aktualizować automatyczne płatności po ich zablokowaniu"
4. Dodanie niemodyfikowalnej listy raportów kasowych i bankowych.
      Raporty włączane po wybraniu opcji:
 	OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
        "Ścisła ewidencja raportów dla każdej kasy/banku"
      - numeracja raportów kasowych/bankowych rozbita na kasy/banki
      - ciągła w trakcie roku, automatycznie startuje od jeden po przejściu roku
      - zakres dat w wykonanych raportach nie podlega modyfikacją
      - dokumenty kasowe/bankowe dla których był robiony raport zostają zablokowane
5. Dodanie zestawień stanu kasy i stanu kont bankowych - działają podobnie jak raporty kasowe/bankow lecz nie rezerwują numerów i nie blokują modyfikacji dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ.
6. Dodanie automatycznego blokowania dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ jeżeli był robiony dla nich raport kasowy ściśle ewidencjonowany
7. Dodanie do uprawnień użytkowania:
      - modyfikacja zablokowanych dokumentów kasowych
      - modyfikacja zablokowanych dokumentów bankowych
8. Dodanie rejestracji funkcji użytkownika w menu raportów kasowych/bankowych:
      add_rapFunc( , ) -> 
          - nazwa pozycji w menu
         - blok kodu otrzymujący 6 parametrów
           - typ raportu "K" | "B"
            - numer raportu
           - kod kasy / banku
          - data początkowa raportu
           - data końcowa raportu
           - nr obszaru roboczego zawierającego raport
         - zwraca informacje, czy funkcja została zarejestrowana
      np:
        add_rapFunc( "EKSPORT ABC", ;
           { | cType, cNr, cKod, dStart, dStop, nArea | ;
            my_func( cType, cNr, cKod, dStart, dStop, nArea ) } )

27/05/2008	VER 2.2.114
1. Zmiana w wystawianiu dokumentów BO z włączonym kodem handlowca i wyłączonym kodem magazynu.

29/05/2008	VER 2.2.115
1. Dodanie obsługi drugiej ceny sprzedaży wysyłanej do kolektorów, gdy jest włączony własny szablon.

06/06/2008	VER 2.2.116
1. Zmiana w interpretacji formy zapłaty i terminu płatności dla dokumentów ZW do PA.

01/07/2008	VER 2.2.117
1. Zmiana w dowiązywaniu nr ZM do FA podczas konwersji dokumentu
- potrzebne dla ECODAgent.
2. Dodanie dokumentów KS - Korekta Sprzedaży, działających jak FK, lecz korygujących PA lub SP.
3. Opcjonalne kontrolowanie daty dokumentów zakupu w eksportach do Symfonii.

16/07/2008	VER 2.2.118
1. Dodanie wstępnych procedur do obsługi faktur z opóźnionym odbiorem towaru.

21/07/2008	VER 2.2.119
1. Dodawanie kolejnych procedur dla faktur z opóźnionym odbiorem towaru.

29/07/2008	VER 2.2.120
1. Dodano możliwość wystawiania dokumentów WZ w takiej samej formie jak dokumenty sprzedaży (FA/PA/...) wraz z obsługą rabatów. OPCJE->PARAMETERY PRACY->POTWIERDZENIA-> Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,WZ,RW "T"
                    T-> Czy dokumenty WZ wystawiać jak dokumenty sprzedaży "T"
                    T-> WZ liczone w cenach brutto

07/08/2008	VER 2.2.121
1. Optymalizacja kodu źródłowego programu.

07/08/2008	VER 2.2.122
1. Zmiany w działaniu opcji dodanej w wersji 2.2.117 dla eksportu do Symfonii dotyczącej dat dokumentów zakupu.
2. Zmiana w automatycznym eksporcie dla TZMO oraz dodanie eksportu za dowolny okres.

14/08/2008	VER 2.2.123
1. Zmiany w eksporcie dla ECODAgent:
- dodanie kodów obcych handlowców
- wydzielenie indywidualnych katalogów dla każdego z raportów
- dodanie dodatkowych filtrów do eksportu kontrahentów
- wyłączenie z eksportu sprzedaży pozycji z zerową ilością i wartością (FK)

10/09/2008	VER 2.2.124
1. Zmiany w funkcjach serwisowych programu.
    
29/09/2008	VER 2.2.125
1. Zmiany w eksporcie sprzedaży do EcodAgent.

21/10/2008	VER 2.2.126
1. Zmiany w funkcjach serwisowych programu
2. Dodanie opcji pozwalającej na nadpisanie cen zaimportowanych z kolektora w dokumentach sprzedaży cenami z nagłówka dokumentu, o ile nie są one zerowe.

28/10/2008	VER 2.2.127
1. Zmiana w eksporcie do ECODAgent, gdy podano magazyny do eksportu danych.
2. Modyfikacja miejsca składowania przy blokadzie dostępu do karty tylko gdy użytkownik nie ma ograniczonego zasobami dostępu do magazynu.
3. Poprawione wystawianie ZW przy stałym magazynie, gdy nie ma dokumentu źródłowego.
4. ZW reklamacyjne dowiązane do magazynu wystawiającego.

04/11/2008	VER 2.2.128
1. Zmiana w eksporcie do ECODAgent, gdy podano magazyny do eksportu danych.
2. Wykrywanie drukarki Emar PRINTO.

13/11/2008	VER 2.2.129
1. Jeżeli rejestr VAT jest robiony tylko na dokumenty refakturowane, to są one podsumowywane.
2. Dodanie drukowania formy i terminu płatności dla dok. ZW.
3. Usunięcie blokady na bazie towarowej po operacjach zbiorczych.
4. Opcjonalne wykluczanie PA gotówkowych tworzonych w module paragonowym z rejestru kasowego.
5. Opcjonalne wyszczególniania FA do PA gotówkowych tworzonych w module paragonowym w rejestrze kasowym.
6. Drukowanie nr reklamacji na wydruku reklamacyjnym.
7. Zmiana w aktualizacji salda przy tworzeniu dokumentów ZK.

24/11/2008	VER 2.2.130
1. Synchronizacja modułu paragonowego ze sklepem sieciowym.
2. Zmiana w zapisie sald w dokumentach ZK w stosunku do (2.2.129).
3. Zlikwidowano podpowiadanie wartości z ostatnio usuniętego dokumentu ZK, gdy wystawiany jest nowy o tym samym numerze.
4. Zezwolenie na zerowanie w zbiorczych zmianach stanu minimalnego i pełnego.

08/12/2008	VER 2.2.131
1. Dodanie zestawienia sprzedaży wg godz. z PA z modułu paragonowego (w wersji bez SP).
2. Wybór PZ z list - dodanie pola nr dok. dostawcy.
3. Dodanie pola nr dok. dostawcy do listy wyświetlanych PZ.
4. Dodanie przenoszenia w uwagach obok nr dokumentu ZM także numeru zamówienia klienta podczas zamiany ZM na FA.
5. Dodanie do uwag obok nr dokumentu ZM także numeru zamówienia klienta podczas konwersji ZM do FA.
6. Dodanie wyboru banku podczas drukowania faktur proforma do ZM.

10/12/2008	VER 2.2.132
1. Dodanie opcji kontrolującej dostęp do pola kwota VAT w pozycji dokumentu PZ gdy sposób liczenia VAT jest ustawiony na 2.

09/01/2009	VER 2.2.133
1. Zablokowanie możliwości sortowania po kolumnie stan w zestawieniu historii towaru.
2. Dodanie blokady na wystawianie dokumentów płatności na inny rok niż bieżący.
3. Dodanie możliwości wystawiania dokumentów płatności z datą dotyczącą ubiegłych lat wraz z pobieraniem numeru dla podanego roku.

16/01/2009	VER 2.2.134
1. Zdjęcie blokady sprawdzającej rozliczenie zaliczki dla dokumentów ZW do WZ wystawionych z rabatami jak dokumenty sprzedaży.
2. Zdjęcie blokady zatwierdzania dokumentów WZ z potwierdzoną ilością.

03/02/2009	VER 2.2.135
1. Modyfikacje w module eksportu / importu do PRESELL:
- ograniczenie listy wysyłanych rozliczeń tylko do klientów eksportowanych do danego terminala
- wyłączenie eksportowania towarów ukrytych o stanie 0 gdy włączony jest eksport towarów o stanie 0
- dodanie "wiatraczków" sygnalizujących pracę podczas eksportu danych.
- zmiana importu na nie blokujący, pozwalający na dopisywanie dokumentów, gdy ktoś inny wystawia dokument.

06/02/2009	VER 2.2.136
1. Zmiana funkcji liczącej sumy kontrolne dla sprawdzarek cen Elzab (Spy13).
2. Logowanie refakturowań.

10/02/2009	VER 2.2.137
1. Logowanie zmian cen także dla towarów z kodem głównym (tylko w wersji z kodem głównym).

27/02/2009	VER 2.2.138
1. Dodanie dokumentów ZA/ZO/KO do importu pozycji z innego dokumentu w dokumentach handlowych.

30/03/2009	VER 2.2.139
1. Odblokowanie opcjonalnego przyjmowania płatności do dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży.
2. Zmiana w konwersji dokumentów WZ do FA gdy są wprowadzone do nich jakieś płatności.
3. Dodanie do zestawień Magazyn - zamówienia własne ...
pytania o status kartotek towarowych (0,1,2):
  		0 - wszystkie kartoteki
  		1 - tylko nie ukryte
  		2 - tylko ukryte

06/04/2009	VER 2.2.140
1. Wymiana danych z PRESELL:
- zmiana w numerach eksportowanych dokumentów do zapłaty, dokumenty z innych terminali oraz wystawione bezpośrednio w RC-HURT są eksportowane z numerami jak w RC-HURT bez translacji do postaci jak na PRESELL
- zmiana w dekodowaniu numerów zapłaconych dokumentów, system sprawdza, czy importowany numer zapłaconego dokumentu jest w formacie RC-HURT i jeżeli tak, akceptuje go bezpośrednio bez translacji
2. Zmiana w zasobach (uprawnieniach) użytkownika w dostępie do wybranych cen sprzedaży - dodanie podziału na ceny do podglądu/użycia i ceny do modyfikacji.
3. Dodanie do kartoteki towaru dodatkowej listy dostawców pozwalającej na przypisanie więcej niż jednego dostawcy do karty towaru. Lista ta jest respektowana w zestawieniach gdy wypełniono filtr dostawca towaru. Funkcjonalność opcjonalna włączana na etapie kompilacji na życzenie użytkownika.
4. Dodanie promocji cenowych:
     a) parametry promocji:
       - zakres dat od ... do ...
       - magazyny w których obowiązuje promocja
       - domyślana cena sprzedaży - kod ceny sprzedaży, która będzie kopiowana podczas
        dodawania towarów do spisu
      b) elementy promocji definiowane przez użytkownika:
       - kod towaru
       - cena promocyjna - kopiowana z ceny podanej w parametrach promocji, może być 
        zmieniona przez użytkownika
       - dodanie procedury pozwalającej na zbiorcze kopiowanie kartotek wyświetlonych w liście
        o podanym zakresie do promocji
     c) możliwość definiowania promocji w uprawnieniach użytkownika
     d) respektowanie podczas sprzedaży towarów promocyjnych:
       - podczas wprowadzania pozycji po potwierdzeniu przez użytkownik ceny na dany
        towar program sprawdza, czy sprzedawany towar jest w promocji i czy cena promocyjna
        jest niższa od podanej przez użytkownika (lub pobranej z karty ceny) po uwzględnieniu 
        rabatów do tej pozycji i jeżeli tak to pobierana jest cena promocyjna, zaś rabat do pozycji 
        jest zerowany. Pobranie ceny promocyjnej poprzedza komunikat z prośbą o
        potwierdzenie
       - jeżeli towar znajdzie się w dwóch różnych promocjach system pobierze cenę 
        korzystniejszą dla klienta (niższą)
       - rabaty globalne do dokumentu działają niezależnie od rodzaju ceny i użycie ceny 
        promocyjnej bądź nie, nie ma na nie wpływu.

08/04/2009	VER 2.2.141
1. Dodanie poruszania okrężnego przy użyciu klawiszy kursorów (góra/dół) w pionowych MEMU programu.
2. Zmiana w dekodowaniu numerów kasowych podczas importu z PRESELL.

20/04/2009	VER 2.2.142
1. Poszerzenie pól na wprowadzanie marży i narzutu oraz dopuszczenie wartości ujemnych.

30/04/2009	VER 2.2.143
1. Modyfikacje w obsłudze promocji cenowych (usprawnienie pracy użytkownika).
2. Zmiana wartości domyślnej dla pustych pól wymaganych w eksporcie do SCJ z "" and "brak".

13/05/2009	VER 2.2.144
1. Zachowanie cen sprzedaży NETTO/BRUTTO podczas wczytania pozycji pomiędzy dokumentami MM/RW/MR

22/05/2009	VER 2.2.145
1. Zmiana w uprawnieniach użytkownika. Znaczenie pozycji:
	   "Modyfik.zablokowanych dok.kasowych
	   "Modyfik.zablokowanych dok.bankowych"

15/06/2009	VER 2.2.146
1. Rozbijanie pozycji przekraczających maksymalną ilość (1000000) podczas zamykania spisu z natury na więcej niż jedną pozycję dokumentu.

19/06/2009	VER 2.2.147
1. Dodanie obsługi wag etykietujących CAS CL5000 JUNIOR
2. Modyfikacje w łączniku do PRESELL:
- zmiana algorytmu importu danych (.DBF->.IMP->import->kasowanie)
- maksymalny rabat
- możliwość wyłączenia translacji skrótów i nr dokumentów płatności.
- opcjonalny eksport koloru towaru jako statusu

30/06/2009   VER 2.2.148
1. Natychmiastowe przerywanie importu z sklepów po naciśnięciu ESC.
2. Zmiana znaku końca linii w plikach eksportowych dla CDN na CR+LF. W wersjach linuksowych było tylko LF.

06/07/2009   VER 2.2.149
1. Dodanie translacji polskich znaków podczas importu danych z PRESELL

08/07/2009   VER 2.2.150
1. Zmiana w imporcie danych z PRESELL - zbiory są usuwane tylko wówczas gdy nie wystąpił żaden błąd podczas importu lub import nie został przerwany przez użytkownika.

09/07/2009	VER 2.2.151
1. Dodano blokadę na wyświetlanie więcej niż jednego dokumentu handlowego (rekurencyjne wywołanie).

15/07/2009	VER 2.2.152
1. Dodano możliwość wprowadzania terminu i formy płatności na dokumentach ZM/OF (TO/TS).

21/08/2009	VER 2.2.153
1. Dodanie nowego zestawienia: ZESTAWIENIA->Inne zestawienia-> Sprzedaż w wybranych cenach->"Porównanie cen sprzedaży".
2. Rozszerzenie opcji wyboru kontrahenta w dokumentach PA o możliwość pozostawienia kontrahenta pustego.

04/09/2009	VER 2.2.154
1. Dodanie możliwości drukowania faktur częściowo rozliczanych przez fakturę zaliczkową na drukarkach Emar Printo. Zaliczka jest rozliczana jako rabat kwotowy.

10/09/2009	VER 2.2.155
1. Zmiana w wersji z PZ/WZ do faktur klienta - możliwa blokada przy zakładaniu lub podglądzie karty towaru.

08/10/2009	VER 2.2.156
1. Dodanie możliwości definiowania do czterech poziomów opakowań zbiorczych w ustawieniach globalnych programu.
       Opcje->Parametry pracy->Poziomy opakowań
Definicja każdego poziomu zawiera następujące dane:
      NAZWA: [do 10-ciu znaków]
      SYMBOL: [1 znak]
NAZWA - nazwa definiowana przez użytkownika, używana do prezentacji ilości w danym
         poziomie opakowania.
SYMBOL - oznaczenie używane do rozpoznania zamiennika kodu kreskowego dla danego 
          towaru, z którego pobierana jest ilość w opakowaniu zbiorczym.
2. Dodanie opcjonalnego drukowania ilości w różnych poziomach opakowań zbiorczych do wydruków dokumentów "bez cen".
       Opcje->Parametry pracy->Wydruki-> Czy drukować ilości opakowań na dokumentach 
        bez cen (0/1/2)
Dla każdego zdefiniowanego poziomu zostaje dodana kolumna z całkowitą ilością opakowań w danym poziomie. Podział na opakowania zależy od kolejności definicji poziomów opakowań. Program przyporządkowuje ilości towarów do opakowań z pierwszego zdefiniowanego poziomu, następnie reszta pozostała po odjęciu przyporządkowanej ilości jest przyporządkowana do poziomu drugiego, itd.
3. Dodanie do tabeli wyświetlanej opcjonalnie po zaimportowaniu danych z kolektora (Wybranie 'TAK' przy pytaniu 'Czy chcesz obejrzeć wczytane dane?') kolumn z ilością w poszczególnych poziomach opakowań.
4. Dodanie do list towarowych wyświetlania ilości wybranego towaru w podziale na kolejne poziomy opakowań po naciśnięciu klawisza P lub ALT+P (dla wszystkich magazynów).
5. Dodanie do menu "INNE" w karcie towaru opcji pozwalającej na wyświetlanie ilości towaru w podziale na kolejne poziomy opakowań.
6. Dodanie do parametrów kolektora opcji powodującej dodawanie do początku wysyłanych do kolektora nazw towarów symbolu kodu zamiennego wraz z ilością jednostkową, np. "P1200" dla kodów zamiennych o symbolu "P" oznaczających opakowania zawierające 1200 jednostek towaru.
      Opcje->Parametry pracy->Czytnik kodów->Dodawanie do nazw statusu zamienników (T/N)
	  
13/10/2009   VER 2.2.157
1. Wyłączenie na wydrukach dokumentów sprzedaży drukowania pola "NIP" wraz z napisem "numer tymczasowy" jeżeli drukowane dane dotyczą "odbiorcy" nie "nabywcy" i numer NIP jest pusty.

06/11/2009   VER 2.2.158

1. Zmiana w rozliczaniu dokumentów z listy gdy jest włączona opcja: "Czy pozwolić na kompensowanie płatności w przedpłatach".

12/11/2009   VER 2.2.159
1. Możliwość wybrania kilku handlowców w zasobach użytkownika.

18/11/2009   VER 2.2.160
1. Dodanie inicjalizacji zasobów użytkownika dla osób logujących się jako kasjer ze 
   zdefiniowanym użytkownikiem.
2.  Dodanie możliwości rejestrowania własnych funkcji w menu kasjera.
3. Nowe kody aktywacyjne.
4. Rozszerzenie kolumny PKWIU w cenniku.

25/11/2009   VER 2.2.161
1. Zmiana w aktualizacji stanów tymczasowych w module paragonowym,
   gdy drukarka fiskalna odmówi zatwierdzenia wysłanego paragonu.
2. Włączenie pozycji "RAPORT MIESIĘCZNY" dla drukarek EMAR-PRINTO.

01/12/2009   VER 2.2.162
1. Dodanie opcjonalnego łamania numeracji w programie przez dwie litery.

02/12/2009   VER 2.2.163
1. Wymiana listy dla rabatów globalnych kontrahenta.
2. Dodanie obsługi listy promocji kwotowych na potrzeby eksportu do programów RC-
NET SKLEP.

04/12/2009   VER 2.2.164
1. Zmiana promocji kwotowych na promocje od wartości PA, które mogą być zarówno kwotowe 
   jak i procentowe

11/12/2009   VER 2.2.165
1. Dodanie do opcji kasjera parametru: "Zezwalaj na robienie zestawień dla innych kas" 
   pozwalającego na blokadę robienie zestawień dla innych kas.
2. Dodanie do zasobów użytkownika parametru "drukarka fisk." pozwalającego na ograniczenie   zestawień "Utargi/kasa" do wybranej kasy.

16/12/2009   VER 2.2.166
1. Zmiana w zabezpieczeniu przed przekroczeniem ilości w różnicy dla pojedynczej pozycji 
   remanentowej.

22/12/2009   VER 2.2.167
1. Dodanie możliwości wyboru wielu kas w zasobach.
2. Zmiana w detekcji drukarek POSNET wersje 3.x i 4.x z DLE są traktowane jako nowe drukarki 
   Posnet Thermal.

21/01/2010   VER 2.2.168
1. Dodanie obsługi zdalnych wydruków RCPRN: Ten system drukowania pozwala na używanie 
   drukarek GDI (tylko dla MS-Windows) z programami dla Linux i DOS.
2. Wyłączenie kolumny cena zakupu w zatwierdzonych MM/WZ/RW/WT/ZT jeżeli użytkownik 
   nie ma praw dostępu do cen zakupu.
3. Dodanie do eksport/import dokumentów MM/MR/MP/RW/PW pełnej informacji o karcie towaru

01/03/2010   VER 2.2.169
1. Modyfikacja blokady wielokrotnego otwarcia dokumentu, tak aby blokowane było ponowne 
   otwarcie tylko już otwartych dokumentów nie zaś wszystkich dokumentów.
2. Zmiana w dostępie do uwag dokumentów zatwierdzonych - modyfikacja jest możliwa tylko 
  wówczas, gdy użytkownik otworzył dokument blokując go.
3. Dodanie importu towarów ze zbiorów COMMA.
4. Dodanie do importu towarów ze zbiorów ASCII pól KOLOR i ROZMIAR.
5. Dodanie do programu RC-HURT importu i eksportu promocji w plikach ASCII w formacie 
  używanym podczas wymiany danych z RC-NETSKEP.
6. Zawężenie listy wyświetlanych dokumentów handlowych w opcji
  DOKUMENTY->[*zakres*]->[*typ dokumentu*]->Wybór dokumentu z listy, tak aby widoczne 
  były tylko te dokumenty, do których użytkownik ma dostęp zdefiniowany w 
  uprawnieniach/zasobach.
 7. Rozszerzenie uprawnień użytkownika pozwalające na ograniczenie następujących grup 
   zestawień:
        - magazynowe
        - sprzedaż
        - zakup
        - pozostałe dokumenty
        - zrealizowana marża
        - sprzedaż z dostaw
        - rejestry VAT
   tylko do magazynów zdefiniowanych w zasobach użytkownika

04/03/2010   VER 2.2.170
1. Dodanie do opcji kasjera "blokowania sprzedaży poniżej stanów i wyświetlania w listach tylko 
  niezerowych stanów" opcji wymuszającej uwzględnienie tylko stanów zatwierdzonych.
2. Dodanie do dokumentów ZW korekty punktów przyznanych w module paragonowym do 
  dokumentu PA.
3. Dodanie kwotowych rabatów kasjerskich. Rabaty wybierane są z listy i zależą od wartości PA. 
  Można stworzyć indywidualne listy rabatów dla każdego magazynu oraz domyślną dla 
  wszystkich pozostałych.
  Opcja włączana na etapie kompilacji.
  Rabaty kwotowe są udzielane na tej samej zasadzie co rabaty kwotowe za punkty na karcie 
  rabatowej (korygują cenę).
4. Dodanie zestawienia udzielonych rabatów kwotowych. Zestawienie dostępne razem z 
  kwotowymi rabatami kasjerskimi.
5. Modyfikacja wystawiania i zapisu dokumentów sprzedażowych, tak aby mogły przechowywać 
  informacje o udzielonych rabatach kwotowych w module paragonowym.
6. Modyfikacja zestawień udzielonych rabatów, tak aby uwzględniały rabaty kwotowe udzielone w 
  module paragonowym.

15/03/2010   VER 2.2.171
1. Zmiana w blokadzie bazy list, po dodaniu nowej pozycji.
2. Dodanie zestawienia kompensat.
3. Rozszerzenie dopisywania towarów do przeceny o operacje zbiorcze.
4. Dodanie zbiorczego kopiowania kart towarów.
5. Dodanie do importu pozycji do dokumentów (ze zbiorów ASCII, kolektora, innych dokumentów) 
  opcjonalnego dopisywania nowych pozycji bez kasowania starych.
6. Dodanie do zasobów użytkownika listy kas pozwalającej na podgląd stanu kasy oraz 
  dokonywanie modyfikacji (nadzór kas).
7. Dodanie do uprawnień użytkownika możliwości zmiany terminu i formy płatności na 
  dokumentach ZW (włączane na etapie kompilacji).
8. Dodanie wyszukiwania towarów w pozycjach dokumentu po naciśnięciu klawiszy ALT+F.
9. Dodanie dodatkowego filtru ("TYLKO TOWARY NA STANIE T/N") używanego podczas 
  programowania kolektora kodów kreskowych.
10. Usunięcie pytania o format danych podczas importu dokumentów i ujednolicenie formatu 
   wymiany danych.
11. Zmiana w drukowaniu seryjnym.

16/03/2010   VER 2.2.172
1. Dodanie opcji ukrywającej nieużywane stawki VAT w rejestrach VAT.
2. Dodanie opcjonalnego pytania o kod magazynu w nagłówku dokumentu (nie w pozycjach) w 
  oknie wyboru dokumentów z listy.

17/03/2010   VER 2.2.173
1. Zmiana w promocjach cenowych zdefiniowanych dla ceny brutto, gdy dokument jest wystawiany 
  w cenach netto.
2. Zmiana zapisu cen towarów na paragonach w module paragonowym, tak aby promocje cenowe 
  były raportowane jako rabaty kwotowe.
3. Umożliwienie włączenia grup płatności tylko dla dokumentów kasowych lub tylko dla 
  dokumentów bankowych.
4. Dodanie do raportów kasowych opcjonalnego podsumowania wg grup płatności.
5. Dodanie domyślnych grup płatności do listy sposobów zapłaty oraz dla automatycznie 
  tworzonych rozliczeń dla PA i ZW (opcja włączana na etapie kompilacji).
6. Dodanie domyślnych terminów płatności do listy sposobów zapłaty oraz możliwość wymuszania 
  (blokada zmiany) tych terminów podczas wystawiania dokumentów (opcja włączana na etapie 
  kompilacji).
7. Dodanie do modułu paragonowego możliwości wyboru PA wg numeru (dodatkowe pytanie po 
  wybraniu F3-lista).
8. Zmiana w wydrukach numerów PA na drukarkach POSNET.

23/03/2010   VER 2.2.174
1. Dodanie opcji pozwalającej na wystawianie i przeglądanie dokumentów ZM z modułu 
  paragonowego.
2. Dodanie opcjonalnego wczytywania pozycji z dokumentów ZM do paragonów w module 
  paragonowym. Po wczytaniu, dokument ZM jest automatycznie anulowany (klawisz F3 - jak 
  rezerwacje).
3. Zmiana w eksporcie raportów kasowych i bankowych do RC-FK, tak aby był uwzględniany 
  podany kod kasy/banku.
4. Dodanie opcji pozwalającej na wsteczne wystawianie dokumentów dla ubiegłych lat (opcja 
  włączana na etapie kompilacji).
5. Umożliwienie podglądu i zatwierdzania dokumentów MM/WT/ZT jeżeli użytkownik ma dostęp 
  do magazynu docelowego, lecz nie ma dostępu do magazynu źródłowego.
6. Dodanie opcji włączającej zapamiętywanie poprzednich miejsc składowania podczas zmiany 
  miejsca składowania w karcie towaru (podgląd poprzednich miejsc składowania dostępny jest w 
  liście towarów pod klawiszem ALT+K).
7. Dodanie opcjonalnej kolumny z miejscem składowania do zestawień wg asortymentu.
8. Dodanie opcjonalnej kolumny z nazwą towaru do zestawień wg nr-u katalogowego.

29/03/2010   VER 2.2.175
1. Zmiana w imporcie towarów ze zbiorów ASCII.
2. Zmiana w eksporcie promocji do zbioru, tak aby eksportowane były informacje tylko o wybranej 
  promocji.
3. Zdjęcie blokady na wybór kontrahenta z limitem kredytowym podczas tworzenia cenników.

29/03/2010   VER 2.2.176
1. Dodanie opcji włączającej dostęp to inwentaryzacji w menu DOKUMENTY.
2. Dodanie do uprawnień użytkownika kontroli dostępu do inwentaryzacji.
3. Dodanie do zestawienia "Rozliczenia"->"Zestawienie płatności" filtru na typ dokumentu.
4. Dodanie do zestawienia "inne zestawienia"->"karty rabatowe"->"transakcje na karty rabatowe" 
  opcjonalnego filtru na magazyn (opcja włączana na etapie kompilacji).
5. Dodanie do zestawienia "udzielone rabaty"->"wg dokumentów" kolumny z rabatem 
  procentowym dla każdego dokumentu i w podsumowaniu (opcja włączana na etapie kompilacji).
6. Dodanie do zestawienia sugerowanych przesunięć towarów, kolumny z miejscem składowania 
  dla magazyny źródłowego.
7. Dodanie funkcji sprawdzającej podczas wystawiania dokumentów ZK, PZ, KZ, FZ czy podany 
  numer dokumentu dostawcy istnieje już w bazach danych dla tego samego typu dokumentu  
  wprowadzonego wcześniej i jeżeli tak to wyświetlanie ostrzeżenia z prośbą o potwierdzenie 
  wprowadzanego numeru.
8. Dodanie opcji powodującej zerowanie domyślnej daty początkowej w zestawieniu historia 
  towaru i gdy data ta pozostaje pusta po potwierdzeniu danych przez użytkownika włączenie 
  automatycznego sortowania wg daty wraz z naliczaniem kolumny "stan".
9. Dodanie listy domyślnych zapasów minimalnych i pełnych dla nowo zakładanych kartotek 
  towarowych (opcja włączana na etapie kompilacji).
10. Dodanie opcji włączającej dostęp do kart rabatowych w menu "inne" (F6) w module 
   paragonowym.
11. Dodanie od uprawnień kasjera opcji kontrolującej ręczny dostęp do rabatów.
12. Dodanie do definicji postaci listy towarów dodatkowej kolumny z ceną sprzedaż ustalaną w 
   zasobach użytkownika.
13. Dodanie opcji pozwalającej na zmianę kodu drugiej ceny sprzedaży wysyłanej do kolektora 
   podczas jego programowania.
14. Dodanie opcji pozwalającej na sumowanie pozycji wg kodu głównego (w wersji programu z 
   kodami głównymi).
15. Dodanie opcji włączającej sortowanie pozycji dokumentów MM/WT/ZT wg kodu towaru.

01/04/2010   VER 2.2.177
1. Dodanie do listy rodzai transportów dodatkowych pól:
	  - opis [40 znaków]
	  - kod kontrahenta [z możliwością wyboru z listy]
   (opcja włączana na etapie kompilacji)
2. Dodanie do definicji terminali dysponent możliwości dopisania do 10-ciu kodów rodzai 
  transportów.
3. Dodanie do obsługi terminali dysponent eksportu zbiorów z definicjami rodzai transportu 
  przypisanymi do danego terminala (transport.txt).
4. Dodanie do zbiorów eksportdok.txt importowanych z terminali dysponent dodatkowego pola: 22. 
  Transport (C, 2). Pole jest importowane do dokumentów "ZM".
5. Dodanie do definicji terminali dysponent i protokołu komunikacyjnego obsługi haseł.
6. Zmiana numeru protokołu DYSPONENT na 2.0

02/04/2010   VER 2.2.178
1. Dodanie możliwości podziału listy uwag do dokumentów na typy dokumentów.
2. Dodanie opcji pozwalającej na zastępowanie na wydrukach dokumentów sprzedaży nazwy 
  towaru pierwszą linią z opisu pozycji.

07/04/2010   VER 2.2.179
1. Logowanie zmiany kontrahenta na dokumencie (funkcje serwisowe).
2. Dodanie automatycznego uaktualnienia daty i kodu kontrahenta dla opakowań zwrotnych 
  podczas zmiany funkcjami serwisowymi.
3. Rozszerzenie logowanych informacji przy zatwierdzaniu, odtwierdzaniu, anulowaniu, kasowaniu 
  i refakturowaniu dokumentów o datę dokumentu oraz wartości netto w cenach zakupu i cenach
  sprzedaży (o ile są dostępne - nie dotyczy bezpośredniego anulowania tymczasowych) oraz 
  uzupełnienie logów dla kilku rzadziej wykonywanych operacji jak odtwierdzanie z kasowaniem.
4. Dodanie do protokołu dysponent komend: "ERR:TERM" oraz "ERR:PASS", które odsyła serwer 
  do terminala po otrzymaniu komendy "TERMINAL:[:]" z odpowiednio 
  błędnym kodem terminala lub hasłem.
5. Dodanie zestawienie sald kas firmy.
6. Dodanie zestawienie sald kont bankowych firmy.
7. Dodanie do zestawień sprzedaży i zakupu wg dokumentów oraz rejestrów VAT włączanej w 
  opcjach kolumny zawierającej pierwsze 40 znaków z uwag do dokumentów.
8. Dodanie do modułu paragonowego procentowych rabatów godzinowych, które nie są 
  ograniczone przez blokadę ceny bazowej
9. Dodanie opcji włączającej automatyczne zapisywanie danych z weryfikacji dokumentu 
  kolektorem.
10. Dodanie możliwości podglądu wcześniej wykonanych weryfikacji ilości w dokumencie za 
   pomocą kolektora.
11. Dodanie zestawienia dokumentów nieweryfikowanych kolektorem
   ("Inne zestawienia"->"Dokumenty nieweryfikowane").
12. Dodanie opcji włączającej podkreślanie pozycji z różnym kodem głównym na wydrukach MM.

12/04/2010   VER 2.2.180
1. Dodanie opcji włączającej aktualizację stanów tymczasowych dla dokumentów MM (WT/ZT) 
  podczas ich blokowania. Zależnie od ustawienia opcji, zmianie będą ulegały tylko stany 
  magazynów źródłowych (rozchód) bądź też zarówno magazynów źródłowych jak i magazynów 
  docelowych (przychód).

13/04/2010   VER 2.2.181
1. Dodanie funkcji pozwalającej na przypisanie miejsca składowania dla towarów odczytanych
  kolektorem kodów kreskowych.
2. Dodanie możliwości zapisywania dokumentów ZM w zestawieniu sugerowanych przesunięć 
  międzymagazynowych
14/04/2010   VER 2.2.182
1. Dodanie obsługi wiadomości przesyłanych pomiędzy użytkownikami programu.
2. Dodanie do definicji przecen definiowanych przez użytkownika parametrów zaokrągleń cen 
  sprzedaży podczas wyliczania ceny z marży lub narzutu.
3. Dodanie możliwości wyszukiwania towarów w liście przecen (klawisz ALT+F) oraz 
  BACKSPACE / CTRL+DEL.
4. Dla towarów z synchronizacją ceny wg kodu głównego i różnych stawkach VAT wybieranie do 
  przeliczeń netto/brutto najwyższej stawki VAT.
5. Dodanie możliwości powiązania cen w przecenie, tak aby zmiana wybranej ceny powodowała 
  również zmianę cen związanych.

16/04/2010   VER 2.2.183
1. Dodanie możliwości zapisu tymczasowych dokumentów KZ (opcja włączana na etapie 
  kompilacji na specjalne życzenie użytkownika).
2. Dodanie opcji pozwalającej na refakturowanie PA bez przejmowania płatności. Pozycje z takich 
  refakturowanych dokumentów mogą być usuwane.
3. Rozszerzenie operacji wymiany towaru o generowanie dokumentów WM, gdy podmiana towaru 
  na dokumencie nie jest możliwa.
4. Dodanie opcjonalnego wyświetlania przeterminowanych dokumentów ZM podczas logowania 
  użytkownika lub na jego życzenie po wybraniu takiej akcji z menu dokumentów ZM.
  (opcja włączana na etapie kompilacji)

20/04/2010   VER 2.2.184
1. Dodanie opcji pozwalającej na zamykanie inwentaryzacji bez pełnego blokowania danych. 
  Uwaga, na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie wyłącznego dostępu do 
  wybranego magazynu.
2. Dzielenie dokumentów PW i RW powstałych podczas zamykania spisu wg magazynów 
  używających tej samej numeracji oraz respektowanie indywidualnych parametrów numeracji dla 
  tak tworzonych dokumentów.
3. Dodanie do inwentaryzacji zestawienia braków, podającego informacje o numerach dokumentów 
  przychodowych dla brakujących towarów.
4. Dodanie opcji pozwalającej na ścisły podział inwentaryzacji na magazyny. Jej włączenie pozwala 
  na otwarcie jednocześnie wielu spisów dla różnych magazynów, przy czym, każdy spis może 
  zawierać towary tylko z jednego magazynu.
4. Dodanie specjalnych tabel rabatowych z limitami rabatów w zależności od obrotu (karty dla 
  pracowników). Kod takiej tabeli musi zaczynać się od znaku "@". W module paragonowym są 
  one obsługiwane tylko w trybie OFF-LINE dla już wystawionych pozycji PA.
5. Dodanie opcjonalnych pól do kart rabatowych:
	   - e-mail
	   - region
	   - płeć
	   - miesiąc urodzin
	  (opcja włączana na etapie kompilacji)
6. Rozszerzenie parametrów wyszukiwania kart rabatowych.
7. Dodanie zestawienia kart rabatowych.
8. Dodanie opcji pozwalających na automatyczną aktywację kart rabatowych przez użytkownika 
  wraz z domyślnymi parametrami tych kart oraz dodatkowego uprawnienia użytkownika 
  kontrolującego dostęp do tej funkcjonalności.
9. Dodanie zbiorczych zmian kart rabatowych.
10. Dodanie do kart rabatowych tabel jednorazowych. Tabele takie mogą być użyte tylko w jednym 
   dniu w zdefiniowanym w karcie rabatowej okresie czasu i są automatycznie wybierane zamiast 
   domyślnej tabeli rabatowej.

22/04/2010   VER 2.2.185
1. Zmiana sposobu zapisu "kontaktów" w karcie kontrahenta. Poprzednie zapisy przestaną być 
  widoczne.
2. Dodanie do tabel rabatowych możliwości definiowania towarów ze specjalną cenę lub rabatem 
  (F2).

26/04/2010   VER 2.2.186
1. Dodanie obsługi wielopozycyjnych płatności (płatności zbiorcze).

05/05/2010	VER 2.2.187
1. Zapis MM zamiast ZM w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych.
2. Dodanie wyszukiwania po kodzie w liście towarów przypisanej do tabeli rabatowej (back space).
3. Opcjonalne przesunięcie pola NR KATALOGOWY w wyszukiwaniu towarów przed kod towaru
  (opcja włączana na etapie kompilacji).
4. Dodanie do dokumentów magazynowych możliwości wczytania aktualnych cen sprzedaży z 
  kartotek (opcja INNE->wczytanie cen sp. z kart. w dolnym menu dokumentu).

13/05/2010	VER 2.2.188
1. Zmiana w funkcji wymiana towaru, gdy towar o tym samym kodzie głównym ma stan zerowy.
2. Dodanie wyświetlania zapasu magazynowego podczas ustalania cen na towary z kodem 
  głównym.
3. Wydłużenie pola z numerami dostaw w zestawieniu braków magazynowych do 120 znaków.
4. Usunięcie pytania o datę realizacji podczas generowania dokumentów MM z zestawienia 
  sugerowanych przesunięć magazynowych oraz dodanie domyślnej ceny sprzedaży w pytaniu o 
  kod ceny sprzedaży.
5. Dodanie opcji pozwalającej na pytanie o kod pierwszej ceny sprzedaży podczas wysyłania 
  danych do kolektora.
6. Dodanie opcji pozwalającej na wystawianie dokumentów MM do magazynów, do których 
  użytkownik nie ma uprawnień ale bez możliwości ich zatwierdzenia.
7. Zablokowanie możliwości dopisywania towarów do paragonu w module paragonowym poprzez 
  wyszukiwanie towarów o tym samym kodzie głównym (F7), gdy wyłączone jest w opcjach 
  kasjera rozszerzone wyszukiwanie towarów.
8. Zmiana w imporcie pozycji dokumentów.

18/05/2010	VER 2.2.189
1. Zmiana zapisu dokumentów MM w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych.
2. Umożliwienie korzystania z klawisza F2 podczas wyszukiwania towarów o tym samym kodzie 
  głównym w module paragonowym (F7) i blokadzie wyszukiwania towarów.
3. Dodanie pytania o cenę do porównania w zestawieniu zmienionych cen sprzedaży.
4. Dodanie cofania RZ (w miarę możliwości) do PA podczas anulowania faktur zbiorczych 
  (refakturowanych).
5. Dodanie możliwości wysyłania wiadomości do wszystkich użytkowników związanych z danym 
  magazynem (opcja włączana na etapie kompilacji).

20/05/2010	VER 2.2.190
1. Wyłączono wymuszanie podawania użytkownika wysyłania wiadomości jeżeli podano 
  magazyny.
2. Dodanie opcji pozwalającej na wyłączenie blokowania całej bazy towarowej podczas 
  wykonywania operacji zbiorczych.
3. Dodanie skrótu klawiszowego "T" dla importu pozycji dokumentu z kolektora w menu "inne" 
  podczas wystawiania dokumentów.
4. Zmiana w wyświetlaniu listy dokumentów obciążających firmę podczas wystawiania zbiorczych 
  dokumentów KW/PP.
5. Odblokowanie możliwości zamiany zablokowanych dokumentów ZM/OF/WZ/... na FA/PA/...
6. Dodanie przeliczania cen sprzedaży z netto na brutto podczas importu pozycji do dokumentów 
  przychodowych (PZ/BO/PW/MP) z innego dokumentu oraz z pliku, gdy brak jest ceny sprzedaży
  w zbiorze importowym. Przeliczenie to jest włączane, gdy kod ceny sprzedaży w edytowanym 
  dokumencie zaczyna się od znaku "#".

26/05/2010	VER 2.2.191
1. Dodanie opcji zmieniającej sposób pobierania kodu handlowca w zestawieniach sprzedaży. 
  Włączenie tej opcji powoduje, że kod handlowca w dokumentach korekt i zwrotów (FK/RK/ZW) 
  jest pomijany, a na jego miejsce pobierany jest kod z oryginalnego dokumentu (FA/RU/PA) o ile 
  taki dokument może być zlokalizowany i kod handlowca dla tego dokumentu nie jest on pusty.
2. Zmiana zachowania listy nierozliczonych dokumentów podczas wystawiania 
  KP/KW/PP/WB, tak aby wyświetlane były tylko dokumenty do rozliczenia wybranym typem 
  dokumentu.
3. Dodanie do modułu paragonowego możliwości sprzedaży towaru wybranego z dokumentu ZW 
  wystawionego tego samego dnia. Cena sprzedaży jest pobierana z dokumentu ZW.
  (opcja włączana na etapie kompilacji).

28/05/2010	VER 2.2.192
1. Dodanie do opcji kolektora kodów kreskowych szablonu do wysyłania pozycji dokumentów.
2. Dodanie do dokumentów w menu "INNE" pozycji
  "Wysłanie do kolektora" - powodującej eksport do kolektora pozycji aktualnie wybranego 
  dokumentu.

31/05/2010	VER 2.2.193
1. Przywrócenie możliwości podglądu dokumentów RZ nie związanych z kasą lub bankiem (np. 
  kompensaty lub umorzenia)
2. Włączenie w domyślnych parametrach możliwości wystawiania dokumentów refakturowanych 
  bez przejmowania płatności. Z dokumentów takich można usuwać pozycje.

10/06/2010	VER 2.2.194
1. Dodanie do szablonu danych wysyłanych do kolektora następujących
	  pól:
	    Q - miejsce składowania
	    R - numer katalogowy
	    L - licznik pozycji
2. Modyfikacja wysyłania pozycji dokumentu do kolektora tak aby przy podziale na opakowania 
   zbiorcze uwzględniana była opcja włączająca dodawanie do nazw towarów statusu 
   zamienników (symbol kodu zamiennego wraz z ilością w opakowaniu)
   dodana w wersji 2.2.156.

15/06/2010	VER 2.2.195
1. Zmiana w programowaniu czytnika kodów kreskowych dla szablonów używających licznika "L"
2. Zmiana w opcji pozwalającej na wybór programowanej w kolektorze ceny (2.2.188).

16/06/2010	VER 2.2.196
1. Zmiana priorytetu podczas wyszukiwania towarów wg numeru katalogowego.

18/06/2010	VER 2.2.197
1. Zmiana w imporcie danych z RC-NETSKLP.

22/06/2010	VER 2.2.198
1. Zmiana w wymianie towaru - blokada dla towarów o tym samym kodzie.
2. Dodanie opcji pozwalającej na wybór statusu zamienników dla drukowanych na dokumentach kodach kreskowych.
3. Modyfikacja w zapisywaniu historii miejsca składowania, gdy użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do zmiany miejsca składowania.

02/07/2010	VER 2.2.199
1. Zmiana w zapisie sald dla dokumentów ZM i WZ gdy włączono opcje pozwalającą na przyjmowanie płatności do tych dokumentów.
Aktualnie powyższe dokumenty nie wpływają na saldo kontrahenta.

12/07/2010	VER 2.2.200
1. Dodanie obsługi wykluczania z promocji dla promocji definiowanych dla modułu paragonowego.

21/07/2010	VER 2.2.201
1. Modyfikacja funkcji zapisującej zmiany cen sprzedaży, tak aby zapamiętywać poprzednie wartości dla cen wiązanych.
2. Dodanie opcji "Umożliwić zmianę kwoty VAT w pozycjach FK/RK/KS" pozwalającej na zablokowanie ręcznej zmiany VAT podczas wystawiania powyższych dokumentów.
3. Zmiana w zapisie uwag dla dokumentów refekturowanych.
4. Zmiana w detekcji drukarek POSNET wersje 5.x i 6.x z DLE, są traktowane jako nowe drukarki Posnet Thermal.

04/08/2010	VER 2.2.202
1. Zmiana w naliczaniu stanów tymczasowych podczas importu pozycji do dokumentu tymczasowego bez kasowania poprzednich danych.

18/08/2010	VER 2.2.203
1. Zmiana w zapisie dokumentów tworzonych z zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych, gdy ilość pozycji jest większa niż maksymalna ilość pozycji dla danego typu dokumentu (dodano rozbijanie dokumentu na kilka z mniejszą ilością pozycji).
2. Zmiana w automatycznym rozliczaniu płatności, gdy po wybraniu tej opcji użytkownik rezygnuje z jej wykonania.

26/08/2010	VER 2.2.204
1. Dodanie opcji włączającej sortowanie plików wybieranych podczas importu danych wg nazwy, daty lub rozmiaru.
16/09/2010	VER 2.2.205
1. Odblokowanie możliwości pobierania cen sprzedaży z dokumentów PZ podczas wystawiania dokumentów rozchodowych dla towarów rozlicznych wg serii (typ karty "S") jeżeli cena w kartotece jest 0.
20/09/2010	VER 2.2.206
1. Dodanie opcji wymuszającej pobieranie cen sprzedaży dla towarów rozliczanych wg serii z dostaw.
2. Dodanie opcji włączającej podpowiadanie pierwszego numeru serii podczas sprzedaży towarów wg dostaw.

27/09/2010
1. Dodanie rozszerzonej detekcji drukarek POSNET, tak aby prawidłowo wykrywać drukarki z powtarzającym się numerem wersji.
2. Włączenie rozszerzonych raportów kasy zmiany dla nowych drukarek POSNET.

08/10/2010   VER 2.2.207
1. Zmiana w rabatach godzinowych dla modułu paragonowego - uwzględnianie kodu sklepu jeżeli rabat jest definiowany tylko na jeden sklep.
2. Nowy system obsługi lokalnych portów szeregowych.

12/10/2010   VER 2.2.208
1. Zmiana w detekcji drukarek POSNET (2.2.206 - 27/09/2010).

13/10/2010	VER 2.2.209
1. Zmiana w rabatach godzinowych dla modułu paragonowego.
2. Modyfikacja oznaczenia dokumentów nie zmieniających stanu w zestawieniu historii towaru dla dokumentów tymczasowych, tak aby uwzględniały zapisy dla blokowanych MM.

18/10/2010	VER 2.2.210
1. Zmiany w imporcie pozycji z innego dokumentu.
2. Zmiana w zestawieniu pozostałych dokumentów tymczasowych
  - dokumenty rozchodowe są pokazywane jako ujemne.

21/10/2010	VER 2.2.211
1. Nowe sterownik zdalnych portów szeregowych (TCP/IP)

28/10/2010	VER 2.2.212
1. Dodanie do karty towaru 3-ch dodatkowych pól OPIS po 40 znaków każde.
2. Dodanie opcji włączającej drukowanie pól OPIS z karty towaru na dokumentach sprzedaży.
3. Zwiększenie formatki 'stopka dokumentu' z 5 linii do 10 linii.

15/11/2010   VER 2.2.213
1. Ukrywanie kolumny z wartością dokumentu podczas wyświetlania listy dokumentów, jeżeli użytkownik ma zablokowany dostęp do cen zakupu (dla dokumentów w cenach zakupu).
2. Dodanie możliwości wyszukiwania towarów wg stawki VAT
  (włączane w OPCJE->PARAMETRY PRACY->KARTOTEKI).
3. Dodanie automatycznej zmiany stawek VAT:
       a) 22% -> 23%
       b) 7% -> 8%
       c) 7% -> 5%
       d) 3% -> 5%
       e) wg pola NOWA STAWKA VAT
4. Dodanie możliwość włączenia automatycznej zmiany stawek VAT wg:
       a) WG POLA NOWA STAWKA, 22 -> 23, 7 -> 8, 3 -> 5
       b) WG POLA NOWA STAWKA, 22 -> 23, 7 -> 5, 3 -> 5
Funkcjonalność włączana w opcjach programu. Aktywuje się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu w styczniu 2011.
5. Adaptacja opcji ukrywania nieużywanych stawek w rejestrach VAT, tak aby pracowała z nowymi stawkami VAT.
6. Dodanie programowania stawek VAT dla drukarek fiskalnych POSNET Funkcjonalność włączana w opcjach programu. Aktywuje się podczas inicjacji połączenia z drukarką fiskalną w styczniu 2011 o ile drukarka ma zaprogramowane stawki 22 i 7 lecz nie ma stawki 23 lub 8.
Do drukarki wysyłane są stawki: 23, 8, 5, 0, zw. przy wykorzystaniu starego rozkazu $p: "$p23/8/5/0/"
Użycie starego rozkazu ma na celu zapewnienie jak największej zgodności z istniejącymi różnymi wersjami oprogramowania drukarki, nie gwarantujemy jednak, że zadziała ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi.
7. Modyfikacja formy wydruku fiskalnego 4, 5 i 8 dla drukarek POSNET zapewniająca znak poprzedzający kod stawki z " " na "."

25/11/2010	VER 2.2.214
1. Dodanie komunikatu o konieczności wykonania raportu miesięcznego przed wykonaniem przeprogramowania stawek VAT na drukarce fiskalnej.
2. Zmiana domyślnie podpowiadanej stawki VAT na 22% procent do końca roku 2010.

01/12/2010	VER 2.2.215
1. Optymalizacja kodu źródłowego programu.

01/12/2010	VER 2.2.216
1. Zmiany w nowej procedurze obsługi sprawdzarek cen.

02/12/2010	VER 2.2.217
1. Zmiany w funkcjach serwisowych programu.

07/12/2010	VER 2.2.218
1. Dodanie do wersji programów pod Windows możliwości ustawiania wybranych parametrów startowych w zbiorze *.sys:
        ROWS = 
        COLS = 
        ARCHDIR = 
        FONTSIZE = 
        FONTWIDTH = 
        FONTNAME = 
      parametry ROWS i COLS oraz FONTSIZE i FONTWIDTH działają
      tylko gdy podano oba.

13/12/2010	VER 2.2.219
1. Dodanie do obsługi wymiany danych z PRESELL automatycznej zmiany stawek VAT po 31/12/2010. Dla eksportu towarów oraz importu dokumentów z późniejszą datą przyjmowane są następujące stawki:
        0 - 23
        1 - 8
        2 - 0
        3 - zw.
        4 - 5

14/12/2010	VER 2.2.220
1. Zmiana w ręcznym eksporcie do systemu DYSPONENT - zbiór transport.txt zawierał kopię zbioru kontrah.txt

15/12/2010	VER 2.2.221
1. Dodanie możliwości importowania dokumentów MM eksportowanych do filii jak dokumentów MP.

16/12/2010	VER 2.2.222
1. Dodano rozszerzone wykrywanie przerwania zdalnych połączeń do portów szeregowych poprzez TCP

17/12/2010	VER 2.2.223
1. Dodano możliwość importowania dokumentów magazynowych wraz z cenami sprzedaży ustawionymi jako netto (kod ceny dla importowanych dokumentów bez "#").

20/12/2010	VER 2.2.224
1. Dodano eksport pola NOWA STAWKA VAT w eksporcie towarów do RC NET-SKLEP

21/12/2010	VER 2.2.225
1. Dodano możliwość ustawiania górnego marginesu w wydrukach windowsowych
2. Dodano automatyczne ustawianie rodzaju wydruku graficznego oraz rodzaju polskich znaków w wydrukach windowsowych

23/12/2010	VER 2.2.226
1. Aktualizacja wpisów rejestracyjnych dla łączonych baz danych
2. Dodanie opcji serwisowej przekodowującej dane kontaktowe w kartach kontrahentów ze starego do nowego formatu.

30/12/2010	VER 2.2.227
1. Dodano możliwość zmiany stawki VAT podczas wystawiania dokumentów PZ przy użyciu klawisza F2 w polu KWOTA VAT.

01/01/2011	VER 2.2.228
1. Zmiana rozkazu programującego stawki VAT dla nowych drukarek POSNET, które błędnie wykonują starą komendę zmiany stawek.

03/01/2011	VER 2.2.229
1. Zmiana w formacie bazy używanej podczas importu danych z PRESELL. W bazie pozycji dokumentów wielkość pól RABAT* została zmieniona z 5,2 na 6,2

07/01/2011	VER 2.2.230
1. Dodanie możliwości udzielania rabatów globalnych w dokumentach WZ gdy jest ustawiona opcja pozwalająca na wystawianie WZ jak dokumentów sprzedaży.
2. Zmiana w zamykaniu spisów z natury robionych jednocześnie na kilka magazynów używających wspólnej numeracji.

10/01/2011	VER 2.2.231
1. Modyfikacja synchronizacji czasu pomiędzy komputerem i drukarką fiskalną w wersjach windowsowych pozwalająca na zignorowanie różnicy czasowej, gdy program nie ma wystarczających uprawnień do zmiany czasu w systemie.
2. Modyfikacja odczytu ilości wolnego miejsca na dysku w wersjach windowsowych, tak aby możliwe było uruchomianie programu ze ścieżek UNC.

11/01/2011	VER 2.2.232
1. Modyfikacja kolejności blokowania baz danych w module paragonowym oraz podczas anulowania dokumentów: najpierw TOWARY, potem POZYCJE TYMCZASOWE.

13/01/2011	VER 2.2.233
1. Dodanie zabezpieczenia przed wybraniem K_ALT_W w module paragonowym.

14/01/2011	VER 2.2.234
1. Dodanie możliwości wczytywania cen sprzedaży z kartotek dla dokumentów: BO, PZ, FR, WZ, ZM, TO, OF.

19/01/2011	VER 2.2.235
1. Rozszerzenie eksportu do SYMFONII dla dokumentów z roku 2011 o stawki 22 i 7 eksportowane jako E i F.

21/01/2011	VER 2.2.236
1. Dodanie opcji pozwalającej na zbiorczą zmianę stawki VAT na wszystkich pozycjach faktury.

24/01/2011   VER 2.2.237
1. Zmiana formatu dat w module kart rabatowych z DD/MM/RR na DD/MM/RRRR.

25/01/2011	VER 2.2.238
1. Dodanie do wersji programów pod Windows możliwości ustawiania wybranych w zbiorze *.sys domyślnej ścieżki dla kopi archiwum:
        ARCHCOPY = 
2. Włączenie obsługi myszki w menu startowym.
3. Dodanie obsługi kółka w myszce do przewijania w pionie.
4. Dodanie możliwości wklejenia danych z bufora (CLIPBOARD) poprzez środkowy klawisz myszki oraz SHIFT+INSERT lub CTRL+INSERT.
5. Wyłącznie możliwości zamknięcia programu poprzez [x].
6. Dodanie automatycznego sprawdzenia i aktualizacji wpisów w rejestrach odpowiedzialnych za pracę sieciową.

28/01/2011   VER 2.2.239
1. Dodanie listy grup sklepów/magazynów - włączana opcjonalnie na etapie kompilacji na potrzeby eksportu do NET-SKLEP.
2. Dodanie do listy promocji dodatkowego pytania o kod grupy sklepów/magazynów.
3. Dodanie do promocji dla NET-SKLEP nowych typów promocji:
       J - jednostkowa
       U - ukryta
4. Dodanie importu promocji jednostkowych i ukrytych ze zbiorów tekstowych.
5. Dodanie zestawienia cen promocyjnych.

07/02/2011   VER 2.2.240
1. Zmiana w obsłudze stanowisk sieciowych.

08/02/2011   VER 2.2.241
1. Dodano możliwość odwrócenia zmiany stawek VAT na dokumentach FK/KS - opcja dostępna tylko dla serwisu.
2. Dodano możliwość zmiany stawki VAT dla dokumentów ZW jeżeli nie ma PA w bazie (klawisz F3 w polu cena sprzedaży).
3. Rozszerzono możliwość korekty pozycji dokumentów ZW o zmianę ceny sprzedaży - opcja dostępna tylko dla serwisu.

11/02/2011   VER 2.2.242
1. W dokumentach wyłączono wyświetlanie wartości dokumentów MM/WT/ZT/MR/RW/WZ oraz ZW do WZ/RW gdy użytkownik nie ma dostępu do cen zakupu.
2. Wyłączono wyświetlanie cen zakupu w dokumentach ZW do WZ i RW gdy użytkownik nie ma dostępu do cen zakupu.

15/02/2011   VER 2.2.243
1. Zmiana techniczna w rejestrach VAT oraz eksportach dokumentów dla dokumentów ZK zawierających kwoty w starych i nowych stawkach VAT.

18/02/2011   VER 2.2.244
1. Zmiana w module ECODAgent w obsłudze importu zamówień: pole opis rekordów "LIN" jest traktowane jako kod towaru gdy zawiera dane w nawiasach kwadratowych [].

25/02/2011   VER 2.2.245
1. Zmiana w automatycznym rozliczaniu różnic w dokumentach PZ zapisywanych jak dokumenty RW i automatycznie uwzględnianych w KZ.
2. Zmiana w naliczaniu sald podczas refakturowania dokumentów PA.

28/02/2011   VER 2.2.246
1. Włączenie obsługi wiadomości w standardowych wersjach programu.

28/02/2011   VER 2.2.247
1. Modyfikacja w procedurze sprawdzającej zgodność baz danych rozwiązująca problem ze współbieżnym uruchamianiem nie sieciowej "dosowej" wersji programu w DOSEMU.
2. Zmiana w obsłudze parametru ARCHCOPY w zbiorach *.sys w wersjach dla MS-Windows.

07/03/2011   VER 2.2.248
1. Powiększenie pola rabat w bazie pozycji, tak aby można było przyjmować dane z NETSKLEP z narzutem >= 10%.
2. Dodanie do eksportów do RAKS obsługi nowego formatu plików ( "format zbiorów eksportowych" => 3 ) z obsługą stawek VAT wprowadzonych po 01/01/2011.
3. Dodanie obsługi ALT+ENTER (Full Screen) do wersji dla Windows.

15/03/2011   VER 2.2.249
1. Dodanie możliwość zarejestrowania własnej komendy dla eksportu danych z zestawień.

28/03/2011   VER 2.2.250
1. Podczas wydruku dokumentów dla pytania o kodu banku podpowiadanie domyślnego kodu banku ustawionego w opcjach lub w zmiennej środowiskowej: RC_DEF_KB.
2. Zmiana w obsłudze maski kodu towaru w zestawieniu cen promocyjnych.

06/04/2011   VER 2.2.251
1. Włączenie obsługi zdalnych terminali GTNET.
2. Dodanie opcji włączającej logowanie kasjera/użytkownika na drukarce fiskalnej (dotyczy drukarek zgodnych z POSNET).
3. Dodanie opcji włączającej wyszukiwanie dokumentów po fragmencie opisu pozycji.
4. Dodano możliwość włączenia rozszerzonych reklamacji.

07/04/2011   VER 2.2.252
1. Modyfikacja przelicznika kolumn, tak aby działał także dla zestawień grupujących dane.

11/04/2011   VER 2.2.253
1. Dostosowanie eksportu danych do RC-NETSKLEP do pracy z serwerem CSS w trybie automatycznej wymiany danych przez bezpośrednie połączenie internetowe.

05/05/2011   VER 2.2.254
1. Rozszerzenie definicji drukarek o marginesy dla drukarek MS-Windows (także gdy są używane jako drukarki zdalne w terminalach RC-SOFT) oraz włączenie automatycznego wyliczania ilości wierszy i kolumn gdy marginesy te są ustawione w definicji drukarki.

10/05/2011   VER 2.2.255
1. Zmiana w możliwościach blokady dat podczas tworzenia nowych raportów kasowych.
2. Dodanie do kompensat wypełniania pola opis oryginalnymi numerami dokumentów oraz dostosowanie wydruków.

16/05/2011   VER 2.2.256
1. Dodanie opcji umożliwiającej blokowanie refakturowania dokumentów z obcych magazynów.
2. Zmiana blokująca możliwość odłączenia faktury zaliczkowej od wystawionej faktury poprzez wykasowanie wszystkich pozycji i modyfikację nagłówka.
3. Modyfikacja sposobu generowania dokumentów ZA z zestawień zamówień własnych utworzonych w rozbiciu na magazyny, tak aby ignorowały domyślny magazyn z nagłówka dokumentu ZA i w zamian uwzględniały magazyn z tabeli zestawienia.

20/05/2011   VER 2.2.257
1. Wymuszenie kodowania znaków dla IE w eksportach HTML.
2. Dodanie importu danych z terminali RC.
3. Dodanie możliwości ustawiania układu strony (portrait/lnadscape) w wydrukach dla Windows
4. Modyfikacja zachowania parametru drukarki: "podwójna wysokość znaków w DSI", tak aby zmieniał używany sterownik w wydrukach dla Windows.
5. Dodano procedurę korekty kodów kart rabatowych dla złych szablonów
6. Dodanie możliwości drukowania w trybie RAW na drukarki windowsowe (Jako pierwszy znak w nazwie portu należy podać '&').

27/05/2011   VER 2.2.258
1. Zmiana wyłączająca kody dla wydruków Windows podczas drukowania w trybie RAW po przełączeniu z drukarki windowsowej.
2. Dodanie szybkiego wysyłania do zdalnych portów RS dla połączeń RC-CONSOLE (RC_FASTRS=yes).

01/06/2011   VER 2.2.259
1. Dodanie opcji kontrolującej dostęp do dokumentów MM wystawionych z obcych magazynów i kierowanych do jednego z magazynów aktualnego użytkownika.
2. Dodanie możliwość podglądu zapisanych pozycji na dokumentach tymczasowych edytowanych przez innego użytkownika.
3. Dodanie nowych uprawnień użytkownika:
        - dokumenty zamówień
        - reklamacje
        - terminale sprzedaży
        - drukowanie seryjne
        - sprzedaż paragonowa
        - odsetki i wezwania do zapłaty
4. Dodanie blokowania dostępu do pozycji wybranych typów dokumentów w menu PŁATNOŚCI gdy użytkownik nie ma uprawnień do ich wystawiania.
5. Dodanie nowej pozycji do zasobów użytkownika 'podgląd dokumentów' ograniczającej dostęp w menu do podanych typów dokumentów.
6. Dodano opcję włączająca/wyłączającą pozycję "specyfikacja załadunku" w menu dokumentów sprzedaży.
7. Dodano opcję uniemożliwiającą blokowanie dokumentów handlowych bez pozycji.
8. Dodano do arkusza weryfikacji kolektorem identyfikator użytkownika wykonującego weryfikację.
9. Dodano do zestawienia dokumentów nie weryfikowanych kolektorem, filtr na kod magazynu z nagłówka dokumentu.
10. Dodano do listy użytkowników dziedziczenie uprawnień.
11. Dodano możliwość zapisu dokumentów ZA tworzonych na podstawie zestawienia zamówień w rozbiciu na magazyny tylko dla wybranego magazynu.
06/06/2011   VER 2.2.260
1. Dodano zestawienie wybranej przeceny.
2. Dodano możliwość podglądu historii zmiany cen podczas ustalania cen sprzedaży dla wybranego artykułu (klawisz "H").
3. Dodano możliwość podglądu historii zmiany cen podczas wyświetlania listy towarów w przecenie (klawisz "H").
4. Dodano możliwość podglądu karty towaru podczas wyświetlania listy towarów w przecenie (klawisz SPACE).
5. Dodano opcje pozwalającą na płynne przejście do synchronizowanych pomiędzy magazynami cen sprzedaży (uwzględnianie starych cen do czasu ich zastąpienia przez nowe).
6. Dodanie nowych uprawnień użytkownika:
        * zestawienia:
          - reklamacje
          - zamówienia
7. Dodanie wyświetlania numeru PID procesu blokującego bazę danych, gdy aktualny program próbuje zablokować rekord (bezpośrednio lub po naciśnięciu klawisza TAB). Tylko w wersji dla systemu Linux.
8. Dodano możliwość używania liter w kodzie kasy i kasjera (opcja włączana na etapie kompilacji).
9. Dodano ustawianie parametrów domyślnych (magazyn, kasa, bank, cena) na podstawie zasobów użytkownika, gdy użytkownik ma dostęp tylko do pojedynczego zasobu (magazynu, kasy, banku, ceny).
10. Zmodyfikowano wydruki numerów dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ, tak aby uwzględniały prefiksy i sufiksy zdefiniowane w parametrach numeracji w przypadku oddzielnej numeracji dla danej kasy lub banku.
11. Dodano opcję wyłączającą możliwość modyfikacji nagłówka w zablokowanych dokumentach tymczasowych.
12. Dodano import cen towarów z plików COMMA (.csv).
13. Dodano import kart kontrahentów z plików COMMA (.csv).
14. Dodano zabezpieczenie w prezentacji zestawień na zmianę wielkości ekranu poprzez przejęcie sesji przez inną konsolę RC.
15. Zmiana w imporcie dokumentów z kolektora.

13/06/2011   VER 2.2.261
1. Dodano import przecen z plików COMMA (.csv). Można importować zarówno indeksy towarów jak i ceny.
2. Dodanie nowych uprawnień użytkownika:
        * karty rabatowe
          - zmiana danych użytkownika
        * dostęp do cen sprzedaży:
        - przeceny towarów
        - wystawianie zbiorczych FA
        - lista priorytetów zatowarowania
3. Dodano możliwość zwiększenia ilości cen w przecenie na etapie kompilacji programu. Maksymalna ilość cen jest ograniczona przez strukturę bazy list.
4. Dodano możliwość kasowania przecen wraz ze zdefiniowanymi pozycjami.

15/06/2011   VER 2.2.262
1. Dodano możliwość tworzenia zestawienia "remanentowego wypełnianego" przez użytkowników nie mających uprawnień do podglądu cen zakupu - kolumny z ceną zakupu i wartością nie są wówczas dodawane do zestawienia.
2. Dodano automatyczne kopiowanie karty z innych magazynów podczas importu SP ze sklepów.
3. Dodano opcję wyłączającą możliwość korzystania z rezerwacji.
4. Dodano opcję włączającą podsumowania grup płatności w raportach bankowych.
5. Dodano opcję włączającą podsumowania grup płatności w zestawieniach stanu kasy i banku.
6. Modyfikacja procedury wyboru dokumentu z list - włączenie szybszych procedur wyszukujących.
7. Dodano opcję wymuszającą sortowanie list wyboru towarów wg nr-u katalogowego.

17/06/2011   VER 2.2.263
1. Dodanie do zestawień w module inwentaryzacji kolumny z miejscem składowania towaru.
2. Modyfikacja wprowadzania ilości w arkuszu remanentowym: po wybraniu towaru przez klawisz INSERT lub czytnikiem kodów kreskowych jeżeli kartoteka jest tylko z jednego magazynu i ilość wprowadzona do spisu jest niezerowa, to program wyświetla okno z pytaniem czy użytkownik chce dodać, czy zmodyfikować ilość. Okno to można również aktywować dla aktualnie wybranego
towaru poprzez klawisz "+".
3. Dodanie opcjonalnego pola do bazy dokumentów handlowych z czasem zatwierdzenia bądź anulowania dokumentu. (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
4. Dodanie możliwość modyfikacji formy płatności w paragonach wystawionych z modułu paragonowego - opcja dostępna dla serwisu.
5. Dodanie do zestawień sprzedaży tworzonych na podstawie zbiorczych wartości z nagłówków dokumentów pytania o rozbijanie pozycji na magazyny.
6. Zmiana w zestawieniach sumowanych, gdy brak jest kodu sumującego dla dodawanej pozycji.

21/06/2011   VER 2.2.264
1. Rozdzielenie numeracji dokumentów RZ tworzonych z modułu paragonowego na kasy, w celu umożliwienia synchronizacji danych z pracy lokalnej.
2. Rozszerzenie importu towarów ze zbiorów COMMA o dodatkowe pola występujące w karcie towaru.
3. Dodanie synchronizacji kartotek podczas importu towarów ze zbiorów COMMA i ASCII gdy jest włączona opcja synchronizacji.
4. Dodanie wypełniania zapasu minimalnego i pełnego wartościami domyślnymi podczas importu danych z plików COMMA i ASCII.
5. Dodanie automatycznego wypełniania pola region podczas zakładania kartotek kontrahentów, gdy użytkownik jest ograniczony do jednego regionu w zasobach.
6. Dodano zabezpieczenie na kasowanie pozycji z modułu paragonowego z bardzo dużą ilością.
7. Dodano zabezpieczenie na kasowanie pozycji z dokumentów refakturowanych z poza zakresu dokumentu.
8. Dodano podpowiadanie ceny zakupu z innych magazynów, jeżeli nie można znaleźć dokumentów z danym towarem w bieżącym magazynie podczas wystawiania dokumentów ZW do dokumentów, których nie ma w bazie danych.

22/06/2011   VER 2.2.265
1. Zmiany dla replikatorów danych do pracy lokalnej.

23/06/2011   VER 2.2.266
1. Włączenie w standardowych wersjach programu opcji wyłączającej ograniczanie dostępu do dokumentów i zestawień do regionu i handlowca zdefiniowanego w zasobach użytkownika.
2. Zmiana w imporcie towarów ze zbiorów ASCII i COMMA przy włączonej synchronizacji kartotek.

07/07/2011   VER 2.2.267
1. Dodanie możliwości ignorowania pozycji z brakującymi kodami podczas importu danych z kolektora kodów kreskowych.
Czytnik kodów->Ignorowanie brakujących kodów podczas importu (T/N)
2. Dodanie możliwości zapamiętywania danych odczytanych z kolektora w oddzielnej bazie i ich późniejszego przeglądania.
Czytnik kodów->Prowadzić archiwum zaimportowanych danych (T/N). Funkcja włączana na etapie kompilacji.
3. Dodanie listy zdejmującej blokady rabatów dla cent bazowej. Funkcja włączana na etapie kompilacji wraz z blokadą rabatów dla ceny bazowej.
4. Dodanie opcji pozwalającej na wysyłanie kopii wiadomości do użytkowników mających dostęp do wybranych magazynów zdefiniowany w zasobach.
5. Dodanie do listy towarów promocyjnych w danej tabeli rabatowej zapamiętywania daty ostatniej modyfikacji oraz możliwości wyświetlenia tej listy z ograniczeniem na powyższą datę.
Funkcja włączana na etapie kompilacji.
6. Dodanie do zestawienia kart rabatowych filtru na datę pierwszej transakcji.
7. Dodanie do zestawień "transakcje na karty rabatowe" oraz "obroty dla kart rabatowych" filtru na kod tabeli rabatowej aktualnie przypisanej do karty rabatowej.
8. Dodanie możliwości automatycznego generowania nazw fiskalnych podczas modyfikacji kart towarów oraz synchronizacji w ramach kodu głównego. Funkcja włączana odpłatnie na etapie kompilacji.
9. Dodanie do modułu paragonowego opcji włączającej automatyczne wyświetlenie okna "wyszukiwania po kodzie głównym" dla każdego nowo otwartego paragonu.
[Automatyczne okno wyszukiwania po kodzie głównym] Funkcja włączana na etapie kompilacji wraz z obsługą kodów głównych.
10. Dodanie do listy towarów przypisanych do tabeli rabatowej podglądu cen sprzedaży (klawisz "S").
11. Dodanie możliwości zdefiniowania ceny, która podaje wartości uwzględniające rabaty i ceny specjalne na wybrane towary przypisane do określonej grupy towarowej.
Funkcja włączana na etapie kompilacji wraz z obsługą towarów przypisanych do tabel rabatowych.
12. Dodanie importu kart rabatowych ze zbiorów COMMA
13. Dodanie możliwości eksportu i importu danych w kodowaniu UTF8 (nie dotyczy wersji programów dla DOS).
14. Rozszerzenie eksportu/import dokumentów o dodatkowe pola użytkownika występujące w karcie towaru. Aktualnie przenoszone są wszystkie pola oprócz: ZAPAS MINIMALNY, ZAPAS PEŁNY, MIEJSCE SKŁADOWANIA.
15. Zablokowanie możliwości korygowania oryginalnego dokumentu poprzez wymianę towaru.
16. Modyfikacja dokumentów wymiany towaru (WM), tak aby pozwalały na wielokrotne wymiany do tej samej pozycji paragonu i uwzględniając wcześniejsze wymiany.
17. Modyfikacje w komunikatach wyświetlanych podczas wystawiania dokumentów WM.
18. Zmiana techniczna w dostępie do dokumentów tymczasowych z innej końcówki podczas ich zatwierdzania.
19. Zmiana w uprawnieniach dostępu do dokumentów - użytkownik musi mieć dostęp do magazynu lub kasy/banku.
20. Dodanie limitowania dostępu do dokumentów bankowych w zależności od zasobów użytkownika (dostęp do kont bankowych).
21. Ograniczenie listy cen podpowiadanych kasjerowi w module paragonowym do cen zdefiniowanych w zasobach użytkownika.

09/07/2011   VER 2.2.268
1. Zmiana techniczna w module wiadomości.
2. Zmiana w funkcji kopiowania kart - przywrócono ukrywania kartotek, które istnieją w magazynie docelowym.
3. Dodanie do modułu paragonowego zapisywania kwot rabatów wynikających ze zmiany ceny razem z rabatami procentowymi w historii kary rabatowej.
4. Rozszerzenie opcji wyświetlania w listach dokumentów z innych magazynów o wyświetlanie dokumentów z innych kas.
5. Modyfikacja automatycznego generowania nazw fiskalnych.
6. Modyfikacja uprawnień dostępu do listy przecen i priorytetów zatowarowania.

12/07/2011   VER 2.2.269
1. Modyfikacja w automatycznej korekcie statusu dokumentów.

13/07/2011   VER 2.2.270
1. Dodanie zestawienie sprzedaży wg godzin do zestawień modułu paragonowego.
2. Modyfikacja importu cen z plików COMMA, tak aby uaktualniany był znacznik zmiany ceny na potrzeby replikatora baz danych.
3. Modyfikacja synchronizacji nr-ów dokumentów z replikatorem, tak aby były one synchronizowane także natychmiast po przejęciu starej sesji.
4. Dodanie automatycznego zakładania kartotek w dokumentach przychodowych oraz ZW jeżeli odczytano czytnikiem kodów kreskowych kod kartoteki towaru, która występuje tylko w innym magazynie.
5. Dodanie tymczasowej bazy towarów wraz z ich automatycznym kopiowaniem do bazy głównej jeżeli odczytano czytnikiem lub kolektorem kod kreskowy znajdujący się w tej bazie, który nie istnieje w bazie głównej. W bazie tymczasowej można także podać domyślną cenę sprzedaży dla nowozakładanych kartotek. Kod tej ceny ustala się w OPCJE->Parametry pracy->Wartośći domyślne->Kod ceny pobieranej z bazy tymczasowej towarów. Funkcja włączana na etapie kompilacji.
6. Rozszerzenie procedur automatycznego zakładania kartotek na podstawie danych z bazy tymczasowej, tak aby działały podczas importy dokumentów z systemów zewnętrznych.
7. Dodanie importu ze zbiorów COMMA kart towarów do bazy tymczasowej.
8. Dodanie przewijanych okien edycyjnych dla wybranych kartotek/dokumentów.
9. Dodanie obsługi rabatów za ilość do modułu paragonowego.

18/07/2011   VER 2.2.271
1. Dodanie natychmiastowego uaktualniania liczników numeracji podczas synchronizacji danych z kolektora.
2. Zdjęcie blokady na zatwierdzanie dokumentów poniżej stanu w replikatorze.
3. Dodanie do modułu paragonowego podglądu ilości w podziale na opakowania (P / ALT+P)
4. Dodanie do modułu paragonowego podglądu poprzednich miejsc składowania (ALT+K)
5. Dodanie do modułu paragonowego podglądu zdjęć towarów (F3)
6. Dodanie opcji włączającej sumowanie paragonów z tego samego dnia w rejestrach VAT

20/07/2011   VER 2.2.272
1. Zmieniono wydruki dokumentów, tak aby na drukarkach używających mniejszych czcionek drukować większą ilość pozycji w celu zapełnienia strony.
2. Dodanie obsługi dokumentów FN. Faktury FN nie zawierają VAT, jako stawka użyte jest "---".
Funkcja włączana na etapie kompilacji.
3. Poprawka w imporcie danych z kolektora, gdy włączone są dodatkowe pola jak rozszerzenie kodu lub opis pozycji.
4. Uaktualniono do najnowszej wersji DBRMAP i GTNET
5. Zmiana w kopiowaniu kartotek pomiędzy magazynami z poziomu karty towaru ("Dodaj mag.") - domyślnie była używana tymczasowa baza towarów.
6. Dodanie zapisywania loginu użytkownika podczas generowania RW/PW do inwentaryzacji.
27/07/2011   VER 2.2.273
1. Modyfikacje w obsłudze wydruków.
2. Włączenie domyślnie atrybutu semigrafiki gdy nie ma zbioru rc-charmap.def.

28/07/2011   VER 2.2.274
1. Zmiana w działaniu opcji: dokumenty dla których pytać o datę wystawienia. Aktualnie akceptowana jest także zmiana daty w ramach bieżącego roku.
2. Zmiana w wydrukach zestawień, gdy włączono powtarzanie nagłówka tabeli zestawienia na każdej ze stron, tak aby nie był powtarzany w warunkach zestawienia lub jego stopce.
3. Dodanie rejestrowania zmian cen podczas importu cen z plików ASCII i COMMA.
4. Zmiana w procedurze blokowania dokumentów PZ/FR/BO/ZW.
5. Dodanie do RC-CONSOLE ignorowania meta-klawiszy podczas oczekiwania na naciśnięcie dowolnego klawisza.
6. Modyfikacja w uprawnieniach dostępu do dokumentów pozwalająca na dokonywanie zwrotów i korekt do dokumentów, do których użytkownik nie ma uprawnień.

22/08/2011   VER 2.2.275
1. Dodanie możliwości przekierowania wydruków do RC-CONSOLE w wersji dla systemów unixowych. Kierunek wydruku należu poprzedić "@:"
2. Zmiana w drukowaniu dokumentów OP/RO dla 3-ech egzemplarzy lub więcej.

23/08/2011   VER 2.2.276
1. Dodanie odczytywania parametrów zdalnej drukarki podłączonej przez RCPRN: oraz ustawiania jej parametrów jak dla lokalnych drukarek w programach dla MS-Windows i RC-CONSOLE.
2. Zmiana w nawigacji wewnątrz zestawienia gdy nagłówek jest większy niż wysokość okna i naciśnięto END w trybie kursora (ALT+1/INS).

25/08/2011   VER 2.2.277
1. Dodanie logowania realizacji pozycji z zamówień oraz cofania tychże podczas edycji/kasowania dokumentów realizujących zamówienie.
2. Modyfikacja eksportów do netsklep:
   - włączenie automatycznego eksportu innych dokumentów magazynowych (eksportowane były 
    tylko MM)
   - podział eksportowanych danych na podkartoteki
 3. Zmiana w przestawianiu prędkości dla IrDok w kolektorach CPT podłączonych zdalnie przy 
użyciu RC-CONSOLE.

29/08/2011   VER 2.2.278
1. Wyłączenie logowania w pliku error.dat informacji o braku połączenia z drukarką fiskalną.
2. Logowanie informacji o przerwaniu programu poprzez wysłanie sygnału (SIGTERM) do pliku "errorsig.dat" zamiast "error.dat".

30/08/2011   VER 2.2.279
1. Zmiana w wyświetlaniu nr-u faktury w polu dotyczy anulowanego WZ (po zamianie na FA).
2. Usunięcie zbędnego nr-u paragonu w polu opis w raporcie kasowym wyszczególniającym wpłaty z modułu paragonowego.

30/08/2011   VER 2.2.280
1. Dodano przekazywanie zmiennych ustawionych w sekcji [RC] w pliku
konfiguracyjnym RC-CONSOLE (rc.ini) do środowiska procesów potomnych uruchamianych po stronie serwera.
2. Dodano automatyczne ustawianie w zmiennych środowiskowych przekazywanych do procesów potomnych zmiennej RC_SESSION zawierającej identyfikator sesji dla połączeń RC-CONSOLE.
3. Dodano przesyłanie plików z serwera do terminala RC-CONSOLE gdy ustawiona jest zmienne RC_SNDDIR wskazująca katalog z uprawnieniami do odczytu i zapisu. Wysyłane są wszystkie pliki z podanego katalogu z uprawnieniami do odczytu po czym są kasowane niezależnie od tego czy wysłanie powiodło się.

07/09/2011   VER 2.2.281
1. Zmiana w rabatach za ilość w module paragonowym.
2. Zmiana w zestawieniach zakupu i pozostałych dla dokumentów tymczasowych w cenach ewidencyjnych.

09/09/2011   VER 2.2.282
1. Dodanie odtwierdzania dokumentów WZ wystawionych z cenami sprzedaży i rabatami jak faktury, które zachowuje ceny sprzedaży i rabaty.
2. Zmiana w imporcie towarów do bazy tymczasowej, gdy ustawiona jest opcja włączająca nadpisywanie istniejących kart.
3. Dodanie opcji wyłączającej rozliczanie zwrotów gotówkowo w stanie kasy modułu paragonowego.
15/09/2011   VER 2.2.283
1. Dodanie ostrzeżenia o zdublowanych kodach kreskowych podczas zakładania kartotek.
2. Wyłączenie kopiowania kodu kreskowego podczas kopiowania kart towarów klawiszem F4 na liście towarowej.
3. Modyfikacja w schematach wyszukiwania towarów w module paragonowym.
4. Zmiana w imporcie przecen z plików COMMA dla towarów z kodem głównym i synchronizacją cen w ramach kodu głównego.

22/09/2011   VER 2.2.284
1. Modyfikacja automatycznego eksportu do netsklep dokumentów dla dokumentów różnych od MM, tak aby generowane były paczki zawierające ilości ze znakiem minus dla dokumentów rozchodowych (akceptowalne przez starsze wersje NETSKLEP)
2. Zamiana miejscami kolumn: "ilość tym." oraz "ilość zat." w zestawieniu "magazyn - ilości" oraz "magazyn - towary do odbioru". Nowy układ systematyzuje porządek w wyświetlania ilości w różnych miejscach w programie: ilość, ilość tymczasowa, ilość razem.

27/09/2011   VER 2.2.285
1. Dodatki usprawniające pracę z RC-CONSOLE z własnym oknem Xwindow.

30/09/2011   VER 2.2.286
1. Dodanie automatycznego kopiowania kartotek do magazynu docelowego w dokumentach FK/KS gdy ten sam towar występuje na kilku pozycjach.
2. Zmiana w wyszukiwaniu towarów w dokumencie (ALT+F).

03/10/2011   VER 2.2.287
1. Dodanie nowego zestawienia: "MAGAZYN - wyprzedaż w dniach".

06/10/2011   VER 2.2.288
1. Dodanie do eksportu BO do RC-NET-SKLEP pytania o datę stanów magazynowych oraz datę dla generowanego dokumentu BO.
2. Dodanie aktualizacji stanów w ramach rozmiarów i kolorów na podstawie importowanych z rc-netsklep dokumentów WM.

19/10/2011   VER 2.2.289
1. Dodanie blokady na wykonywanie eksportu danych do RC-NET-SKLEP przez kilku użytkowników jednocześnie.
2. Dodanie opcji pozwalającej na import pozycji z dokumentów wystawionych w obcych magazynów do których użytkownik nie ma uprawnień.

20/10/2011   VER 2.2.290
1. Zmiana działania opcji: "Czy w liście dokumentów wyświetlać dokum.z obcych mag./kas"
Aktualnie gdy jest na "T" ignorowane jest ograniczenie na MAGAZYN w zasobach.
2. Dodanie opcji: "Czy pozwolić na płatności do dokumentów z obcych magazynów".

24/10/2011   VER 2.2.291
1. Zmiana w działaniu drukarek fiskalnych definiowanych w zasobach użytkownika: poprzednie wersje ograniczały tylko dostęp do zestawień/raportów. Aktualnie blokowana jest także możliwość pracy z drukarkami fiskalnymi z poza listy. Modyfikacja obejmuję blokadę dostępu zarówno dla sprzedawcy jak i administratora.
2. Dodanie wyświetlania nr PID jeżeli inny proces korzysta z drukarki fiskalnej.
3. Usunięcie blokady na bazę transakcji, gdy eksport do symfonii odbywa się bez zaznaczania dokumentów wyeksportowanych.
4. Zmiana w imporcie towarów ze zbiorów ASCII - importowanie podwójnych kartotek.

02/11/2011   VER 2.2.292
1. Dodano możliwość stosowania wag ważących podczas wystawiania dokumentów także bez modułu paragonowego. Wymaga ustawienia zmiennej RC_WAGA na kod wagi ważącej lub podania kodu wagi jako parametru programu: -waga 
2. Synchronizacja obsługi zdalnych czytników kodów kreskowych podłączanych przez porty szeregowe lub USB z nowymi wersjami RC-console.

08/11/2011   VER 2.2.293
1. Dodanie obsługi wag pomiarowych AXIS działających z protokołem LonG (parametry portu: 4800,8,N,1)

15/11/2011   VER 2.2.294
1. Dodanie obsługi wydruków w formacie PS. W parametrach drukarki "Kierunek wydruku" należy poprzedzić znakami "ps:" lub "@ps:" (dla RC-CONSOLE). Wydruki będą zmieniane na PostScript po stronie serwera przy użyciu RC2PS. Podanie "@rcps:" zamiast "@ps:" powoduje, że wydruki są zamieniane na PostScript po stornie klienta (RC-CONSOLE). Wymaga, to aby po stronie klienta był zainstalowany RC2PS. Przykładowe dane dla pola "Kierunek wydruku": 
ps:|lpr 
lub 
rcps:|lpr -Plp_hp
Jeżeli wydruk .ps ma być skierowany do programu to można ominąć znak ":", np.:
        ps|lpr -Plp_hp
Dla tak zdefiniowanych drukarek parametry: Podwójna wysokość znaków w DSI oraz Układ strony dla wydruku windows/PS zmieniają formatowanie wydruku (podobnie jak dla drukarek windowsowych).
2. Dodanie załączania obrazków {FILE:BMP:...} do wydruków postscriptowych. Uwaga wymagana nowa wersja RC2PS 2.4 (rc-lib 10.x lub nowszy).
3. Dodano do RC2PS dekodowanie obrazków załączonych przez serwer.
4. Dodano do RC2PS obsługę ujemnych wartości dla położenia obrazków (oznaczają współrzędne od prawej strony bądź od dołu strony).
5. Zmiana w RC2PS dla wydruków wielostronicowych z różną wysokością czcionek.
6. Dodanie przekierowania do drukarek PS w podpowiedzi kierunku wydruku (F2) gdy użytkownik pracuje z RC-CONSOLE pod system *nikskowym.
7. Dodanie do RC-CONSOLE pracującego w XWindow z własnym oknem terminala kopiowania tekstu do bufora (ClipBoard) za pomocą myszki. Aktywacja trybu kopiowania odbywa się po naciśnięciu lewego przycisku myszki gdy wciśnięty jest klawisz SHIFT. Wklejanie danych z bufora odbywa się jak dotychczas za pomocą klawiszy SHIFT+INSERT.

22/11/2011   VER 2.2.295
1. Zmiana w wydruku dokumentów NK.
2. Zmiana katalogu, w którym tworzone są pliki robocze zestawień na podkatalog 'zst' w katalogu z bazami danych.

29/11/2011   VER 2.2.296
1. Dodanie pola T_NJM (nazwa jednostki miary) do wzorów etykiet.
2. Dodanie do kodów formatujących etykiety nowych parametrów:
        :{{lo}}     - zamiana na małe litery
        :{{up}}     - zamiana na duże litery
3. Dodanie opcji kontrolującej sposób liczenia tygodni dla zestawień wg tygodni:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu -> Sposób liczenia numeru tygodnia (0/1/2)
  0 - pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek i pierwszy tydzień danego roku zaczyna się od 
    pierwszego poniedziałku. Ewentualne dni poprzedzające pierwszy tydzień są zaliczane do 
    tygodnia zerowego (0).
  1 - liczenie tygodni zaczyna się od 1-go stycznia, który jest pierwszym dniem pierwszego 
    tygodnia w danym roku.
  2 - pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek i pierwszy tydzień danego roku zaczyna się od 
    pierwszego poniedziałku. Ewentualne dni poprzedzające pierwszy tydzień są zaliczane do 
    ostatniego tygodnia poprzedniego roku.
4. Dodanie opcji włączającej kolumnę z nazwą kontrahenta w zestawieniach FW dla WNT: OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia
5. Dodanie opcji włączające wybór FW dla WNT wg nr-u oraz z listy w menu DOKUMENTY -> Zakup.
6. Dodanie dokumentów KU, DZ, KD - dokumenty włączane na etapie kompilacji na życzenie użytkownika.

05/12/2011   VER 2.2.297
1. Dodanie zabezpieczenia na przerwanie połączenia przy pobieraniu ze stanowiska replikatora czasu ostatniej operacji synchronizującej.
2. Dodanie filtru na kasę i bank podczas wyboru dokumentów płatności z listy.
3. Wyświetlanie "BLOKADA" w kolumnie status w liście dokumentów magazynowych (wybór z listy) dla zablokowanych dokumentów tymczasowych.
4. Dodanie do okna wyboru dokumentów z listy możliwości podania w polu "status" wartości "B" oraz "N" gdzie:
    B - oznacza zablokowane dokumenty tymczasowe
    N - oznacza niezablokowane dokumenty tymczasowe
5. Dodanie opcji włączającej sprawdzanie dostępności towaru podczas blokowania dokumentów MM. Jeżeli brak jest towaru, program nie pozwoli na zablokowanie dokumentu.
OPCJE->Opcje systemu->Potwierdzenia->
"Czy sprawdzać dostępność tow. przed blokowaniem MM (0/1/2)"
       0 - nie sprawdza,
       1 - do poziomu zatwierdzonych
       2 - do poziomu zatwierdzonych oraz zatwierdzonych+tymczasow.
6. Dodanie do zestawienia: "magazyn - ilość wg asortymentu" kolumny"ilość MM+" zawierającej ilości jakie są na zablokowanych dokumentach MM dla wybranych magazynów.
Dotyczy to tylko dokumentów MM blokowanych gdy opcja
       "Czy blokowanie MM zmienia stany tymczasowe (0/1/2)
jest ustawiona na 1. W przypadku ustawienia powyższej opcji na 2 dokumenty przychodowe MM do danego magazynu są brane do tej kolumny ze znakiem minus.
Kolumna ta jest uaktywniana przez użytkownika za pomocą pytania w filtrze zestawienia. Jej włączenie wpływa na kolumnę "ilość razem" odpowiednio ją zmieniając.
7. Dodanie blokowania zmiany kodu towaru lub skasowania karty po użyciu kartoteki w dokumentach zamówień ZA/ZO.
8. Dodanie kasowania aktywnych plików zestawień gdy aplikacja jest przerywana przez SIGTERM
9. Ograniczenie zakresu poniższych zestawień do magazynów zdefiniowanych w zasobach użytkownika:
        - Dokumenty tymczasowe
        - Sprzedaż niefiskalna
        - Sprzedaż fiskalna
        - Paragony refakturowane
        - Faktury zaliczkowe
        - Dokumenty nieweryfikowane kolektorem
10. Zablokowanie zestawień INNE->Sprzedaż/stany wg dostaw, gdy użytkownik nie ma dostępu do uprawnienia: sprzedaż z dostaw.
11. Modyfikacja w zestawieniu historii towaru dla dokumentów tymczasowych:
        - pokazywanie ilości zmniejszających stan ze znakiem '-'
        - dodanie podsumowania ilości
        - dodanie filtru na dokumenty zmieniające stan (T/N/ )
12. Zmiana w opcji zmiany stanu podczas blokowania tymczasowych dokumentów MM - stany były zmniejszane tylko w magazynie, który był na pierwszej pozycji dokumentu.
13. Modyfikacja zapisów zmieniających stan dla blokowanych dokumentów MM w magazynie docelowym, tak aby w kolumnie kontrahent zestawienia historii dokumentów tymczasowych pokazywany był magazyn źródłowy.

09/12/2011   VER 2.2.298
1. Zablokowano dostęp do cen zawężonych przez opcję "wybór cen" w zasobach użytkownika w następujących zestawieniach:
        - magazyn - w cenach sprzedaży
        - magazyn - średnie marże
        - magazyn - remanentowe wypełniane
        - magazyn - zmiany wg cen sprzedaży
        - magazyn - zamówienie własne
        - magazyn - zamówienie własne rozszerzone
        - magazyn - spis towarów
        - sprzedaż z dostaw - wg asortymentu
        - sprzedaż z dostaw - wg asortymentu/magazynów
        - cennik - towary od..do..
        - cennik - towary wybrane
        - inne - zmiany cen sprzedaży
        - inne - ceny promocyjne
        - inne - sp. w wybranych cenach - porównanie cen sprzedaży
        - inne - sp. w wybranych cenach - sprzedaż w wybranej cenie
        - inne - sp. w wybranych cenach - sprzedaż wg cen deklarowanych
        - inne - sp./stany wg dostaw - stany ...
        - weryfikacja ekspozycji
2. Dodano możliwość wyboru wielu cen sprzedaży w zestawieniu sprzedaż z dostaw - wg asortymentu.
3. Dodano kolumnę 'uwagi' włączaną w OPCJE->PARAMETRY PRACY->ZESTAWIENIA także do zestawień pozostałych, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów sumowanych wg dokumentów.
4. Dodano do zestawień sprzedaży, zakupu, pozostałych, zrealizowanej marży, udzielonych rabatów oraz sprzedaży z dostaw filtr na fragment uwag do dokumentów opcjonalnie rozszerzany także na fragment opisu do pozycji w dokumencie.
5. Dodano w OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA możliwość podania kodu ceny, która będzie automatycznie uaktualniana podczas edycji dokumentów ZO wystawianych z takim samym kodem ceny.
6. Dodano drukowanie pola OPIS oraz UWAG w dokumentach ZO.

12/12/2011   VER 2.2.299
1. Dodano do szablonów rekordów wysyłanych i odczytywanych z kolektora pola typu 'G' - cena w groszach (bez części ułamkowej).
2. Dodano do WZ wystawianych jak faktury termin i formę płatności.
3. Dodano zestawienia sald kas oraz kont bankowych na wybrany dzień.
4. Dodano zestawienie "raport sprzedaży" dla programów pracujących z modułem paragonowym.
5. Zmiana w zaokrąglaniu wartości w pozycjach zestawień sprzedaży rozbijanych wewnętrznie na pozycje dokumentów, tak aby odwzorowywać wartość początkową dokumentu w przypadku sprzedaży ułamkowych ilości towaru.

14/12/2011   VER 2.2.300
1. Dodano zamianę przecinków "," na średniki ";" w nazwach i kodach towarów wysyłanych do kolektorów gdy ustawiony jest własny szablon rekordu do wysłania.
2. Dodanie dodatkowego zabezpieczenia na współbieżne zakładanie plików w procedurze generowania zestawień.
3. Dodanie importu dokumentów MM ze zbiorów COMMA .Funkcja włączana na etapie kompilacji.
4. Zmiana w zaokrąglaniu wartości w pozycjach zestawień sprzedaży w podziale na magazyny, rozbijanych wewnętrznie na pozycje dokumentów, tak aby odwzorowywać wartość początkową dokumentu w przypadku sprzedaży ułamkowych ilości towaru.

20/12/2011   VER 2.2.301
1. Dodano możliwość uruchamiania przez moduły dealerskie procesów potomnych korzystających z wyjścia ekranowego i klawiatury także podczas pracy z RC-CONSOLE.
       RC_RUNINBOX( , [], [], [] )

21/12/2011   VER 2.2.302
1. Zmiana w modyfikacji zaokrągleń wprowadzonych w wersji 2.2.300

21/12/2011   VER 2.2.303
1. Dodanie dodatkowych kolumn do formy skróconej zestawienia "raport sprzedaży".
2. Poszerzenie kolumny z numerem dokumentu z raporcie kasowym.
3. Odblokowanie podglądu dokumentów z zestawień wg asortymentu przy podłączonych obrazkach.
4. Dodano automatyczne zakładanie kartotek podczas blokowania MM w magazynie docelowym (o ile jeszcze nie istniały) gdy ustawiona jest opcja zmiany stanów tymczasowych podczas blokowania MM na 1.
5. Dodanie możliwości sortowania do zestawień sald kas i banków.
6. Przesunięcie rozchodowych dokumentów źródłowych w "raporcie sprzedaży" z kolumny KP (na minus) do kolumny KW (na plus).
7. Dodanie w liście i karcie towarów do okna informacji o ilości (klawisz "I") pozycji "ilość na MM+" podającej ilość na dokumentach MM przesuwających wybrany towar do aktualnego magazynu. Uwaga: dotyczy to tylko dokumentów MM, które zostały zablokowane przy ustawionej opcji zdejmowania stanów i odpowiada kolumnie "ilość MM+" w ilościowym zestawieniu stanów magazynowych.
8. Dodano opcję określającą datę z którą drukowane są dokumenty FW dla WNT. OPCJE->PARAMETRY PRACY->WYDRUKI->Rodzaj daty dla wydruku dokumentów FW dla WNT (0/1/2)

27/12/2011   VER 2.2.304
1. Dodanie opcji kontrolującej wyświetlanie wartości tymczasowych dokumentów MM, MR, WZ, RW podczas wyboru dokumentów z listy.
2. Dodanie automatycznej konwersji polskich liter w nazwach plików do UTF8 dla wersji pod systemy UNIX oraz UCS16 dla wersji pod systemy MS-Windows. Zmiana dotyczy także RC-CONSOLE.
3. Dodano możliwość zablokowania zamykania okna RC-console poprzez wybranie za pomocą myszki przycisku [x] w pasku tytułowym okna. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy okno jest tworzone przez RC-console np. w systemie MS-Windows lub XWindow i gdy menadżer okien pozwala na blokadę tej operacji (NOCLOSEBUTTON=yes w rc.ini).

30/12/2011   VER 2.2.305
1. Dodanie do kart towarowych dodatkowych pól:
   - gramatura (ilość na j.m. przeliczeniową)
   - j.m. przeliczeniowa oraz możliwości drukowania ich na etykietach towarowych wraz
    z ceną za j.m. przeliczeniową, wyliczaną automatycznie na podstawie gramatury.
2. Dodanie informacji o refakturowaniu paragonu podczas przeglądania jego płatności.
3. Dodanie do kart kontrahenta pola PESEL.
4. Dodanie możliwości wprowadzania numeru PESEL do pola NIP w karcie kontrahenta wraz z automatycznym wykrywaniem tego numeru PESEL podczas wydruku dokumentów.

03/01/2012   VER 2.2.306
1. Zmiana w rejestrach VAT pozwalająca na jednoczesne ustawienie następujących opcji:
      Umieszczać w rejestrach VAT szczegółowe podsumowanie: N
      Sumować w rejestrach VAT paragony z tego samego dnia: 1 lub 2

09/01/2012   VER 2.2.307
1. Dodanie opcji:
      - uwzględniać WZ, ZM w limitach kredytowych
      - umieszczać w zestaw. rozliczeń WZ, ZM
2. Dodanie możliwości odtwierdzania korekt zwracających towar z dla tej samej dostawy pobranej z kilku różnych dokumentów przychodowych (zazwyczaj MM).

10/01/2012   VER 2.2.308
1. Ograniczono zakres dokumentów do banków zdefiniowanych w zasobach użytkownika w następujących zestawieniach:
      - Inne -> Przelewy -> Przelewy bankowe
      - Inne -> Przelewy -> Przelewy bankowe (konta)
      - Rozliczenia -> Pozostałe operacje bankowe
2. Ograniczono zakres dokumentów do kas zdefiniowanych w zasobach użytkownika w następujących zestawieniach:
      - Rozliczenia -> Płatności kartą kredytową
      - Rozliczenia -> płatności na karty
      - Rozliczenia -> płatności bonami
      - Rozliczenia -> płatności czekami
      - Rozliczenia -> płatności na kredyty bankowe
3. Dodanie do uprawnień użytkownika:
      - Historia towaru
      - |-T-> wszystkie magazyny
      - Historia kontrahenta
4. Zmiana działania podglądu ilości towaru w innych magazynach na liście towarowej (klawisz "M"). Aktualnie klawisz M pokazuje tylko te magazyny gdzie ilości są niezerowe, zaś ALT+M wszystkie magazyny w których występuje dana karat towaru.

11/01/2012   VER 2.2.309
1. Dodanie do replikatora możliwości synchronizowania kilku cen sprzedaży (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji).
2. Dodanie do replikatora kopiowania rozszerzonych pól z definicji list (ograniczenie na kasjerów w druk.fis.).
3. Blokada zmiany struktury archiwum kolektora podczas reindeksacji
4. Dodanie odtwarzania terminu i formy płatności podczas zamiany FA na PA bez form płatności.
5. Ograniczono zakres dokumentów do magazynów zdefiniowanych w zasobach użytkownika w następujących zestawieniach:
      - Rozliczenia -> Zestawienie płatności
      - Inne -> Arkusz rozliczenia sprzedaży
6. Reorganizacja menu ZESTAWIENIA->Rozliczenia.
7. Dodanie nowych uprawnień użytkownika pozwalających na ograniczenie dostępu do pozycji w menu ZESTAWIENIA->Rozliczenia.
      - należności/zobowiąz.
      - stany kas
      - stany kont bankowych
      - przedpłaty
      - płatności paragonowe (dla modułu paragonowego)
      - inne płatności

12/01/2012   VER 2.2.310
1. Dodanie wyświetlania pola "dotyczy" z nagłówka dokumentów MM/MP/MR/PW/RW/WZ/BO/PR w kolumnie "dokument odniesienia" lub" dotyczy" w pozostałych zestawieniach oraz listach nierozliczonych dokumentów.
2. Dodanie do większości zestawień wg asortymentu możliwości wyświetlania listy towarów o wybranym kodzie w różnych magazynach - opcja "kartoteki" po włączeniu trybu śledzenia klawiszem INSERT. Dotychczas taka możliwość była tylko przy podłączonych zdjęciach.
Dodanie możliwości drukowania w trybie śledzenia w powyższych zestawieniach, gdy podłączono zdjęcia - przydatne przy drukowaniu fragmentu zestawienia ALT+2.
3. Dodanie wyłączania EUID i EGID na czas wykonania funkcji RC_RUNINBOX() - rozwiązuje, to problem z systemami, które blokują odpalanie procesu potomnego w nowym pseudoterminalu gdy dla różnych [E][UG]IDs.
4. Dodano logowanie informacji o danych otrzymanych z replikatora do zbioru log_repl.dat
5. Dodano możliwość importowania cen sprzedaży podczas importu ze zbiorów COMMA do bazy tymczasowej towarów.

17/01/2012   VER 2.2.311
1. Dodano zachowywanie i odtwarzanie filtrów w wyświetlanych listach jeżeli przeglądanie listy zostało przerwane przez synchronizację lokalnych baz danych z replikatora.
2. Rozszerzono logowanie dotyczących połączeń replikatora.
3. Dodano dodatkowe ostrzeżenia o braku połączenia z lokalną bazą danych w przypadku pracy z replikatorem.
4. Dodano opcję blokującą pracę, jeżeli zdefiniowane połączenie z replikatorem nie może być wykonane:
OPCJE->PARAMETRY PRACY->OPCJE SYSTEMU-> Blokować pracę gdy brak połączenia z replikatorem T/N
5. Dodano możliwość zignorowania blokady na brak połączenia z replikatorem jeżeli sesja jest przejmowana przez administratora.

23/01/2012   VER 2.2.312
1. Dodano opcje do obsługi podatku akcyzowego od artykułów węglowych:
OPCJE->Parametry pracy->Opcje systemu:
-> Włączyć obsługę podatku akcyzowego od art.węglow. T/N
Opcja włączająca obsługę podatku akcyzowego od węgla oraz funkcjonalności z nim związane opisane w punktach poniżej.
- |-T-> Modyfikować ceny dla art. akcyzowych   O/D
Opcja włącza odejmowanie lub dodawanie od/do ceny sprzedażykwoty podatku akcyzowego przypadającego na jednostkę miary. Przeliczenie odbywa się podczas dopisywania pozycji do
dokumentu sprzedaży na podstawie decyzji o ewentualnym zwolnieniu podejmowanej po wybraniu kontrahenta.
Uwaga !
Zmiana kontrahenta lub statusu zwolnienia nie powoduje przeliczenia cen na już wystawionych pozycjach.
- |-T-> prowadzić ewidencję dokumentów dostaw    T/N
Opcja włącza ewidencjonowanie dokumentów dostaw
- |-T-> domyślna ilość kopii wydruków dokum.dostaw 1-9
2. Dodano stopki podpisów dla wydruku dokumentów dostawy wyrobów węglowych:
OPCJE->Parametry opisowe->Stopki podpisów-> dla dok.dostawy wyr.węglowych
3. Dodano listę kodów CN:
OPCJE->Listy systemu->akcyza od art.węglowych->Lista kodów CN
       - kod
       - nazwa
       - kod CN
       - wartość opałowa (GJ/1000 kg.)
       - stawka akcyzy (zł/1 GJ)
Pole "kod" to wewnętrzny kod, który jest przypisywany do kartotek artykułów węglowych podlegających opodatkowaniu.
Uwaga: parametry te nie powinny być zmienianie jeżeli są poprawne i dany kod jest już przypisany do artykułów węglowych. Jeżeli w przyszłości pojawią się inne stawki akcyzowe, to należy dopisać nową pozycję do tej listy oraz założyć nowe kartoteki na artykuły akcyzowe.
4. Dodano listę zwolnień z akcyzy na artykuły węglowe
OPCJE->Listy systemu->akcyza od art.węglowych->Lista zwolnień z akcyzy
       - kod
       - krótki opis
       - podstawa prawna
5. Dodano do kart kontrahentów pola "Zwolnienie z akcyzy" Pole jest wybierane z listy zwolnień z akcyzy i domyślnie podpowiadane podczas wystawiania faktur dla danego kontrahenta.
Dodano także możliwość wyszukiwania kontrahentów po tym polu.
6. Dodano do dolnego menu w kartach towarów zakładki "akcyza" pozwalającej na wprowadzenie następujących pól:
       - kod CN
       - ilość j.m. na 1000 kg.
Wypełnienie pola "kod CN" definiuje towar jako podlegający akcyzie na artykuły węglowe.
7. Dodano do nagłówka faktur pytania o kod zwolnienia z akcyzy (wypełniane domyślnie danymi z karty kontrahenta). Gdy podany jest kod zwolnienia, wówczas program pozwala na tworzenie wydruków dokumentów dostawy wyrobów węglowych i traktuje transakcję jako zwolnioną z akcyzy.
8. Dodano do dokumentów możliwość podglądu informacji o artykułach węglowych podlegających akcyzie. Aktywacja klawiszami ALT+A podczas edycji dokumentu.
9. Dodano rejestrowanie dokumentów dostawy wyrobów węglowych gdy włączona jest opcja "prowadzić ewidencję dokumentów dostaw". Dokumenty dostaw można wówczas drukować tylko dla zatwierdzonych dokumentów sprzedaży. Podczas zatwierdzania program pobiera kolejny nr dokumentu dostawy i go zapisuje. Licznik numeracji dokumentów dostaw nie powinien być cofany przez funkcje serwisowe, ponieważ może to doprowadzić do zdublowania numerów. Jako datę wystawienia dokumentu dostawy przyjmuje się wówczas datę zatwierdzenia tego dokumentu.
10. Dodano zestawienia sprzedaży artykułów węglowych podlegających akcyzie:
ZESTAWIENIA->Inne zestawienia->akcyza od art.węglowych:
       - sprzedaż art.węglowych
       - sprzedaż zwolniona z akcyzy
       - sprzedaż objęta akcyzą
       - zestawienie dokumentów dostaw.

24/01/2012   VER 2.2.313
1. Dodano możliwość przekierowywania wydruków z procesów uruchomionych przez RC_RUNINBOX() do aktualnie aktywnej drukarki. Przekierowanie działa dla procesów drukujących poprzez kody terminalowe "ESC [ 5 i" / "ESC [ 4 i" oraz dodano opcjonalny parametr do wyłączający przetwarzanie kodów RCPRN/RC2PS w drukowanych danych.
  RC_RUNINBOX( , [], [], [], ;
                  [@], [] )
2. Dodano możliwość definiowania w
OPCJE->Parametry pracy->Parametry numeracji prefiksu numeru na wydrukach dokumentów

25/01/2012   VER 2.2.314
1. Dodanie kolumny z kodem pracownika do zestawień wg dokumentów.
2. Dodanie kolumny z kodem działu do zestawień wg dokumentów.
3. Dodanie opcji pozwalającej na wyłączenie wyświetlania listy towarów w module paragonowym.
4. Dodanie opcji pozwalającej na ustawienie schematu wyszukiwania towarów w module paragonowym.

26/01/2012   VER 2.2.315
1. Reorganizacja menu ZESTAWIENIA->Rozliczenia. Istniejące zestawienia zostały pogrupowane w kilku podmenu o zbliżonym zakresie tematycznym odpowiadającym nowym uprawnieniom użytkowników w programie.

30/01/2012   VER 2.2.316
1. Dodanie opcji serwisowej pozwalającej na zmianę: kwoty, formy płatności oraz dodanie nowej formy płatności dla dokumentów RZ zarejestrowanych do sprzedaży z modułu paragonowego. Uwaga nowo dodawane formy płatności są rejestrowane z tym samym numerem co oryginalny RZ i
można je wykasować korzystając z tej samej opcji serwisowej.
2. Dodano zabezpieczenie na zbyt dużą cenę lub ilość w zbiorach importowanych z kolektora.
3. Dodano do RC-CONSOLE automatyczne inicjowanie sekcji [RC] (dla starszych wersji programów wymagających nie pustych sekcji RC).
4. Umożliwiono podgląd dokumentów płatności jeżeli użytkownik ma dostęp do dokumentu magazynowego, którego dotyczy płatność i podgląd dokumentów z obcych kas/banków nie został ściśle ograniczony.
5. Dodano opcję pozwalającą na zignorowanie ścisłej blokady na kod magazynu/kasy/banku podczas podglądu dokumentów, gdy handlowiec w nagłówku dokumentu jest zgodny z handlowcem zdefiniowanym w zasobach.
OPCJE->Parametry pracy->Potwierdzenia-> "Zezwól na dostęp do dokumentów gdy jest zgodny handlowiec"
6. Dodano do listy uprawnień użytkownika możliwość wyłączenia ograniczenia na magazyny zdefiniowane w zasobach użytkownika podczas tworzenia zestawienia płatności:
ZESTAWIENIA->Rozliczenia->Rozrachunki->Zestawienie płatności
7. Zmiana w imporcie dokumentów po dodaniu obsługi akcyzy od
wyrobów węglowych (2.2.312).
8. Dodano opcję pozwalającą na włączenie dokumentów RW do ewidencji art. węglowych objętych akcyzą.
OPCJE->Parametry pracy->Opcje systemu-> czy włączyć do ewidencji dokumenty RW

03/02/2012   VER 2.2.318
1. Dodanie korekty sald kontrahentów podczas zmiany kontrahenta na dokumencie magazynowym poprzez opcję serwisową (funkcja dostępna tylko dla serwisu).
2. Dodanie uaktualnienia kodu kontrahenta w pozycjach dokumentów refakturowanych podczas zmiany kontrahenta na dokumencie magazynowym poprzez opcję serwisową (funkcja dostępna tylko dla serwisu).
3. Poprawka w sprawdzaniu dat dla rabatów jednorazowych w kartach rabatowych .
4. Dodanie automatycznego kopiowania kartotek z innych magazynów w serwisowej opcji sprawdzenia pozycji zatwierdzonych (funkcja dostępna tylko dla serwisu). 
5. Dodanie sprawdzenia daty i kontrahenta w dokumentach odchyleń dla dokumentów KZ w serwisowej opcji sprawdzenia baz danych (funkcja dostępna tylko dla serwisu).

15/02/2012   VER 2.2.319
1. Dodanie obsługi wymiany danych z systemem PRESELL w wersji 1.8
2. Poprawka w procedurze refakturowania tymczasowych paragonów, gdy użyto jednocześnie rabatów globalnych oraz rabatów do pozycji.
3. Dodanie możliwości usuwania dokumentów refakturowanych wystawionych do tymczasowych PA (funkcja dostępna tylko dla serwisu).
4. Wyłączenie pakowania zaszyfrowanych baz danych.
5. Dodanie automatycznego przełączania portów szeregowych zdefiniowanych jako linki do urządzeń UDEV. Pozwala to między innymi na automatyczną reinicjalizację połączenia z drukarką fiskalną podpiętą po USB, gdy port zmieni swój numer - np. w wyniku uśpienia portu (ACPI) lub wyjęcia i włożenia wtyczki. Dla połączeń RC-CONSOLE wymagana jest wersja 0.6 lub nowsza.
6. Zmiana w zestawieniu stanów magazynowych z cenami ewidencyjnymi.
7. Wyłączenie nadmiarowego logowania braku połączenia z replikatorem, gdy konsola użytkownika jest wyłączona.
8. Zredukowanie wyświetlanych informacji w procedurze naliczania stanów i sald, tak aby nie spowalniać tych operacji przy pracy z wolnymi terminalami.
24/02/2012   VER 2.2.320
1. Rozszerzenie uprawnień kasjera w module paragonowym:
      - Anulowanie paragonów
      - Anulowanie pozycji paragonów
      - Wpłaty/wypłaty gotówki
      - Stały dostęp do szuflady
      - Stan końcowy kasy
      - Tryb podglądu ceny
      (OPCJE->Listy systemu->Kasjerzy)
2. Rozpoznawanie drukarek DEON, DELIO, QUATRO jako drukarek z nową homologacją i drukowanie na nich numeru systemowego w pierwszej linii stopki ze znakiem "#" na początku linii.
3. Dodano automatyczne ustawianie pola MAX_ILOSC podczas eksportu plików konfiguracyjnych do PRESELL.
4. Zmiana w kolejności kolumn (handlowiec/opis) w zestawieniu otrzymanych zapłat.
5. Zmiana w filtrze na fragment opisu dokumentu w zestawieniach.
6. Zmiana w obsłudze cen sprzedaży wprowadzanych w pozycjach dokumentów DZ.
7. Uwzględnienie opcji przełączającej pobieranie kodu handlowca w dokumentach korekt i zwrotów, na handlowca z dokumentu źródłowego także w zestawienia rozliczeń (poprzednio tylko w zestawieniach sprzedaży, marży i rabatów).
8. Dodanie możliwości rozliczania akcyzy od art. węglowych na dokumentach KS do dokumentów PA z akcyzą.
9. Dodanie obsługi klawiszy z ALT+ do RC_RUNINBOX().
10. Dodanie obsługi dodatkowych kodów terminalowych do RC_RUNINBOX() oraz ustawienie domyślnego terminala na LINUX.

27/02/2012   VER 2.2.321
1. Dodanie możliwości udzielania rabatów do pozycji dokumentów poprzez klawisz F3 podczas edycji pola "ilość", gdy dostęp do pola "cena" został zablokowany w uprawnieniach użytkownika lecz użytkownik ma uprawnienie dostępu do rabatów/narzutów.
2. Dodanie do zasobów użytkownika pola
       max.rabat poz.
ograniczającego maksymalny poziom rabatu, jaki może zostać udzielony przez użytkownika "ręcznie" podczas dopisywania pozycji do dokumentu.
Limit ten obowiązuje także podczas edycji listy rabatów do pozycji w karcie kontrahenta blokując możliwość dopisania lub edycji wpisów o wyższym rabacie. Ograniczenie nie wpływa na rabaty do pozycji udzielane automatycznie np. na podstawie rabatów zdefiniowanych w karcie kontrahenta lub w liście rabatów promocyjnych. Rabaty globalne nie są związane z powyższym ograniczeniem.
Ich użycie w dokumencie nie wpływa na poziom maksymalnego rabatu do pozycji.
Uwaga: Respektowanie rabatów kontrahenta zdefiniowanych w karcie pozwala na pośrednie ominięcie zabezpieczenia na maksymalny poziom rabatu poprzez zmianę kontrahenta podczas edycji dokumentu.
3. Dodanie do uprawnień użytkownika opcji blokującej możliwość udzielania rabatów/narzutów globalnych.
4. Dodanie możliwości przypisania handlowca podczas edycji dokumentów WZ gdy są one wystawiane jak dokumenty sprzedaży (funkcjonalność włączana w OPCJE->Parametry pracy->Potwierdzenia) oraz dodanie do zestawień pozostałych dokumentów (ZESTAWIENIA->Pozostałe dokumenty) filtru na kod handlowca.
5. Dodanie do zestawień: Raport należności i zobowiązań, Raport należności i zobowiązań - terminy dostępnych w ZESTAWIENIA->Rozliczenia->Rozrachunki filtru na kod magazynu z nagłówka dokumentów (nie pozycji) działającego podobnie jak w ZESTAWIENIA->Rozliczenia->Rozrachunki->Zestawienie płatności. Ustawienie w uprawnieniach użytkownika Zestawienia->rozliczenia->rozrachunki->wszystkie magazyny na N ogranicza możliwość wyboru magazynu do magazynów zdefiniowanych w zasobach użytkownika.
6. Zablokowanie możliwości uwzględnienia przedpłat w raportach należności i zobowiązań (ZESTAWIENIA->Rozliczenia->Rozrachunki) gdy użytkownik nie ma uprawnień do Zestawienia->rozliczenia->przedpłaty.

28/02/2012   VER 2.2.322
1. Dodanie zestawień sumowanych wg dni tygodnia.
2. Dodanie do RC2PS (wersja 2.5, rc-lib 0.10-4) obsługi wydruków bezpośrednio w trybie tekstowym (bez kodów formatujących) ze wsparciem dla polskich znaków kodowanych w UTF8. W praktyce oznacza to, że RC2PS może działać podobnie do ASCII to PS (a2ps) zamieniając zwykły tekst na PostScript. Może to być przydatne np. przy przekierowaniu wydruków z aplikacji uruchomionych w RC_RUNINBOX().
3. Dodanie obsługi klawiszy z SHIFT+F do RC_RUNINBOX().

29/02/2012   VER 2.2.323
1. Dodanie opcji pozwalającej na używanie cen deklarowanych sprzedaży wprowadzanych w dokumentach przyjęcia (PZ/PW/MP/BO/...) jako cen ewidencyjnych (włączanych zamiast cen zakupu) w zestawieniach.
      Opcja:
       "--> używać cen deklarowanych jako ewidencyjnych"
      może być uaktywniona gdy nie został podany
       "kod ceny ewidencyjnej dla zestawień"
2. Modyfikacja zestawień sugerowanych przesunięć magazynowych, tak aby uwzględniały ilości kierowane do magazynów docelowych zablokowanymi dokumentami MM (MM+).
Dotyczy to tylko dokumentów MM blokowanych gdy opcja "Czy blokowanie MM zmienia stany tymczasowe (0/1/2) jest ustawiona na 1.

06/03/2012   VER 2.2.324
1. Poprawka w zestawieniu zamówień kontrahenta do realizacji. Jeżeli jako magazyn stanów wybrano tylko jeden magazyn to był on ignorowany i zestawienie było robione dla wszystkich magazynów.
2. Modyfikacja procedury sprawdzającej przekroczenie rezerwacji, tak, aby uwzględniała dopisanie tego samego towaru na dwóch różnych pozycjach dokumentu MM lub PA wystawianego z modułu paragonowego.
3. Włączenie pola OPIS w rezerwacjach towarów w standardowych wersjach programu.

20/03/2012   VER 2.2.325
1. Dodanie zabezpieczenia na maksymalną ilość pozycji na dokumencie podczas importu.
2. Dodanie dodatkowego sprawdzenia ilości towaru podczas importu pozycji dokumentów.
3. Zmiana w wyświetlaniu pozycji dokumentów KP, tak aby były one widoczne podczas edycji nagłówka.
4. Dodanie do funkcji serwisowych automatycznego przerywania blokady jeżeli nie może być ona założona w ciągu 10-ciu sekund.
5. Ograniczenie poniższych zestawień do magazynu zdefiniowanego w zasobach, jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do robienia zestawień sprzedaży/zakupu dla wszystkich magazynów.
      INNE->
        - Paragony wg kodu pocztowego  (magazyn-s)
        - Zestawienie WDT        (magazyn-z)
        - Zestawienie WNT        (magazyn-z)
        - Rejestr FW dla WNT      (magazyn-z)
        - Rejestr dokumentów WDT    (magazyn-z)
        - Arkusz rozliczenia sprzedaży (magazyn-i)
        - Marże na dokumentach     (magazyn-i)
        - SPRZEDAŻ W WYBRANYCH CENACH->
         - Sprzedaż w wybranej cenie   (magazyn-s)
         - Sprzedaż wg cen średnich   (magazyn-s)
         - Sprzedaż wg cen deklarowanych (magazyn-s)
6. Włączenie możliwość wyświetlania rezerwacji z różnych magazynów w standardowych wersjach programu.
7. Zawężenie działania uprawnienia użytkownika: "Dostęp do zablokowanych magazynów"
tylko do magazynów zdefiniowanych w OPCJE->Parametry Pracy->Blokada magazynów/cen
Oznacza to, że parametr ten nie będzie już pozwalał na dostęp do obcych magazynów w niektórych operacjach.
8. Zmiana w sprawdzaniu magazynu podczas wystawiania korekt, tak aby można było korygować pozycję z obcych magazynów jeżeli pozwolono na taką operację w opcjach. Poprzednio było to możliwe tylko, gdy użytkownik miał uprawnienie dostępu do obcych magazynów.
9. Dodano automatyczną zmianę magazynu w nagłówkach refakturowanych FA, na taki, do którego użytkownik tworzący dokument FA ma dostęp (dotyczy sytuacji, gdy pozwolono w opcjach na refakturowanie paragonów z obcych magazynów).
10. Poprawka w obsłudze dużych wydruków kierowanych do PS.

21/03/2012   VER 2.2.326
1. Dodanie do procedury eksportującej dokumenty zakupu do programu Symfonia opcjonalnego eksportu dokumentów FW stworzonych dla WNT. Funkcjonalność włączana w parametrach eksportu do programu Symfonia i po włączeniu dokumenty FW dla WNT są uwzględniane w eksportach zakupu. Jako datę FW dla WNT przyjmuje się datę ustawioną dla wydruku tych dokumentów.
2. Dodanie do procedury eksportującej dokumenty zakupu do programu Symfonia dodatkowych pól: "Dokument dostawcy" (dla "PZ/FZ/KZ") oraz "Dokument dostawcy korygowany" (dla KZ").
3. Dodanie możliwości definiowania na etapie kompilacji dwóch dodatkowych atrybutów dokumentów wraz z listami, filtrami zestawień oraz zestawieniami grupowanymi wg tych atrybutów. Działają podobnie do obsługi pól dział oraz pracownik, lecz w definicji atrybutu podaję się jakich dokumentów ma dotyczyć i jakich grup zestawień (sprzedaż, marża, rabaty, zakup, pozostałe).

22/03/2012   VER 2.2.327
1. Poprawka kilku literówek.
2. Dodanie możliwości zmiany typu karty towar<->wyrób na haśle serwisowym.
3. Wyeliminowanie zamykania programu po skasowaniu towaru z bazy tymczasowej.
4. Poprawka w wystawianiu faktur bezpośrednio z modułu paragonowego (po dodaniu obsługi artykułów węglowych).
5. Dodano automatyczne zatwierdzanie FA wystawianych bezpośrednio z modułu paragonowego.

04/04/2012   VER 2.2.328
1. Dodanie możliwości drukowania "faktur proforma" do dokumentów ZM w obcej walucie (gdy włączona jest opcja pozwalającą na drukowanie FA/ZM/OF w dewizach).
2. Usunięcie blokady na wyświetlanie informacji z pozycji dokumentów w zestawieniach wg regionów.

11/04/2012   VER 2.2.329
1. Dodanie opcji serwisowej pozwalającej na zmianę wybranych pól w nagłówku zatwierdzonego dokumentu.
2. Dodanie możliwości podglądu dodatkowych pól dokumentu, które nie są dostępne bezpośrednio (np. kod użytkownika lub kasjera który wystawił dokument, godzina wystawienia PA, etc.) Klawisze: ALT+N.
3. Dodanie zestawienia dokumentów korekt oraz zwrotów dla poprzednich okresów rozliczeniowych. Uwaga: informacja o kodzie magazynu na potrzeby tego zestawienia jest pobierana z nagłówka dokumentu. W przypadku braku oryginalnych (korygowanych) dokumentów w bazie program wyznacza ich magazyn na podstawie domyślnego magazynu sprzedaży lub dokumentu korygującego. Podobnie jest z datą dokumentu sprzedaży. Jest ona wyznaczana na podstawie numeru korygowanego dokumentu oraz jego daty.
4. Rozszerzenie pola ilość w opcji drukowania kodów kreskowych do 4 znaków.
5. Dodanie do zestawienia "Raport Sprzedaży" kolumny "pozostałe płatności" wyliczanej jako różnica pomiędzy sprzedażą na dokumenty PA z modułu paragonowego i wyszczególnionymi formami płatności dla tej sprzedaży.
6. Dodanie do paragonów w module paragonowym możliwości wprowadzania uwag do paragonów. Funkcja dostępna poprzez klawisze ALT+U oraz z menu w oknie paragonu (pozycja "UWAGI").
7. Dodanie do zestawień udzielnych rabatów nowego filtru: tylko pozycje objęte rabatem: T/N.
8. Dodanie opcjonalnej listy typów rabatów dla modułu paragonowego. Podczas udzielania rabatu do pozycji w module paragonowym program pyta się o typ rabatu. Opcja włączana na etapie kompilacji.
9. Dodanie do zestawień udzielnych rabatów nowego filtru na typ rabatu z modułu paragonowego.
10. Dodanie do zestawienia udzielnych rabatów wg pozycji dokumentów kolumny z typem rabatu z modułu paragonowego.
11. Dodanie zestawienia udzielnych rabatów grupowanego wg typu rabatu z modułu paragonowego.

26/04/2012   VER 2.2.330
1. Rozszerzenie maksymalnej ilości dni w zestawieniach wg dokumentów.
2. Zmiana techniczna w zestawieniu marż wg dokumentów.
3. Włączenie w zestawieniach wg dokumentów i pozycji bezpośredniego podglądu dokumentów przez CTRL+ENTER (gdy zestawienie przeglądane jest z kursorem - klawisz INSERT)
4. Dodanie opcji włączającej w kolumnę z nr-em dokumentu handlowego w zestawieniu dokumentów dostaw (akcyza na węgiel). Po włączeniu tej kolumny możliwy jest bezpośredni podgląd dokumentów handlowych w tym zestawieniu przez CTRL+ENTER.

07/05/2012   VER 2.2.331
1. Dodanie do OPCJE->Listy Systemu list zawierających opcjonalne atrybuty dokumentów wprowadzone w wersji 2.2.326.
2. Zmiana w wyświetlaniu kolumny KWOTA VAT w zatwierdzonych dokumentach WZ wystawionych jak dokumenty sprzedaży.
3. Dodanie do zestawienia dokumentów MM/MR/WZ/RW w cenach sprzedaży filtru na kod handlowca.

14/05/2012   VER 2.2.332
1. Dodanie do zestawień zakupu oraz pozostałych grupowanych wg asortymentu możliwości wyświetlania kolumny z cenami zakupu.
2. Dodanie do menu OPCJE->Listy systemu możliwości definiowania list grup płatności oraz grup koszów.

18/05/2012   VER 2.2.333
1. Włączenie sprzętowej kontroli przepływu dla multiplekserów ELZAB (włączenie kontroli przepływu dla urządzeń podłączanych lokalnie).
2. Dodanie obsługi 8-portowych multiplekserów ELZAB (MUX 8xRS232/RJ).
3. Ignorowanie zapisów zmiany ceny ("CN") podczas zmiany typu karty.
4. Zmiana w opcji zamieniającej kolejność pozycji w menu zestawień wg asortymentu gdy włączony jest podgląd zdjęć.

24/05/2012   VER 2.2.334
1. Zmiana wyświetlania zatwierdzonych paragonów z ceną specjalną z tabeli rabatowej bez dodatkowych rabatów - w kolumnie cena pokazywana jest cena specjalna zamiast ceny bazowej.
2. Zmiana w imporcie dokumentów PA z replikatora zawierających pozycje z ceną specjalną z tabeli rabatowej - poprzednio ceny specjalne były ignorowane.
3. Dodanie możliwości odtwierdzania dokumentów z ceną specjalną z tabeli rabatowej.

28/05/2012   VER 2.2.335
1. Dodanie możliwości bezpośredniej zamiany dokumentów ZA i ZO na dokumenty handlowe definiowane w parametrach kompilacji jako dokumenty związane z powyższymi zamówieniami.
2. Dodanie aktualizacji sald kontrahentów podczas kasowania lub anulowania faktur korygujących poprzez funkcje serwisową (odtwierdzanie dokumentów).
3. Dodanie opcjonalnych dokumentów rozliczeń: zwroty do kart kredytowych.
4. Dodanie opcji zmieniającej sposób zapisu dokumentów korekt (FK/KS) tak aby sprzedaż była korygowana w magazynie z nagłówka dokumentu korekty nie zaś w magazynie na, który wystawiona była korygowana faktura:
OPCJE->Potwierdzenia-> Czy korekty zmieniają sprzedaż w magazynie z faktury T/n
5. Dodanie do pozycji w liście typów rabatów paragonowych pola "cena bazowa". Wypełnienie tego pola dla wybranego typu rabatu skutkuje przeliczeniem ceny sprzedaży jeżeli zostanie on
wybrany przez kasjera w module paragonowym.
6. Zmiana w procedurze wczytywania zawartości magazynu. 

06/06/2012   VER 2.2.336
1. Przywrócenie pobierania cen sprzedaży podczas wczytywania zawartości magazynu do dokumentów MM.
2. Dodanie do listy grup płatności kont w systemie FK.
3. Dodanie do eksportów do FK Symfonia dodatkowych opcji:
- dodanie możliwości grupowania paragonów z tego samego dnia i magazynu oraz eksportowanie ich jako jeden dokument w eksporcie sprzedaży oraz raportów kasowych.
- dodanie do eksportowanych zbiorczych dokumentów PA informacji o formach i kwotach płatności z modułu paragonowego.
- dodanie do eksportowanych dokumentów handlowych kodu magazynu oraz kodu kasy. 
Kod kasy jest eksportowany o ile jest przypisany do danego magazynu.
- dodanie możliwości eksportowania sprzedaży do oddzielnych zbiorów w podziale na:
        sprzedaż krajową,
        sprzedaż na terenie UE (dokumenty FU oraz korekty do nich),
        sprzedaż poza UE (dokumenty FE oraz korekty do nich).
- dodanie do eksportowanych dokumentów walutowych (dokumenty FE, FU i korekty do nich) informacji o walucie i kursie. Waluta i kurs są eksportowane jeżeli dany dokument był drukowany w dewizach.
- dodanie możliwości dzielenia eksportu raportów kasowych na oddzielne pliki dla każdej z kas oraz wybranego nr-u raportu kasowego.
- dodanie do eksportu raportów kasowych automatycznego pobierania konta przeciwstawnego z listy grup płatności na podstawie grupy wybranej w dokumencie KP/KW.

13/06/2012   VER 2.2.337
1. Modyfikacja raportów kasowych, tak aby po włączeniu sumowania paragonów z tego samego dnia i sortowania wpłat przed wypłatami nie były sumowane dokumenty RZ z tym samym numerem odniesienia.
2. Rozszerzono działanie opcji: "Czy wprowadzać rozliczenie VAT w dokumentach PW BO MP" na dokumenty WK.
3. Dodanie możliwości wyboru kodowania znaków UTF-8 w parametrach drukarki.
4. Dodanie drukowania dowodów dostaw dla artykułów węglowych do dokumentów ZW.
5. Dodanie możliwości ustawienia ceny bazowej w tabelach rabatowych (opcja włączana na etapie kompilacji).

18/06/2012   VER 2.2.338
1. Dodanie możliwości bezpośredniego rozliczania dokumentów ZW za pomocą opcjonalnych dokumentów zwrotów do kart kredytowych.

12/07/2012   VER 2.2.339
1. Dodano podsumowania stanu końcowego do zestawień stanu kasy/banku.
2. Dodano przesortowanie zapisów w eksporcie RK do symfonii w celu odtworzenia kolejności w zestawienia raportów kasowych (kolejność w zestawieniu RK zależna jest od opcji włączających
sumowanie paragonów z dnia, przesuwających wpłaty przed wypłaty, itp.)
3. Dodano do parametrów eksportu do symfonii następujące opcje:
      - Umieszczaj rekord transakcyjny w pozycjach RK
      - Umieszczaj kod kontrahenta w pozycjach RK
4. Modyfikacja w domyślnym sposobie zapłaty podczas wypełniania nagłówka dokumentu, tak aby nie blokował uaktualnienia terminu płatności przypisanego do kontrahenta podczas zamiany dokumentów OF/ZW na faktury.

26/07/2012   VER 2.2.340
1. Dodanie możliwości pełnej kontroli nazw plików eksportowanych do RC-console.
2. Dodanie możliwości automatycznego wyboru drukarek zdefiniowanych na serwerze jako drukarki postscriptowe - klawisz F2 w porcie drukarki.
3. Dodanie automatycznego inicjowania kodów sterujących dla drukarek postscriptowych (definicja portu drukarki: PS|...).
4. Dodanie do logów nazwy drukarki, na której wydrukowano dokument.

14/08/2012   VER 2.2.341
1. Dodanie opcjonalnego pola OPIS do listy grup towarowych.
Pole to może być drukowane w pozycjach dokumentów handlowych:
       OPCJE->Parametry pracy->Wydruki->
       "Dokumenty na których drukować opisy grup towaru"
(opcja włączana na etapie kompilacji).
2. Dodanie możliwości drukowania w pozycjach dokumentów handlowych kodu producenta towaru:
       OPCJE->Parametry pracy->Wydruki->
       "Dokumenty na których drukować kod producenta towaru"
3. Dodanie możliwości dodawania do karty towaru dodatkowego pola numerycznego i tekstowego, które mogą być także użyte w wyszukiwaniu oraz umieszczone w liście towarów.
Dodatkowe pola definiowane są na etapie kompilacji.
4. Dodanie do danych użytkownika programu pól:
      - Tel. stacjonarny
      - Tel. Komórkowy
      - email
Pola te mogą być drukowane w stopkach dokumentów:
        {USER_TEL}    // telefon użytkownika
        {USER_TELK}    // telefon komórkowy użytkownika
        {USER_EMAIL}   // email użytkownika
5. Dodanie opcjonalnego znacznika informującego o wydrukowaniu dokumentu handlowego.
(opcja włączana na etapie kompilacji)
6. Modyfikacje dotyczące dokumentów ofert OF:
   a) dodanie w nagłówku dokumentu OF pola: Termin ważności
   b) dodanie opcji włączającej automatyczne anulowanie przeterminowanych dokumentów ofert.
         OPCJE->Parametry pracy->Wydruki->
         "Włączyć automatyczne anulowanie przeterminowanych OF"
     Po jej włączeniu procedura sprawdzająca będzie aktywowana podczas pierwszego 
     uruchomienia programu w danym dniu.
   c) dodanie kolumny na liście towarów zawierającej informację o ilości ofert (tymczasowych) 
     dla danego towaru.
   d) dodanie możliwości definiowania stopki podpisów dla dokumentów OF.
     (Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
7. Dodanie do karty kontrahenta pola: "domyślny bank".
       OPCJE->Parametry pracy->Kartoteki->
       "Obsługa pola: domyślny bank"
Pole to jeżeli zostanie wypełnione będzie wybierane jako domyślny kod banku podczas drukowania dokumentów sprzedaży wystawionych dla danego kontrahenta.

16/08/2012   VER 2.2.342
1. Zmiany w eksporcie raportów kasowych i bankowych do symfonii:
      - numeracja pozycji zaczyna się od 0 (poprzednio od 1)
      - w sekcji Kontrahent nie są umieszczane dane dla "pustego"
       kontrahenta
20/08/2012   VER 2.2.343
1. Przystosowanie do pracy z RC-CONSOLE w trybie UNICODE
2. Podłączono eksporty odłączone 24/05/2012:
        SCJ
        UNILEVER
        COLGATE
        Carlsberg
        ECODAgent
        TZMO
3. Uaktualniono procedurę wydruku etykiet.

23/08/2012   VER 2.2.344
1. Poprawka w wystawianiu dokumentów ZW do SP z niepełną listą
pozycji (pozycje z ujemną ilością zaimportowane z RC-SKLEP).

05/09/2012   VER 2.2.345
1. Dodanie do replikatora możliwości replikowania bazy kontrahentów. Funkcjonalność włączana w programie centralnym w OPCJE->Parametry pracy->Opcje systemu
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT oraz w programach lokalnych RC-HURT-LOKAL)
Uwaga: wymagana wersja RC-console to 0.8 lub nowsza
2. Dodanie do replikatora możliwości replikowania bazy użytkowników. Funkcjonalność włączana w programie centralnym w
OPCJE->Parametry pracy->Opcje systemu
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT)
3. Dodanie do replikatora możliwości wystawiania lokalnie dokumentów FA oraz FK i ich automatycznej replikacji.
Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji.
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT oraz w programach lokalnych RC-HURT-LOKAL)
4. Dodanie do definicji replikatorów na serwerze możliwości ustawiania globalnych sufiksów dla numerów dokumentów wystawianych lokalnie.
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT)
5. Usunięcie sprawdzania limitów kredytowych podczas drukowania dokumentów przychodowych oraz korekt.
6. Dodanie możliwości logowania operacji wykonywanych przez serwer sprawdzarek cen - jeżeli przed uruchomieniem serwera zostanie ustawiona zmienna systemowa RC_PCRLOG=yes to informacje o obieranych i wysyłanych pakietach będą logowane do pliku log_pcr.dat.

13/09/2012   VER 2.2.346
1. Poprawka w wystawianiu faktur bezpośrednio do pozycji wprowadzonych w module paragonowym gdy użytkownik przerywał operacje klawiszem ESC - wprowadzone pozycje były usuwane.

03/10/2012   VER 2.2.347
1. Dodanie możliwości podglądania logów systemowych dotyczących dokumentu handlowego wyświetlanego w liście dokumentów - opcja aktywowana poprzez klawisze ALT+L
Klawisze ALT+D wyświetlają logi zawężone do operacji drukowania
2. Dodanie opcji zmieniającej prezentowanie na ekranie nazwy towaru podczas podglądu i edycji dokumentów:
       OPCJE->Parametry pracy->Potwierdzenia->
         "Czy wyświetlać złożone nazwy towarów w dokumentach" T/N
Po jej włączeniu nazwa towaru jest pokazywana jako złożenie następujących pól: Grupa (Opis) + Nazwa + Producent (Kod) wyrównane do maksymalnej długości pola nazwa.
Funkcjonalność dotyczy tych wersji programu, w których włączono na etapie kompilacji pole OPIS w liście grup towarowych.

05/10/2012   VER 2.2.348
1. Dodanie do programu RC-HURT automatycznego pozycjonowania nastronie wydruków PostScript.
      Opcja w "Parametrach drukarki":
        "Marginesy strony dla wydruku windows"
      została zmieniona na:
        "Marginesy strony dla wydruku windows/PS"
Wypełnienie tego pola przynajmniej jednym niezerowym marginesem włącza automatyczne pozycjonowanie wydruku dla strony A4 wg podanych w milimetrach marginesów.
Podobnie jak w przypadku drukarek windowsowych po włączeniu automatycznego pozycjonowania wydruku PS podane przez użytkownika ilości linii oraz wierszy dla różnych czcionek są ignorowane i program wylicza automatycznie nowe wartości na podstawie podanych
marginesów strony. Marginesy te są uwzględniane także podczas drukowania obrazków (np. logo) wstawianych komendą {BMP:...}. Do poprawnego działanie tej funkcji niezbędny jest RC2PS w
wersji conajmniej 2.6 (rc-lib 0.11-1 lub nowszy).

09/10/2012   VER 2.2.349
1. Dodanie do dokumentów ZO opcjonalnego pola ODBIORCA Pole to jest włączane w OPCJE->Parametry pracy->
"Czy włączyć pole odbiorca w dokumentach ZO" Po uaktywnieniu tej opcji odbiorca jest przenoszony na dokumenty FA podczas zamiany ZO na FA. Przy wczytywaniu ZO do FA pole odbiorca jest sprawdzane i jeżeli jest niepuste i różne niż odbiorca na fakturze program wyświetla
odpowiedni komunikat, a użytkownik może przerwać operację, zignorować różnicę lub też potwierdzić zmianę odbiorcy na FA. Podczas realizacji ZO dla pojedynczych pozycji dopisywanych do faktur ręcznie, kod odbiorcy jest ignorowany.
2. Modyfikacja importu dokumentów ZO z programu dysponent, polegająca na przenoszeniu informacji o odbiorcy.
3. Dodanie aktualizacji nazwy towaru jeżeli podczas zatwierdzania dokumentu zwrotu lub korekty do dokumentu z obcego magazynu, kartoteka zostanie założona automatycznie.
4. Dodano uaktualnienie kontrahenta w pozycjach dokumentów refakturowanych gdy zmianie ulega kontrahent w nagłówku.
5. Zaliczanie zerowych dokumentów w raportach kasowych do wpłat zamiast wypłat.

18/10/2012   VER 2.2.350
1. Wyłączenie pola GRUPA/OPIS - włączonego do listy towarów we wszystkich wersjach programu.
2. Dodano odtwarzanie postaci listy towarów po wyjściu z modułu paragonowego uaktywnionego z modułu administratora.

23/10/2012   VER 2.2.351
1. Dodanie do parametrów eksportu do symfonii opcji:
"Umieszczaj dokument odniesienia w raportach kasowych" T/N
Jej włączenie skutkuje dodaniem zapisu w pozycji RK:
DoDokumentu = 
gdzie to numer dokumentu handlowego, np. ZW 196WA/12 lub FA 1234/12 (dla KP) itp.
Jeżeli dokument kasowy nie ma powiązania z innym dokumentem w programie wówczas zapis 'DoDokumentu' nie jest umieszczany w eksportowanej pozycji RK.
2. Dodanie do parametrów eksportu do symfonii opcji:
        "Umieszczaj parametry eksportu w nazwach plików" T/N
Jej włączenie zmienia nazwy plików dla eksportowanych dokumentów magazynowych, poprzez dodanie do nich informacji o zakresie dat, wybranych magazynach oraz typach dokumentów.
Format nazwy plików eksportowych jest następujący:
        __[_[_...]][_[_...]].txt
gdzie to podstawowa nazwa pliku, np.
"sprzedaż", "sp_kraj", "sp_ue", "sp_exp", "zakup", "dok"
 i to zakres dat w formacie YYYYMMDD
[_[_...] to podawane opcjonalnie kody magazynów,
jeżeli pole magazyn w nagłówku raportu było nie puste,
        np: "_ark_uni_cen",
zaś [_[_...]] to kody dokumentów, jeżeli w nagłówku
raportu zawężono go do wybranych dokumentów,
        np. "_fa_fk_pa_sp_ks_zw".
3. Dodanie do opcji definiujących pola w karcie towaru
        OPCJE->Parametry pracy->Kartoteki
możliwości umieszczenia wybranych pól jako kolumn w zestawieniach tworzonych wg asortymentu w następujących grupach zestawień:
        magazyn,
        sprzedaż
        zakup
        pozostałe dokumenty
        zrealizowana marża
        udzielone rabaty
        produkcja
        sprzedaż z dostaw
oraz do zestawień zamówień:
        Stany ilościowe
        Zamówienia obce
        Zamówienia własne
        Zamówienia kontrahenta do realizacji
Dodatkowe kolumny z wybranymi polami włącza się poprzez dopisanie litery "A" w opcji definiującej obsługę pól, np. KZSA.
4. Dodanie do zestawień sprzedaży z dostaw grupowanych w asortymentu lub pól z karty towaru dodatkowego filtru:
        dokumenty magazynowe do: __/__/__
Filtr ten pozwala na zawężenie zakresu dokumentów magazynowych zliczanych jako elementy kolumn:
        ilość wydana do magazynów
        ilość w magazynach
        wartość w magazynach
w tych zestawieniach sprzedaży z dostaw gdzie kolumny takie występują.
Na zawartość kolumny "ilość wydana do magazynów" składają się wszystkie dokumenty magazynowe zmieniające stan (przychodowe i rozchodowe), które nie są dokumentami sprzedażowymi (FA, FK, PA, SP, ZW, KS, ...).
Na zawartość kolumn "ilość w magazynach" oraz "wartość w magazynach" składają się wszystkie dokumenty magazynowe (przychodowe i rozchodowe) zmieniające stan.
5. Dodanie do listy wyświetlającej ilości wybranego towaru w różnych magazynach (uaktywniana z listy towarów po naciśnięciu klawisza M (tylko kartoteki z niezerowymi ilościami) lub ALT+M (wszystkie kartoteki) kolumny "ilość(MM+)" z ilościami na zablokowanych tymczasowych dokumentach MM, które przemieszczają towar do magazynów wyświetlanych w wierszach tabeli. Filtr na niezerowe ilości (lista uaktywniana klawiszem M) respektuje zawartość nowej kolumny.
Kolumna "ilość(R)" (razem) zostaje powiększona o ewentualną zawartość kolumny "ilość(MM+)". Jeżeli dany towar nie występuje na zablokowanych dokumentach MM wówczas kolumna nie jest pokazywana.
Uwaga: funkcjonalność dotyczy tylko tych dokumentów MM, które były blokowane przy opcji:
        "Czy blokowanie MM zmienia stany tymczasowe (0/1/2)"
         0 - nie zmienia
         1 - tylko zdejmuje
         2 - zdejmuje i dodaje
ustawionej na 1. Dokumenty MM blokowane przy powyższej opcji ustawionej na 2 mogą uaktywnić tę kolumnę w tabeli, lecz będą pokazywane jako 0 ponieważ są one już ujęte w ilości tymczasowej.
6. Dodanie opcji pozwalającej na określenie typów dokumentów, których wydruki mają zawierać opisy do pozycji dokumentów.
        OPCJE->Parametry pracy->Wydruki->"Dokumenty na których drukować opisy pozycji"

24/10/2012   VER 2.2.352
1. Przesunięcie plików ze spisami z natury do podkatalogu ./spis.dat. Jeżeli katalog taki nie istnieje to jest on tworzony i istniejące pliki spisów są automatycznie przesuwane do tego katalogu.
Uwaga: może to wymagać aktualizacji skryptów archiwizujących, tak aby uwzględniały ten 
katalog. Aktualne domyślne skrypty oraz wbudowany system archiwizacji uwzględniają ten      
katalog.
Zmiana nie dotyczy wersji dla DOS.
2. Dodanie automatycznego zerowania stanu kasy w module paragonowym jeżeli nastąpi przepełnienie stanu kasy.
3. Zmiana kodowania polskich znaków w logach RC-console na UTF8.

30/10/2012   VER 2.2.353
1. Dodanie do replikatora możliwości wystawiania lokalnie dokumentów WZ, ZM i OF wraz z ich automatyczną replikacją. Dodatkowe dokumenty włączane są opcjonalnie na etapie kompilacji
programu replikatora. Wymagana jest także powyższa lub nowsza wersja programu RC-HURT zainstalowana na serwerze.
2. Włączenie automatycznego wyliczania marginesów dla zdalnych drukarek podłączanych przez RC-console: @PS|
Poprzednio automatyczne wyliczanie marginesów działało tylko dla drukarek lokalnych: PS|
3. Zmiany w domyślnych parametrach podpowiadanych podczas definiowania nowych drukarek.

08/11/2012   VER 2.2.354
1. Wyłączenie komunikatu o braku możliwości korekty czasu systemowego podczas synchronizacji czasu pomiędzy programem i drukarką fiskalną w wersjach programu dla MS-Windows.
Eliminuje to pojawiające się okienko w nowych wersjach systemu MS-Windows, gdzie aplikacja działa bez uprawnień administratora.

13/11/2012   VER 2.2.355
1. Dodanie uaktualnia kodu domyślnej kasy do rozliczeniowej używanej w automatycznie generowanych płatnościach podczas zamiany OF, ZM, WZ na inny typ dokumentu.
2. Dodanie do zestawienia różnic inwentaryzacyjnych dodatkowych kolumn z atrybutami towarów definiowanych w OPCJE->Parametry pracy->Kartoteki (ptarz wersja 2.2.351 pkt.3)
3. Rozszerzenie filtru w zestawieniu różnic inwentaryzacyjnych pozwalające na pokazywanie tylko niezerowych pozycji.
4. Dodanie do zestawienia różnic inwentaryzacyjnych opcji pozwalającej na wydzielenie kolumn z niedoborami i nadwyżkami oraz modyfikacja opcji ustalającej pokazywanie wartości.
5. Dodanie do zestawienia różnic inwentaryzacyjnych opcji włączającej nagłówki inwentaryzacyjne.

19/11/2012   VER 2.2.356
1. Dodanie możliwości wymuszenia rejestrowania połączeń (RC-console).
(wymagane najnowsze wersje RC-console 0.9 z 19/11/2012 lub późniejsze)

20/11/2012   VER 2.2.357
1. Dodanie do wersji ogólnych programu procedury zbiorczej zmiany zapasów minimalnych i pełnych: KARTOTEKI -> Zbiorcze zmiany zapasu min./peł.

21/11/2012   VER 2.2.358
1. Zdjęcie blokady na drukowanie opakowań zwrotnych zdefiniowanych ze stawką np. na drukarkach fiskalnych zgodnych z POSNET, które nie obsługują takiej stawki - w takiej sytuacji (o ile zachodzi potrzeba wydrukowania opakowania jako pozycji dokumentu program zamienia stawkę np. na zw.
2. Dodanie logowania podstawowych operacji wykonywanych na spisach z natury.
3. Zmiana w procedurze automatycznej aktualizacji RC-console, tak aby ignorowana była wielkość liter z rozszerzenia nazwy pliku (np. .EXE w wersjach dla MS-Windows). Aktualnie rozszerzenie
zamieniane jest na małe litery.

27/11/2012   VER 2.2.359
1. Poprawka pozwalające na włączanie kolumny z nr-em katalogowym i miejscem składowania w zestawieniach stanów wg asortymentu (te kolumny były już tu włączane we wcześniejszych wersjach programu).

04/12/2012   VER 2.2.360
1. Dodanie opcji pozwalającej na włączenie automatycznego przenoszenie blokady z dokumentów źródłowych na dokumenty docelowe podczas ich zamiany lub konwersji. Jeżeli podczas konwersji choć jeden dokument będzie zablokowany, to po konwersji dokument do którego wczytaliśmy pozycje zostanie również zablokowany.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy konwersja zablokowanych dokumentów blokuje dokument"
2. Dodanie zabezpieczenia na przekroczenie maksymalnej ilości pozycji podczas konwersji dokumentów.

04/12/2012   VER 2.2.361
1. Poprawka w obsłudze grup płatności w zbiorczych dokumentach płatności - dla pierwszej pozycji grupa nie była zapamiętywana.
2. Respektowanie podziału wg grup płatności w raportach kasowych/bankowych oraz zestawieniach stanu kasy/banku robionych dla zbiorczych dokumentów płatności.
Poprzednio dokumenty zbiorcze nie były dzielone na grupy płatności w tych zestawieniach (pusta grupa).
3. Wyłączenie klawisza F2 w polu uwagi w pozycjach zbiorczych dokumentów płatności powodującego przerwanie działania programu.

10/12/2012   VER 2.2.362
1. Dodanie opcji pozwalającej na włączenie synchronizacji cen definiowanych dla innych magazynów podczas pracy z replikatorem.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->"Replikować ceny z innych magazynów" T/N
Może to być przydatne gdy nie ma synchronizacji cen pomiędzy magazynami i nie wszystkie ceny są zdefiniowane w danym magazynie.
2. Dodanie możliwości replikowania wszystkich rodzajów cen. (Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji).
3. Dodanie zestawienia porównującego ceny w różnych magazynach
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia ->Porównanie cen sp. pomiędzy magazynami
Zestawienie jest dostępne gdy wyłączono synchronizację cen pomiędzy magazynami w 
OPCJE->Parametry pracy->Kartoteki.
4. Dodanie do komunikatu o konieczności rejestracji programu informacji o ilości pozostałych dni pracy oraz dacie ostatniego dnia pracy.
5. Usunięcie z menu INNE w dokumentach pozycji z zamianą dokumentu gdy użytkownik nie ma uprawnień do wystawiania dokumentów docelowych.
6. Wymuszono utrzymanie cen netto/brutto podczas zamiany PA na FA lub FA na PA bezpośrednio po wydruku fiskalnym gdy dokumenty te mają ustawione różne ceny bazowe w opcjach.

11/12/2012   VER 2.2.363
1. Dodano możliwość rozliczania kilku faktur zaliczkowych do jednej faktury.
2. Zmiana w zestawieniach sprzedaży z dostaw w wyliczaniu procentu ilości sprzedanej, tak aby stany zerowe przy braku sprzedaży nie były raportowane jak 100% lecz 0%, zaś dla ujemnej sprzedaży (tylko zwroty dla danego magazyny) jako -100%.
3. Zmiana w procedurze zestawień grupowanych, tak aby wyliczane wartości puste nie były ignorowane.

14/12/2012   VER 2.2.364
1. Poprawka w obsłudze multiplekserów oraz stacji dokujących IrDa w wersjach programów dla MS-Windows.
2. Poprawka w wydrukach dokumentów bez cen (17/12/2012)
3. Poprawka w obsłudze rozkazu {MOVE Y} w wydrukach dla MS-Windows
4. Wymuszenie generowania SIGWINCH do procesów uruchomionych w RC_RUNINBOX() gdy zmieniają one rozmiar terminala.
5. Dodanie możliwości drukowania na etykietach nazw pól użytkownika w karcie towaru.

19/12/2012   VER 2.2.365
1. Zmiana w obsłudze kart rabatowych pozwalająca na stosowanie pracowniczych tabel rabatowych wraz z cenami bazowymi.
2. Modyfikacja procedury przeliczającej rabaty podczas zmiany lub usunięcia karty rabatowej gdy są już wystawione pozycje w trybie offline (nie wydrukowane na drukarce fiskalnej).
Aktualnie odtwarzane są pierwotne ceny wraz z automatycznymi rabatami.
3. Dodanie do modułu paragonowego automatycznego pobierania kodu pocztowego z adresu w karcie rabatowej.
4. Dodanie obsługi wag ELZAB CAT-27 / Saturon (odczyt masy) pracujących z protokołem ELZAB.
5. Dodano możliwość wprowadzania pustej formy zapłaty w dokumentach ZM/OF.

20/12/2012   VER 2.2.366
1. Dodano możliwość dodawania do spisów, towarów nie objętych spisami od podanej daty.
2. Dodano możliwość wykonywania eksportu FK/KPIR RC-SOFT do wybranego katalogu oraz na zdalny terminal.
3. Dodano możliwość zliczania ilości oraz wartości anulowanych dokumentów WZ, ZM, OF na potrzeby zestawień w programach kompilowanych z opcją przechowywania pozycji dokumentów
anulowanych o ile wcześniej zostały zablokowane. Dokumenty anulowane są pokazywane tylko wówczas, gdy użytkownik wybrał w filtrze zestawienia status anulowany.

27/12/2012   VER 2.2.367
1. Ustawiono maksymalny czas oczekiwania na połączenie TCP dla zdalnych portów szeregowych RS-232 na 10 sek.
2. Dodano od dokumentów PW opcję pozwalająca na zaimportowanie stanów ujemnych. Pozwala to na automatyczne tworzenie dokumentów PW pokrywających braki w magazynie.

31/12/2012   VER 2.2.368
1. Zmieniono nazwy dokumentów:
        Faktura VAT -> Faktura
        Faktura VAT UE -> Faktura UE
 	  Faktura korygująca VAT -> Faktura korygująca
W przypadku wydruku dokumentów wystawionych przed rokiem 2013 lub korekt do dokumentów z przed roku 2013 używana jest stara nazwa.
2. Dostosowano wydruki faktur w podano tylko NIP lub PESEL nabywcy bez adresu i nazwy - forma uproszczona dostępna od 01/01/2013

03/01/2013   VER 2.2.369
1. Poprawka w obsłudze przelicznika cen, dla cen o kodzie zaczynającym się od znaku "+"

08/01/2013   VER 2.2.370
1. Dodanie możliwości zdefiniowania przez użytkownika tekstu określającego datę sprzedaży (maks. 60 znaków):
Opcje->Parametry pracy->Wydruki->"Tekst drukowany jako data sprzedaży"
Opcja dotyczy dokumentów wystawionych od 01/01/2013.

10/01/2013   VER 2.2.371
1. Dodano możliwość drukowania stopek na dowolnych dokumentach po zdefiniowaniu stopki o kodzie takim samym jak symbol dokumentu.
Np. można zdefiniować stopkę o kodzie "FR " z tekstem:
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
która będzie drukowana automatycznie na dokumentach FR. W związku z powyższą zmianą zmieniono nazwę opcji na "stopki dla dokumentów".

14/01/2013   VER 2.2.372
1. Dodano dodatkową linijkę do nazwy kontrahenta w karcie kontrahenta. Aktualnie maksymalna długość nazwy to 3*40 = 120 znaków. Może być
zwiększona na etapie kompilacji do np 3*50 = 150 znaków.

15/01/2013   VER 2.2.373
1. Podpowiadanie domyślnej ilości kolumn podczas wydruku etykiet adresowych.
2. Poprawka podczas wyświetlania w liście dokumentów kasowych dla kilku kas.
3. Rozszerzenie opcji zezwalającej na dostęp do dokumentów gdy jest zgodny handlowiec na dokumenty kasowe wystawione do dokumentów magazynowych ze zgodnym handlowcem.
4. Rozszerzenie opcji pozwalającej na wyświetlanie w liście dokumentów z obcych magazynów/kas na wszystkie dokumenty kasowe, także te niepowiązane z dostępnymi dokumentami magazynowymi.

17/01/2013   VER 2.2.374
1. Modyfikacje w zestawieniach sprzedaży z dostaw.
2. Dodanie opcji powodującej wymuszenie replikacji karty towaru podczas cząstkowej replikacji, jeżeli nastąpiła zmiana ilości w karcie towaru. 
OPCJE->Parametry Pracy->Opcje systemu-> 
"Zmiana ilości wymusza replikację cząstkową towaru" T/N

21/01/2013   VER 2.2.375
1. Dodanie możliwości dynamicznej zmiany sortowania listy towarów (na otwartej liście klawisze):
      1 - magazyn
      2 - symbol towaru
      3 - kod kreskowy
      4 - nazwa towaru
Alternatywnie można także użyć klawiszy ALT+1, ALT+2, ALT+3, ALT+4, zmieniają one porządek sortowania także podczas dynamicznego wyszukiwania towarów.
Nagłówek kolumny wg której jest sortowana lista ulega podświetleniu.
2. Dodanie możliwości dynamicznego wyszukiwania towarów w liście wg aktualnie użytej kolumny sortowania. W tryb wyszukiwania wchodzimy klawiszem BACKSPACE (BS) lub alternatywnie CTLR+DEL. Po wejściu w tryb wyszukiwania w górnej linii nagłówka listy pojawia się pole wyszukiwania:
        Szukaj: ............................................
Możemy w nie wprowadzać początkowe znaki z pola aktualnie użytego do sortowania listy. Podczas wpisywania kolejnych znaków lista jest automatycznie odświeżana. Opuścić tryb wyszukiwania można klawiszem ESC lub CTRL+DEL bądź też po usunięciu wszystkich znaków wprowadzonych w pole wyszukiwania klawiszem BACKSPACE (BS).
3. Dodanie możliwości dynamicznej zmiany sortowania listy kontrahentów (na otwartej liście klawisze:
      1 - symbol kontrahenta
      2 - NIP
      3 - nazwa (pierwsza linia)
      4 - skrót nazwy (wersje programów z polem skrót nazwy kontrahenta)
Alternatywnie można także użyć klawiszy ALT+1, ALT+2, ALT+3. Działanie analogiczne jak w przypadku listy towarów.
4. Dodanie możliwości dynamicznego wyszukiwania kontrahentów w liście wg aktualnie użytej kolumny sortowania. Działanie analogiczne jak w przypadku listy towarów.

23/01/2013   VER 2.2.376
1. Przywrócenie starych form wyszukiwania w połączeniu z nowym dynamicznym wyszukiwaniem w listach.

25/01/2013   VER 2.2.377
1. Dodanie dynamicznego wyszukiwania towarów w liście do modułu paragonowego.
2. Zerowanie kolumn z wartościami zakupu w zestawieniach pozostałych dokumentów gdy użytkownik nie ma uprawnień do podglądu cen zakupu.
3. Usunięcie kolumn z wartościami zakupu z zestawień: MM MR WZ RW w cenach sprzedaży
RW PW MP MR w cenach sprzedaży, gdy użytkownik nie ma uprawnień do podglądu cen zakupu.

28/01/2013   VER 2.2.378
1. Poprawka w wyszukiwaniu towarów

30/01/2013   VER 2.2.379
1. Dodanie synchronizacji kartotek pomiędzy magazynami podczas zbiorczych zmian kart towarów.
2. Zdjęcie blokady na wystawienie ZW z innych magazynów, gdy użytkownik ma ustawiony domyślny magazyn z inną (rozdzielną) numeracją.

31/01/2013   VER 2.2.380
1. Zamiana na wydrukach faktur proforma napisu: FAKTURA PROFORMA na FA PROFORMA.
2. Drukowanie tekstu "Data otrzymania zaliczki" na fakturach zaliczkowych niezależnie od ustawienia opcji:
Opcje->Parametry pracy->Wydruki->"Tekst drukowany jako data sprzedaży"
Zmiana ważna dla osób wystawiających faktury zaliczkowe.
3. Dodanie do ogólnych wersji programu pytania o kod nabywcy/dostawcy od.. do.. w rejestrach sprzedaży/zakupu VAT (poprzednio opcja włączana na etapie kompilacji).
12/02/2013   VER 2.2.381
1. Dodanie możliwości korzystania z czytników RS-232 na TCP podczas połączeń z RC-CONSOLE gdy ustawiono zmienną RC_BCRS.
2. Tymczasowo przywrócono CHK_KT_ACC() na potrzeby starych modułów HRB. W nowych programach powinno używać się KT_ACC_CHK().
3. Poprawka w sprawdzaniu blokady na wystawianie ZW do paragonów z obcych magazynów, gdy użytkownik ma ustawiony na stałe tylko jeden magazyn - problem (interakcja z możliwymi ustawieniami programu) wprowadzony w wersji 2.2.379 pkt.2
13/02/2013
4. Zmiana w widoczności kolumn z cenami zakupu w zestawieniach sprzedaży - po wybraniu tymczasowych kolumna była odłączana do czasu wyjścia z zestawienia i zamknięcia filtru.
15/02/2013
5. Dodano informację w dolnej linii ekranu o możliwości podglądu historii zmiany cen podczas edycji cen sprzedaży (klawisz H).

20/02/2013   VER 2.2.382
1. Dodano do zestawień zakupu wg pozycji dokumentów możliwość wyświetlania wartości dokumentów w cenach sprzedaży.
2. Dodano do filtru zestawień pozostałych dokumentów pytanie o podawanie wartości w cenach sprzedaży. Funkcja działa analogicznie jak w zestawieniach zakupu.
3. Dodano do definicji promocji/rabatów
       OPCJE->Listy systemu->Promocje/rabaty
możliwość podawania tabeli rabatowej. Podanie tabeli rabatowej ogranicza zakres promocji tylko do tych paragonów, na których użyto karty rabatowej przypisanej do danej tabeli rabatowej.
Uwaga - działanie opcji dla kart pracowniczych jest tylko cząstkowe i pozwala na uaktywnienie promocji dla pozycji dopisywanych po użyciu karty.
4. Dodano możliwość podłączania kart rabatowych bez modułu paragonowego na potrzeby eksportu do RC-NETSKLEP.
5. Dodano import kart rabatowych do importów z RC-NETSKLEP. Pozwala to na importowanie kart rabatowych założonych w sklepach.
6. Dodano import historii kart rabatowych (transakcji na karty rabatowe) do importów z RC-NETSKLEP.
7. Dodano ręczny eksport kart rabatowych do eksportu do RC-NETSKLEP.
8. Dodano ręczny eksport wybranych kart rabatowych do RC-NETSKLEP.
9. Dodano ręczny eksport tabel rabatowych do RC-NETSKLEP.
10. Dodano ręczny eksport historii kart rabatowych do RC-NETSKLEP. Pozwala to na używanie tabel rabatowych z limitami obrotu, zliczanego ze wszystkich sklepów.
11. Dodano do RC-HURT możliwość importu dokumentów z RC-NETSKLEP bez pełnego blokowania bazy transakcyjnej. Dokumenty, które nie mogą być w danym momencie zaimportowane z uwagi na ich otwarcie w trybie edycyjnym przez użytkownika są odkładane do bazy danych oczekujących: rec_buf.dat
12. Dodano opcję blokującą dostęp do dokumentów SP z bieżącego dnia.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Transmisja danych ->
         "blokuj dostęp do SP z bieżącego dnia" T/n
Dzięki tej opcji możliwe jest nadpisywanie dokumentów SP z kolejnych transmisji danych i wykluczamy możliwość zatwierdzenia dokumentu przed końcem dnia.
13. Dodano możliwość uruchomienia RC-HURT jako serwera bezpośrednich połączeń dla RC-NETSKLEP. Konfiguracja parametrów serwera w:
        OPCJE->Eksport/import danych->RC-SOFT->Eksport do NET-SKLEP
         -> Parametry serwera połączeń
Serwer połączeń pozwala na bezpośrednie pobieranie eksportowanych danych przez sklepy, przesyłanie danych o sprzedaży ze sklepów oraz automatyczną wymianę informacji, o kartach rabatowych wraz z historią ich użycia pomiędzy sklepami oraz RC-HURT. Wymiana informacji o karatach rabatowych i ich historii uwzględnia automatyczne rozsyłanie informacji pochodzących z jednego sklepu do pozostałych. Uruchomienie serwera połączeń w centrali:
        ht -t E -do SK2SRV //gtnul
Zarówno w centrali jak i w sklepach tworzony jest zbiór connect.log w katalogu z bazami danych zawierający informację o połączeniach. Serwer przesyła do sklepu dodatkowo pliki z katalogu do eksportu danych (domyślnie ./snd) w formacie: dat_.dat*.
Zewnętrzne programy tworzące zbiory w tym katalogu powinny otwierać zbiór z inną nazwą, np. dat_S14.new.20110411212547 zapisać całą zawartość, zamknąć zbiór i wykonać zmianę nazwy:
        rename( "dat_S14.new.20110411212547",
            "dat_S14.dat.20110411212547" )
Taka forma pozwoli na wyeliminowanie efektu wyścigu przy dostępie do zbioru przez serwer połączeń i zewnętrzny program. Program RC-HURT został przystosowany do tworzenia plików eksportowych w zbliżony sposób. W celu włączenia automatycznej wymiany danych w programach sklepowych RC-NETSKLEP należy ustawić odpowiednie parametry w:
        opcje systemu -> konfiguracja -> połączenia internetowe
oraz wyłączyć standardowe skrypty transmisyjne.
Uruchomienie sklepu w trybie ciągłej wymiany danych:
        sklep -t E -do EXP //gtnul
uruchomienie sklepu w trybie jednorazowej wymiany danych:
        sklep -t E -do EXP1 //gtnul
14. Dodano do RC-NETSKLEP możliwość pobierania danych o transakcjach na karty rabatowe w innych lokalizacjach podczas połączeń bezpośrednich z RC-CSS lub RC-HURT.
15. Dodanie do replikatora możliwości replikowania bazy historii kart rabatowych.
Funkcjonalność włączana w programie centralnym w
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
         "Replikować bazę historii kart rabatowych" t/N
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT oraz w programach lokalnych RC-HURT-LOKAL)
Uwaga: wymagana wersja RC-console to 0.10 lub nowsza.

04/03/2013   VER 2.2.383
1. Dodanie opcji włączającej wyświetlanie w karcie towaru informacji o sprzedaży w bieżącym miesiącu, poprzednim oraz łącznej za ostatnie dwa pełne miesiące wraz z miesiącem bieżącym, np.
          okres sprzedaży  ilość  w.netto  w.brutto
           styczeń 2013  xxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxx
           grudzień 2012  xxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxx
           od 01/11/2012  xxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxx
Opcja włączana w
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
 	"Czy wyświetlać w karcie towaru informacje o sprzedaży" T/N
 2. Dodanie do karty kontrahenta możliwości definiowania indywidualnych cenników - opcja: "cennik" w dolnym menu. Indywidualne ceny są pobierane do dokumentu podczas sprzedaży, a
także podczas tworzenia cenników (ZESTAWIENIA->Cenniki) jeżeli podano kod kontrahenta w filtrze zestawienia.
3. Dodanie opcji kontrolującej zachowanie cen kontrahenta gdy są wyższe niż ceny obowiązujące.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy akceptować wyższe ceny z karty kontrahenta" (T/N/P)
           T-tak, N-nie, P-pytaj
Jeżeli użytkownik wybierze "P" to pytanie o akceptację ceny wyższej jest uaktywniane tylko podczas dopisywania nowej pozycji do dokumentu w module administratora (nie dotyczy modułu
paragonowego). We wszystkich innych sytuacjach (np. podczas tworzenia cennika, importu pozycji do dokumentu lub sprzedaży z modułu paragonowego) program nie akceptuje ceny wyższej, czyli wybiera cenę korzystniejszą dla klienta.
05/03/2013   VER 2.2.384
1. Dodanie niezależnego pola TRANSPORT do nagłówków dokumentów handlowych.
Uwaga - Po zainstalowaniu nowego programu, przywrócenie starej wersji programu usunie informacje o transporcie z nagłówków dokumentów.
2. Dodanie możliwości podawania kodu transportu w nagłówkach dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży
      ( OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
        "Czy dokumenty WZ wystawiać jak dokumenty sprzedaży" )
3. Dodanie do zestawień pozostałych dokumentów zestawienia grupowanego wg rodzaju transportu. W praktyce jest ono funkcjonalne tylko dla dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży.
4. Dodanie do zestawień pozostałych dokumentów zestawienia grupowanego wg handlowców.
W praktyce jest ono funkcjonalne tylko dla dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży.
5. Dodanie do zestawienia ZESTAWIENIA -> rozliczenia -> rozrachunki -> zestawienie płatności
dodatkowych filtrów ograniczających zakres dokumentów handlowych (sprzedaży/zakupu):
        - kod handlowca
        - rodzaj transportu
        - deklarowana forma płatności
6. Zmiana w działaniu opcji wyłączającej drukowanie pozycji dokumentu z ceną 0:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki -> 
"Drukowanie na dokumentach sprzedaży towaru z ceną 0"
a) Poprzednio do dokumentów sprzedaży były zaliczane dokumenty WZ drukowane w cenach sprzedaży z dokumentu. Aktualnie warunek ten jest bardziej restrykcyjny i dotyczy tylko tych dokumentów WZ, które są wystawiane jak dokumenty sprzedaży.
b) Do ustalenia czy cena jest zerowa pobierana jest cena przed rabatem. Poprzednio dla dokumentów zatwierdzonych pobierana była cena po rabacie.
c) Poprzednio wyłączenie drukowania pozycji z ceną 0 usuwało także dodatkowe opisy pozycji drukowane w kolumnie z nazwą towaru.

12/03/2013   VER 2.2.385
1. Zniesienie blokady na wybieranie paragonów do refakturowania poprzez ich numer (klawisz INS na liście PA) dla paragonów wystawionych z obcych magazynów, jeżeli dopuszczono w opcjach refakturowanie takich PA.
2. Zmiana działania opcji (Potwierdzenia):
     "Czy region i handlow. z zasobów ogranicza także dokumenty"
Jeżeli powyższa opcja jest ustawiona na T to ograniczenie nie może być zniesione poprzez przypisanie użytkownikowi dostępu do wybranych kas i magazynów w jego zasobach.
Oznacza to, że użytkownik, który ma przypisany w zasobach region i/lub handlowca widzi tylko dokumenty wystawione dla kontrahentów ze zgodnymi kodami regionu lub handlowca.
3. Dodano do uprawnień użytkownika nowe uprawnienie dla sekcji
      'Zestawienia':
        |-> wszyscy handlowcy   T/N
Jego ustawienie na N powoduje ograniczenie w zestawieniach filtru na kod handlowca do handlowców zdefiniowanych w zasobach użytkownika. Zmiana obejmuje następujące zestawienia:
        - sprzedaż
        - zrealizowana marża
        - udzielone rabaty
        - pozostałe dokumenty
        - inne -> spis kontrahentów     (handlowiec z karty)
             rabaty dla kontrahentów  (handlowiec z karty)
             ewid. skład.towarów i opak.
             sprzedaż w wybranych cenach
             płatności do rozliczenia (sprzedaż)
             MM MR WZ RW w cenach sprzed.
        - rozliczenia ->
           rozrachunki -> raport należności i zobowiązań
                  raport należ. i zobow. - terminy
                  zestawienie płatności
                  salda kontrahentów (handlowiec z karty)
           inne płatności -> otrzymane zapłaty do dokumentów
      Uwaga: W zestawieniach:
           - spis kontrahentów
           - salda kontrahentów
           - rabaty dla kontrahentów
         handlowiec jest pobierany z karty kontrahenta, zamiast z
         nagłówka dokumentu jak w przypadku pozostałych zestawień.
         Oznacza to w praktyce zupełnie inny filtr. Użytkownik
         będzie widział tylko tych kontrahentów, którzy są przypisani
         do handlowców zdefiniowanych w jego zasobach.
4. Dodanie do zestawień sprzedaży, zrealizowanej marży, udzielonych rabatów, pozostałych dokumentów dodatkowego parametru:
        "rozbijać na handlowców" T/N
działającego podobnie do parametru "rozbijać na magazyny". Ustawienie T skutkuje dodaniem do zestawienia dodatkowej kolumny z kodem handlowca oraz podziałem wierszy na handlowców w zestawieniach grupowanych.
5. Dodano opcję blokującą zmianę kontrahenta i/lub typu ceny na dokumentach sprzedaży posiadających pozycje.
      OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
        "Czy blokować zmianę kontr. i typu ceny na dok.sp. z pozyc." t/N
Jej ustawienie jest potrzebne jeżeli chcemy zablokować możliwość skorzystania z indywidualnego cennika lub rabatów przypisanych do kontrahenta w sposób nieuprawniony (użytkownik po dopisaniu pozycji do faktury lub paragonu zmienia kontrahenta w nagłówku).
6. Dodanie do zasobów użytkownika możliwości zdefiniowania maksymalnych rabatów w dla każdego typu ceny. Aktualny maksymalny poziom rabatu zostaje jako rabat domyślny używany także podczas dopisywania indywidualnych rabatów w karcie kontrahenta. Dodatkowo w polu tym można skorzystać z klawisza F2 i przypisać inne rabaty dla wybranych typów cen z wyświetlonej listy. Są one używane zamiast rabatu domyślnego podczas wystawiania dokumentów w wybranym typie ceny.
7. Dodanie do zasobów użytkownika możliwych do użycia form płatności oraz maksymalnego terminu płatności. Maksymalny termin płatności można podać jako ilość dni bądź też pozostawić pusty co oznacza brak ograniczenia dla użytkownika. Termin i forma płatności z zasobów użytkownika jest sprawdzany podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz modyfikacji
karty kontrahenta. Termin i forma płatności zdefiniowane w karcie kontrahenta mają najwyższy priorytet i mogą być zaakceptowane podczas wystawiani dokumentu sprzedaży nawet jeżeli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień.
8. Ograniczenie kodu handlowca, regionu, formy płatności, terminu płatności oraz rodzaju ceny podczas modyfikacji/zakładania karty kontrahenta do wartości jakie użytkownik ma zdefiniowane w zasobach.
9. Umożliwienie akceptacji rodzaju ceny z karty kontrahenta w podczas wystawiania dokumentów sprzedaży nawet jeżeli użytkownik nie ma dostępu do danego rodzaju ceny.
10. Dodanie opcji ograniczającej dostęp do warunków handlowych w karcie kontrahenta:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
         "Ogranicz dostęp do warunków handlowych" T/N
Jej ustawienie na T powoduje przesunięcie w karcie kontrahenta pól związanych z limitami kredytowymi, formą i terminem płatności, typem ceny oraz kodem handlowca do pozycji
        INNE -> Warunki handlowe
do której dostęp jest ograniczony oddzielnym uprawnieniem.
Uwaga: Podczas zakładania nowej karty możliwa jest edycja pola kod handlowca, aby użytkownik 
       mógł mieć dostęp do nowo założonej karty.
11. Dodanie do uprawnień użytkownika parametru ograniczającego modyfikację warunków handlowych w karcie kontrahenta. Uprawnienie ogranicza dostęp do indywidualnych rabatów i cen definiowanych w karcie kontrahenta oraz jego warunków handlowych i limitów kredytowych.
12. Dodanie listy pozwalającej na zmianę parametrów sprzedaży wybranych towarów:
        OPCJE -> Listy systemu ->
         dotyczące towarów -> Parametry sprzedaży
Pozycje tej listy zawierają następujące pola:
        - kod towaru:      
        - tylko dla cen:    
        - modyfikacja cen:   (T/N/ )
        - cena minimalna:    
        - rabat maksymalny:   
Podanie typu ceny w drugim polu oznacza, że dana pozycja odnosi się tylko do dokumentów wystawianych z takim samym typem ceny. Ustawienie modyfikacji cen and T lub N skutkuje zdjęciem lub założeniem blokady na możliwość zmiany cen wybranego towaru podczas dopisywania pozycji do dokumentu. Cena minimalna ustawiona na wartość różną od 0 oznacza nieprzekraczalny poziom finalnej ceny podczas ewentualnych modyfikacji ręcznych ceny oraz udzielania rabatów. Pole Rabat maksymalny pozwala na zmianę maksymalnego poziomu rabatu zdefiniowanego w zasobach użytkownika podczas sprzedaży wybranego towaru. Jeżeli użytkownik nie ma zdefiniowanego maksymalnego poziomu rabatu z zasobach, wówczas pole to ogranicza możliwość udzielania wyższych rabatów na wybrany towar. Niezależnie od podanego rabatu maksymalnego rzeczywisty maksymalny poziom rabatu podczas sprzedaży może być niższy o ile zostanie ograniczony także przez cenę minimalną.
13. Dodanie do karty towaru bezpośredniego ustalania jego parametrów sprzedaży. Opcja dostępna z dolnego menu karty towaru:
        INNE -> Parametry sprzedaży
14. Dodanie do karty towaru bezpośredniego dostępu do indywidualnych cen przyznanych kontrahentom na dany towar. Opcja dostępna z dolnego menu karty towaru:
        INNE -> Ceny kontrahentów
15. Dodanie globalnej listy wyświetlającej wszystkie indywidualne cenniki dla wszystkich towarów.
        OPCJE -> Listy systemu ->
         dotyczące towarów -> Cenniki kontrahentów
16. Poprawka w udzielaniu rabatów klawiszem F3 z poziomu pola "ilość", gdy użytkownik nie ma dostępu do ceny. Poprzednio funkcjonalność ta była dostępna tylko podczas modyfikacji pozycji.
17. Dodano do parametrów importu przecen z plików COMMA pytanie o wyświetlanie rekordów pominiętych - program wyświetla nr-y rekordów, z których nie może pobrać poprawnych danych wraz z pytaniem czy przerwać eksport.
18. Poprawka w imporcie kart kontrahentów z RC-NETSKLEP (zmiany w 2.2.382).
19. Poprawka w zestawieniu wyprzedaży w dniach dla towarów, dla których nie znaleziono żadnej dostawy: do wyliczania średniej sprzedaży będzie przyjmowany ostatni rok.

18/03/2013   VER 2.2.386
1. Poprawka w sprawdzaniu uprawnień dostępu do dokumentów.

22/03/2013   VER 2.2.386
1. Dodano pokazywanie wartości dla dokumentów tymczasowych modyfikowanych przez innego użytkownika (status: MODYFIKACJA).

23/03/2013   VER 2.2.387
1. Poprawka w zestawieniu zrealizowanej marży wg pozycji (zestawienie było przerywane).

28/03/2013   VER 2.2.388
1. Poprawka w RC_RUNINBOX() dla trybu pełnoekranowego.
2. Modyfikacja procedury serwisowej sprawdzającej sumy dokumentów oraz procedury zliczającej koszt zakupu dla dokumentów sprzedaży.

02/04/2013
3. Poprawka w wyświetlaniu masy, objętości, powierzchni oraz ilości opakowań w zestawieniach magazynowych, w których można było włączyć opcjonalnie powyższe kolumny i które nie były grupowane wg kodu asortymentu
(w cenach zakupu, w cenach sprzedaży, w w cenach sprz. z przyjęcia, w cenach sprz. z wydania, średnie marże, remanentowe wypełniane, arkusz spisu)

04/04/2013
4. Wymuszenie rozłączenia podczas wymiany danych ze sklepem, jeżeli został przekroczony maksymalny czas połączenia, nawet wówczas, gdy warstwa transportowa (VPN) próbuje podtrzymać połączenie.

05/04/2013   VER 2.2.389
1. Dodanie do listy cen sprzedaży domyślnej waluty - jej podanie znacznie ułatwia ustalanie cen sprzedaży jeżeli dany rodzaj ceny ma być trzymany w dewizach
2. Dodanie zestawień sprzedaży, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów grupowanych wg kasjerów (dotyczy wersji programu z modułem paragonowym).
3. Dodanie do zestawień sprzedaży, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów filtru na kod kasjera (dotyczy wersji programu z modułem paragonowym).
4. Dodanie do zestawień sprzedaży, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów grupowanych wg dokumentów kolumny z kodem kasjera (dotyczy wersji programu z modułem paragonowym)
5. Dodanie opcji pozwalającej na przypisanie do umieszczanych w zestawieniach do korekt i zwrotów kodu kasjera z paragonu:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
         "Czy w zest.sprzedaży dla KS/ZW pobierać kasjera z PA" t/N
6. Wymuszenie zrywania zbyt długich połączeń od RC-NETSKLEP.

10/04/2013   VER 2.2.390
1. Poprawka literówki w nazwie pola: kontrahetna -> kontrahenta

23/04/2013   VER 2.2.391
1. Poprawka w długości kodu karty rabatowej zapisywanego w historii kart rabatowych podczas przesyłania danych do RC-NETSKLEP.
2. Poprawka w sprawdzaniu kodu (do) w zestawieniu kart rabatowych.
3. Przeniesienie opcji serwisowej "Sprawdzenie zamienników" do narzędzi.
4. Dodano opcję zezwalającą na wystawianie dokumentów FU/FE ze stawką VAT 'np.' (niepodlega).
   OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy akceptować stawkę VAT 'np.' na dokumentach FU/FE" T/N

26/04/2013   VER 2.2.392
1. Zablokowanie możliwości podawania pustej ceny w nagłówku dokumentu, gdy użytkownik nie ma ograniczenia na rodzaj ceny w zasobach.
2. Dodano możliwość uruchomienia RC-HURT jako serwera JSON RPC. Jest to serwer jednowątkowy, który przekierowuje zapytania do funkcji użytkownika rejestrowanej ze zbiorów HRB. (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
3. Dodanie opcji włączającej obsługę pola transport w pozostałych dokumentach (z wyjątkiem PR)
    OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy włączyć pole transport w pozostałych dokumentach" T/N
4. Dodanie możliwości rejestracji z modułów HRB funkcji wywoływanej bezpośrednio po wykonaniu następujących zdarzeń:
      - zatwierdzenie dokumentu handlowego
      - zablokowanie dokumentu handlowego
      - anulowanie dokumentu handlowego
      - odtwierdzenie dokumentu handlowego
      - założenie/modyfikacja karty towaru
      - zbiorcze zmiany kart towarów (dla każdego towaru)
      - import towarów (nie dotyczy importów realizowanych
       przez zewnętrzne moduły)
      - modyfikacja zamienników kodów kreskowych
      - zmiana miejsca składowania towaru
      - założenie/modyfikacja karty kontrahenta
      - zmiana warunków handlowych w karcie kontrahenta
      - import kontrahentów (nie dotyczy importów realizowanych
       przez zewnętrzne moduły)
Uwaga: cześć z tych funkcji może być wywoływana bardzo dużą ilość razy np. podczas zbiorczej zmiany kart towarów, więc powinny one być maksymalnie szybkie aby nie powodować znaczącego spowolnienia wykonywanej operacji.
5. Dodanie opcji pozwalającej na usunięcie danych dostawcy z wydruków dokumentów PZ/WZ do dokumentów zakupu drukowanych bez cen.
    OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
         "Czy drukować dane dostawcy na dokumentach bez cen" T/n

30/04/2013   VER 2.2.393
1. Dodano możliwość wybierania wytłuszczonego (bold) fontu ekranowego w wersjach dla MS-Windows oraz w RC-console dla wszystkich systemów w wersjach z graficznym terminalem.
10/05/2013   VER 2.2.394
1. Dodano do wersji dla systemów uniksowych możliwość tworzenia plików PDF z wykonywanych wydruków. Wystarczy w definicji drukarki w pole kierunek wydruków wpisać:
        PS:PDF
      (dla połączeń RC-console: @PS:PDF)
Po wykonaniu wydruku na taką drukarkę program wyświetli okienko z prośbą o podanie nazwy pliku, do którego ma zostać zapisany wydruk.
2. Dodano kolumnę "e-mail" do zestawienia "Spis kontrahentów".

17/05/2013   VER 2.2.395
1. Zniesienie ograniczenia na zakres magazynów wyróżnionych w zestawieniu: Magazyn - ilości + zamówienia. Poprzednio magazyny wyróżnione, które nie należały do magazynów, dla których robiono zestawienie były ignorowane.
2. Rozbicie opcji:
    OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
    Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,WZ,RW
na dwie pozwalające na osobne ustawienia dla MM/RW oraz WZ.
3. Dodanie możliwości zamiany OF na WZ.

17/06/2013   VER 2.2.396
1. Dodanie do serwera RC-CONSOLE możliwości wykonywania zdalnego funkcji przez aplikacje RC-CONSOLE.
2. Dodanie wyświetlania identyfikatora sesji RC-CONSOLE podczas podawania informacji o blokadzie rekordu lub bazy.

26/06/2013   VER 2.2.397
1. Rozszerzenie opcji włączającej ceny sprzedaży na MM i RW o dokumenty MR:
       OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
        "Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,MR,RW"

02/07/2013   VER 2.2.398
1. Zmiana w działaniu zmiennej środowiskowej RC_DRK_PREF, tak aby była niezależna od metody inicjacji programu.
2. Dodanie możliwości wyszukiwania dokumentów sprzedaży (wybór dokumentu z listy) po polu odbiorca.
       OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
        "Czy przy wyszukiwaniu dok.sp. z listy pytać o kod odbiorcy"

05/07/2013   VER 2.2.399
1. Poprawka w aktualizacji stanów podczas importu do oferty pozycji.

15/07/2013   VER 2.2.400
1. Dodanie możliwości wysyłania wydruków w formacie PDF na serwery SMTP. W porcie drukarki należy podać
        MAILPDF:%a
Parametry wysyłanej wiadomości oraz połączenia do serwera SMTP podawane są w OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości.
2. Dodanie opcji włączającej automatyczne rozliczanie dokumentów płatnych krata kredytową/płatniczą:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Rozliczenia kasowe ->
        "Forma płatności rozliczająca automatycznie płatności kartą"
Opcja pozwala na rozliczanie płatności kartą dla dokumentów wystawionych poza modułem paragonowym.
3. Włączenie zestawień oraz rozliczeń sprzedaży na karty płatnicze do wersji programu bez modułu paragonowego.
4. Rozszerzenie działania opcji: "Czy drukować informację o wpłacie gotówkowej na dok.sp."
o drukowanie informacji w płatności kartą kredytową.
5. Dodanie do zestawień sprzedaży z dostaw, które są grupowane wg pól związanych z kartą towaru dodatkowych kolumn obecnych np. w zestawieniu grupowanym wg asortymentu:
      - ilość w dostawie (z wyjątkiem zest. grupowanego wg magazynów)
      - ilość wydana do magazynu (gdy wybrano wyróżnione magazyny)
      - ilość w magazynie
      - wartość w magazynie (gdy włączono podawanie wartości)
      - %ilości sprzedanej
6. Dodanie możliwości wyboru kilku różnych cen, które mają być automatycznie aktualizowane w karcie towaru podczas dopisywania i modyfikacji pozycji w dokumentach ZA:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Kody cen ustalanych w dokumentach ZA"
7. Zmiany w zestawieniach weryfikujących ekspozycję dla towarów sprzedawanych w określonym czasie i dla wybranego magazynu:
        KARTOTEKI -> Weryfikacja ekspozycji ->
           Na podstawie sprzedaży
           Na podstawie danych z kolektora
    a) dodanie opcji włączającej rozszerzone filtry (atrybuty towaru)
        OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
         "Rozszerzony filtr w zestawieniach weryfikacji ekspozycji"
    b) dodanie podglądu kart towarów i zdjęć jak w zestawieniach
    magazynowych grupowanych wg asortymentu
8. Rozszerzenie filtru w zestawieniu sprzedaży z dostaw o dodatkowe pytanie ograniczające zakres analizowanych dostaw:
        - grupa dostawcy
        - region dostawcy
        - branża dostawcy
9. Dodanie do wydruku tabeli zamówienia własnego (ZA) dodatkowych
      kolumn:
        - grupa towarowa (pełna nazwa)
        - kolor (pełna nazwa)
Kolumny są włączane opcjonalnie w
        OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
         "Drukowanie w tabeli dokumentu ZO nazwy grupy towaru"
         "Drukowanie w tabeli dokumentu ZO nazwy koloru towaru"
10. Dodanie do zestawień
        ZESTAWIENIA -> Zamówienia
filtrów na dodatkowe pola z karty towaru.
11. Dodanie do zestawień
        ZESTAWIENIA -> Zamówienia -> Stany ilościowe
        ZESTAWIENIA -> Magazyn -> ilości + zamówienia
filtru na datę zgłoszenia ZO od.. do..
12. Dodanie do zestawień sprzedaży z dostaw dodatkowego filtru:
        "pomniejsz dostawy o korekty"
Jego uaktywnienie wpływa na kolumnę: "ilość w dostawie".
13. Dodanie do zestawienia "Sprzedaż z dostaw" opcjonalnej kolumny z
aktualną ilością towaru. Kolumna włączana w:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
         "Umieszczać w zestaw. sprzedaży z dostaw aktualny stan"
Uwaga: jeżeli podano pustą datę w filtrze:
           "Dokumenty magazynowe do"
       to program nie wyświetla kolumny z ilości towaru w
       magazynie, gdyż zawierałaby na dokładnie te same ilości.

17/07/2013   VER 2.2.401
1. Dodanie do karty towaru w menu "INNE" następujących pozycji:
        - lista dostaw (PZ/KZ)
        - lista zamówień (ZO)
Pozycje te są dostępne także z poziomu listy towarów po wybraniu odpowiedniej kombinacji klawiszy (ALT+D, ALT+G)
2. Dodanie do informacji wyświetlanej w liście towarów pod klawiszem ALT+I daty ostatniego PZ oraz daty najwcześniejszego ZA czekającego na realizację
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji).

17/07/2013   VER 2.2.402
1. Dodanie opcji włączającej pełną blokadę zmian (także zmniejszenie ilości) dla zamówień ZA/ZO dla których użytkownik wykonał blokadę.
      OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
        "Czy blokada ZA/ZO blokuje zmiany i potwierdza dokument" T/N
Po włączeniu tej opcji dokumenty zablokowane są wyświetlane jako POTWIERDZONE.
2. Dodanie do zestawień:
      ZESTAWIENIA ->
        Magazyn ->
         Magazyn - zamówienie własne
         Magazyn - zamówienie własne rozszerzone
         Magazyn - ilości + zamówienia
        Zamówienia ->
         Stany ilościowe
         Zamówienia własne
filtru pozwalającego na wybór tylko potwierdzonych dokumentów ZA.
3. Dodanie do informacji wyświetlanej w liście towarów pod ALT+I wyszczególnienia ilości na potwierdzonych dokumentach ZA.

18/07/2013   VER 2.2.403
1. Dodanie możliwości wyboru adresu e-mail z listy kontrahentów podczas drukowania przekierowanego na pocztę elektroniczną. Wybór kontrahentów z listy jest aktywowany klawiszem F3.
2. Zmiana w zachowaniu listy odbiorców definiowanej w karcie kontrahenta. Aktualnie podczas wystawiania faktury jeżeli po potwierdzeniu płatnika lista nie jest wyświetlana, jeżeli odbiorca jest już podany i występuje na liście.
3. Dodanie możliwości wyboru dowolnej ilości cen w zestawieniu sprzedaży z dostaw wg asortymentu/magazynów.
4. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw wg asortymentu/magazynów automatycznego ukrywania kolumn dla magazynów z zerowymi ilościami.
5. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw wg asortymentu/magazynów kolumny z procentem ilości sprzedanej.
6. Dodanie zestawienia sprzedaży wg asortymentu/magazynów.
Zestawienia zawiera następujące kolumny:
        - lp.
        - kod towaru
        - nazwa asortymentu
         dla każdego z magazynów:
           - ilość ogółem (aktualny stan + sprzedaż w okresie)
           - ilość sprzedana
        - suma ilości
        - suma ilości sprzedanej
        - % ilości sprzedanej
W filtrze dodano pytanie, czy uwzględnić dokumenty MM+. Jeżeli użytkownik wybierze T to wówczas powiększają one kolumny z ilością ogółem.

19/07/2013   VER 2.2.404
1. Dodanie do karty towaru w menu "INNE" pozycji:
        - lista zamówień własnych (ZA)
Funkcja ta jest dostępna także z poziomu listy towarów po wybraniu odpowiedniej kombinacji klawiszy (ALT+A).
2. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw wg magazynów nowych kolumn:
        - ilość wydana do magazynu
        - % ilości sprzedanej w magazynie
Uwaga: w odróżnieniu od innych zestawień sprzedaży z dostaw kolumna z procentem ilości sprzedanej podaje stosunek sprzedaży do ilości wydanej do magazynu, nie zaś do ilości w dostawie.

20/07/2013   VER 2.2.405
1. Dodanie do zestawień sprzedaży oraz sprzedaży z dostaw wg asortymentu/magazynów opcji "OBRÓĆ". Jest ona dostępna, gdy zestawienie nie przekracza 25 pozycji i powoduje przestawienie
zestawienia do formy:
        - lp.
        - kod magazynu
        - nazwa magazynu
         dla każdego towaru:
           - ilość ogółem / ilość w dostawie
           - ilość sprzedana
        - suma ilości
        - suma ilości sprzedanej
        - % ilości sprzedanej
2. Dodanie nowego zestawienia ruchu towarowego. (ZESTAWIENIA -> Magazyn -> ruch towarów) Oprócz standardowych filtrów ograniczających zakres towarów stosowanych w zestawieniach magazynowych zestawienie zawiera także następujące filtry:
        data zakupu  od .. do ..
        data sprzedaży od .. do ..
        magazyny sklepowe
        magazyny centralne
        magazyny hurtowe
przy czym do zestawienia trafiają tylko te towary, dla których ilość zakupiona do magazynów centralnych w podanym okresie jest większa od zera.
Zestawienie zawiera następujące kolumny:
        - lp.
        - kod towaru
        - nazwa towaru
        - 
        - 
        - ilość na ZA
        - ilość zakupiona (w okresie zakupu do magazynów centralnych)
        - ilość wydana na MM do magazynów sklepowych
        - ilość w magazynach sklepowych (aktualna ilość)
        - ilość sprzedana z magazynów sklepowych (w okresie sprzedaży)
        - % ilości sprzedanej z magazynów sklepowych
        - ilość w magazynach centralnych (aktualna ilość)
        - ilość na ZO
        - ilość dni od ostatniego PZ
        - przewidywana ilość dni sprzedaży
         (na podstawie aktualnej ilości oraz średniej sprzedaży w
         sklepach w podanym okresie sprzedaży)
        - ilość w magazynach hurtowych (aktualna ilość)
        - ilość sprzedana z magazynów hurtowych (w okresie sprzedaży)
        - % ilości sprzedanej z magazynów hurtowych

05/08/2013   VER 2.2.406
1. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw grupowanego wg magazynów dodatkowych kolumn:
      - ilość w magazynie
      - wartość w magazynie (gdy włączono podawanie wartości)
      - aktualny stan (gdy włączono odpowiednią opcję)
2. Dodanie logowania informacji o ilości kopii i ewentualnym statusie (oryginał/kopia/duplikat) podczas drukowania dokumentów.

20/08/2013   VER 2.2.407
1. Dodano opcję umożliwiającą sumowanie w rejestrach VAT paragonów w ramach dnia i magazynu z nagłówka dokumentu oraz przeliczanie VAT dla tak wyliczonych dokumentów.
2. Dodano możliwość wklejania tekstu ze schowka do pól numerycznych, dat oraz logicznych.
3. Dodanie opcji włączającej uwzględnianie promocji cenowych
(OPCJE -> Listy systemu -> dotyczące towarów -> Promocje cenowe)
w module paragonowym:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera -> "Uwzględniaj promocje cenowe" T/N

27/08/2013   VER 2.2.408
1. Poprawka w zestawieniu zamówień kontrahenta do realizacji, gdy wybrano magazyny.
2. Dodano możliwość podglądu logów systemowych dotyczących dokumentów zamówień ZO i ZA - opcja aktywowana poprzez klawisze ALT+L w liście pozycji dokumentu.
3. Dodano logowanie informacji o imporcie danych ze zbiorów ASCII i COMMA, kolektora, innego dokumentu oraz importów zewnętrznych.
4. Dodano logowanie informacji o wczytaniu dokumentu zamówień ZA i ZO.

29/08/2013   VER 2.2.409
1. Dodano do sterownika POSNET obsługę drukarek fiskalnych EPSON TM-801
2. Dodano wysyłanie form płatności z modułu paragonowego do drukarek fiskalnych ELZAB.
3. Dodano możliwość pracy z innymi niż RC zestawami znaków podczas połączeń RC-console.
UWAGA: wymagana jest aktualizacja serwera RC-console.

30/08/2013   VER 2.2.410
1. Dodanie do definicji zestawu możliwości podawania ceny dla elementów zestawu. W przypadku jej braku pobierana jest aktualna cena z cennika.
2. Dodanie nowego uprawnienia kontrolującego możliwość modyfikacji definicji zestawu w karcie towaru oraz zmian w zestawie podczas wystawiania dokumentów.
3. Dodanie opcji włączającej dopisywanie do dokumentu pozycji zestawu, lecz bez kartoteki zestawu. Opcja ma trzy wartości:
       0 - dopisanie karty zestawu wraz z jego elementami
       1 - dopisanie tylko elementów zestawu
       2 - dopisanie tylko elementów zestawu po wyświetleniu
         jego zawartości w formie podobnej do obecnej wraz
         z możliwością ich edycji o ile pozwalają na to
         uprawnienia użytkownika.
Po ustawieniu 1 lub 2 i wybraniu zestawu podczas dopisywania pozycji do dokumentu dopisane zostaną tylko pozycje zawierające elementy zestawu przy czym ich ilość zostanie przemnożona o podaną ilość zestawów.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Sposób dopisywania zestawu do dokumentu (0/1/2)"
4. Dodanie do procedury wyliczania zestawu możliwości udzielania rabatów.
5. Dodanie do procedury wyliczania zestawu sprawdzenia uprawnień cenowych i rabatowych użytkownika.
6. Modyfikacja procedury wyliczającej zestaw, tak aby ceny pozycji uwzględniały ewentualne promocje i rabaty globalne oraz kontrahenta, podobnie jak w standardowych pozycjach dokumentów sprzedaży o ile ceny pozycji nie były podane w definicji zestawu i są pobierane z
cennika.
7. Dodanie opcji (włączana na etapie kompilacji) blokującej usunięcie pojedynczych pozycji zestawu z dokumentu. Dopuszczalne jest tylko usunięcie wszystkich pozycji danego zestawu z dokumentu sprzedaży poprzez kasowanie dowolnej z nich klawiszem DEL. Blokada ta ma na
celu wyeliminowanie nadużyć polegających na umieszczeniu zestawu z atrakcyjnymi cenami na wybrane elementy i usunięciu pozostałych elementów zestawu.
Możliwość modyfikacji dopisanych elementów zestawu zależy od uprawnień użytkownika (możliwość modyfikacji zestawów, ceny, minimalny poziom ceny oraz maksymalny poziom rabatów, itp.) oraz ustawienia opcji z pkt. 3
8. Dodanie funkcji dla osób piszących moduły HRB drukującej etykiety towarowe na wybrane towary podawane w tablicy.
        drk_tw_lab( [, ] )
      gdzie jest w formacie:
        { { , , [, ] }, ... }
      zaś to:
        "B" - etykiety kodów kreskowych (domyślnie)
        "T" - etykiety towarów

04/09/2013   VER 2.2.411
1. Dodanie do dokumentów opakowań OP i RO opcji BLOKADA, która blokuje zmiany w powyższych dokumentach podobnie jak analogiczna opcja w dokumentach handlowych
2. Rozszerzenie działania następujących opcji dotyczących dokumentów handlowych:
       OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy można blokować dokumenty handlowe bez pozycji"
         "Czy można zmieniać nagłówek w zablokowanych dokumentach"
         "Dokumenty, dla których wymuszać blokowanie lub anulowanie"
       OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
         "Dokumenty tymczasowe i nieblok., których nie można drukować"
         "Dokumenty tymczasowe, których nie można drukować"
na dokumenty opakowań: OP i RO.
3. Dodanie opcji blokującej możliwość zmiany daty podczas wystawiania dokumentów płatności:
       OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy blokować zmianę daty w dokumentach płatności" t/N
4. Dodanie opcji blokującej dokumenty płatności KP/KW/PP/WB/RZ po potwierdzeniu ich nagłówka.
       OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "blokuj dokumenty płatności po potwierdzeniu nagłówka" T/N
Uwaga: opcja ta działa tylko wówczas gdy nie są włączone wielopozycyjne dokumenty płatności.
5. Dodanie do kartotek opakowań pola "kod karty do FA", w którym można podać kod usługi, która jest używana podczas automatycznego wystawiania faktur do dokumentów RO.
6. Dodanie do zatwierdzonych dokumentów RO możliwości automatycznego wystawiania faktury (FA). Jeżeli do dokumentu RO wystawiona zostanie faktura, to wówczas pozycje płatności z dokumentu RO są przenoszone na FA, zaś dokument RO jest umarzany.
Utworzona faktura jest automatycznie blokowana przez program. Program sprawdza czy do dokumentu RO były wystawione faktury i nie pozwala na wystawienie kolejnych faktur do tego samego dokumentu RO. Odblokowanie FA i usunięcie części pozycji nie zmienia możliwości
ponownego wystawiania faktury do RO. Anulowanie całego dokumentu FA skutkuje usunięciem wiązania pomiędzy RO i FA co pozwala na ponowne wystawienie faktury do RO, dla których wystawiono anulowaną fakturę.
7. Dodanie możliwości wystawiania zbiorczych faktur do dokumentów RO (jedna FA do kilku RO).
8. Dodanie zestawienia dokumentów RO, które nie były fakturowane.

10/09/2013   VER 2.2.412
1. Poprawka w przeliczaniu cen w promocjach cenowych

12/09/2013   VER 2.2.413
1. Wyjęcie promocji cenowych w module paragonowym z zakresu blokady tworzonej przez opcję: "Kod ceny bazowej blokującej rabaty do pozycji".

04/10/2013   VER 2.2.414
1. Rozszerzenie działania opcji:
   OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
    "Czy wyświetlać w karcie towaru informacje o sprzedaży"
      Aktualnie można podać wartości 0, 1 lub 2
        0 - nie wyświetla
        1 - za ostatni kwartał
        2 - za ostatni rok
2. Dodanie opcji:
     OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
      "Czy wyświetlać w karcie kontr. informacje o sprzedaży" T/N
Jej włączenie powoduje wyświetlanie w karcie kontrahenta tabelki ze sprzedażą w bieżącym miesiącu oraz w dwunastu poprzednich miesiącach.
3. Dodanie nowych zestawień grupowanych wg asortymentów w rozbiciu na okresy (dni, miesiące, lata). Wierszami zestawień są artykuły, zaś kolumny zawierają sprzedawane ilości w poszczególnych okresach.
      ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sprzedaż w rozbiciu na okresy ->
        Sprzedaż wg asortymentów/okresów ->
         Sprzedaż wg asortymentów/dni
         Sprzedaż wg asortymentów/tygodni
         Sprzedaż wg asortymentów/miesięcy
4. Dodanie nowych zestawień grupowanych wg kontrahentów w rozbiciu na okresy (dni, miesiące, lata). Wierszami zestawień są kontrahenci, zaś kolumny zawierają wartość sprzedaży brutto w poszczególnych okresach.
      ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sprzedaż w rozbiciu na okresy ->
        Sprzedaż wg kontrahentów/okresów ->
         Sprzedaż wg kontrahentów/dni
         Sprzedaż wg kontrahentów/tygodni
         Sprzedaż wg kontrahentów/miesięcy
5. Dodanie opcji włączającej drukowanie NIP odbiorcy na PA fiskalnych na drukarkach POSNET. Uwaga! funkcja korzysta z możliwości drukowania kodu kasy i kasjera pod paragonem fiskalnym i działa tylko wówczas, gdy nie ma zalogowanego kasjera.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Drukarka fiskalna ->
         "Czy drukować nr NIP kontrahenta na druku fiskalnym" T/N

07/10/2013   VER 2.2.415
1. Wprowadzenie obsługi odwrotnego obciążenia VAT:
 - OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->"Obsługa pola: odwrotne obciążenie VAT"
   wpisać K
  - dla kartotek towarów, które mają odwrotne obciążenie VAT należy wpisać "T" w polu: 
   "Odwrotne obciążenie VAT"
  - podczas wystawiania dokumentów FA i WZ dla kontrahentów, którzy są oznaczeni w bazie jako 
   podatnicy VAT (pole w karcie kontrahenta) program nie będzie doliczał VAT do artykułów z 
   odwrotnym obciążeniem VAT. W polu stawka VAT dla takich pozycji pojawi się oznaczenie 
   "oo.".
  - na wydrukach dokumentów z odwrotnym obciążeniem VAT nad tabelką z pozycjami 
   umieszczany jest napis: Uwaga: pozycje ze stawka "oo." oznaczają odwrotne obciążenie
   VAT (VAT rozliczy nabywca) zaś w kolumnie "kwota VAT" dla takich pozycji drukowane są
   znaki "-----".

09/10/2013   VER 2.2.416
1. Dodanie możliwości przyjmowania PZ z odwrotnym obciążeniem VAT.
2. Dodanie możliwości ręcznego wyboru odwrotnego obciążenia VAT dla pozycji dokumentów korekt (FK/KZ/FZ).
3. Wyłączono blokadę na modyfikacje pozycji zestawów w dokumentach korekt dla wersji z możliwością stosowania takich blokad.
4. Dodano rejestr zwrotów:
        ZESTAWIENIA -> Rejestry VAT -> Rejestr zwrotów

10/10/2013   VER 2.2.417
1. Poprawka w zamianach WZ-PA-FA.

10/10/2013   VER 2.2.418
1. Dodano przeliczenie pozycji z odwróconym VAT podczas zamiana typu dokumentu oraz konwersji dokumentów.

11/10/2013   VER 2.2.419
1. Dodano zdejmowanie blokady podczas odtwierdzania dokumentów MM gdy ustawiono opcję, że zablokowane dokumenty tymczasowe MM zmieniają stany.

17/10/2013   VER 2.2.420
1. Dodano drukowanie informacji o kwotach udzielonych rabatów na drukarkach fiskalnych zgodnych z protokołem POSNET (THERMAL). Domyślnie drukowanie rabatów jest włączone. Można je wyłączyć w definicji drukarki fiskalnej wprowadzając N do pola: drukowanie rabatów.
Uwaga:
Końcowy format wydruków i rodzaj drukowanych kwot jest zależny od używanych urządzeń fiskalnych i nie może być sterowany z programu.
2. Poprawka w wydrukach dokumentów NK.
3. Dodanie do filtrów w zestawieniach pytania o miejsce składowania
      Aby uaktywnić taki filtr należy dopisać "Z" w
       OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->"Obsługa pola: miejsce składowania"

21/10/2013   VER 2.2.421
1. Dodanie podziału na NP (nie podlega) i OO (odwrotne obciążenie) podczas eksportu 
dokumentów do symfonii.

25/10/2013   VER 2.2.422
1. Modyfikacja zestawienia "Raport sprzedaży":
        ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Inne płatności -> Raport sprzedaży
      lub w wersji z modułem paragonowym:
        ZESTAWIENIA -> Utarg/stan kasy -> Raport sprzedaży
        ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Płatności paragonowe -> Raport sprzedaży
tak aby w kolumnie "nierozliczone ZW i FK" uwzględniać zwroty do kart kredytowych zarejestrowane dla dokumentów ZW.
2. Dodano możliwość podglądu logów systemowych dotyczących dokumentów płatności - opcja aktywowana poprzez klawisze ALT+L podczas podglądu dokumentu.

28/10/2013   VER 2.2.423
1. Dodanie automatycznego ukrywanie zestawień grupowanych wg handlowców oraz wg rodzajów transportu jeżeli w
        OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki
w obsłudze powyższych pól nie podano litery "Z" (zestawienia)
2. Poprawka w eksporcie do symfonii
(problem wprowadzony w wersji 2.2.421)

04/11/2013   VER 2.2.424
1. Poprawka w przyjmowaniu zwrotów dla usług - ilości w kartotece usługi były niepotrzebnie aktualizowane.
06/11/2013   VER 2.2.425
1. Wyłączenie synchronizacji kartotek podczas zbiorczych zmian w zapasach minimalnych i pełnych.
2. Dodanie opcji kontrolującej synchronizację kart towarów podczas zbiorczych zmian.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
         "Czy synchronizować także zbiorcze zmiany kart"

07/11/2013   VER 2.2.426
1. Poprawka w wyszukiwaniu towarów poprzez wpisanie zamiennego kodu kreskowego do pola KOD TOWARU.
2. Poszerzenie pola z ilością używanego do zapamiętywania danych odczytanych z kolektora.
3. Umożliwienie aktywnej obsługi czytników kodów kreskowych działających na złączach szeregowych podłączonych do zdalnych portów RC-console - niezalecane. Efektywniejsze metoda, to zdefiniowanie obsługi takich czytników w konfiguracji RC-console w zbiorze rc.ini.
4. Dodano dodatkową weryfikacje statusu odsyłanego przez drukarki fiskalne w starym protokole POSNET.

14/11/2013   VER 2.2.427
1. Modyfikacja obiektów wprowadzania danych z maską '-'.
2. Usprawnienie prędkości komunikacji z portami szeregowymi (lokalne oraz zdalne RC-console i TCP)

22/11/2013   VER 2.2.428
1. Wprowadzenie nowego sterownika drukarek fiskalnych POSENT FV. Sterownik działa z urządzeniami używającymi nowego protokołu POSNET.
2. Dodano możliwość drukowania z modułu paragonowego faktur na drukarkach fiskalnych, które są przystosowane do takiej możliwości, a ich sterownik w RC-HURT posiada obsługę takiej funkcji. Aktualnie dotyczy to drukarek działających z nowym protokołem POSNET FV.
Możliwość drukowania jest uaktywniana w:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
         "Czy pytać przy zamykaniu o rodzaj dokumentu (0/1/2)"
Akceptowane wartości to:
        0 - nie pyta
        1 - gdy drukarka fiskalna potrafi drukować faktury
        2 - pyta zawsze
Po wybraniu 1 lub 2 gdy drukarka fiskalna potrafi drukować faktury są one drukowane na drukarce fiskalnej zamiast paragonu fiskalnego.
Uwagi: - Opcja działa tylko w trybie pracy OFFLINE (w definicji
        drukarki fiskalnej ple "Praca ONLINE?" ustawione na N).
        W trybie OFFLINE pozycje paragonów nie są wysyłane na
        drukarkę podczas ich dopisywania do paragonu lecz
        dopiero przy wchodzeniu w podsumowanie.
       - W poprzednich wersjach programu parametr ten mógł
        przyjmować tylko dwie wartości T/N i nie dotyczył
        drukarek fiskalnych. Użytkownicy, którzy korzystali
        z ustawienia T w nowych wersjach programu powinni
        ustawić ten parametr na 2.
       - Drukarki fiskalne narzucają różne ograniczenia na
        format i zakres danych w drukowanych fakturach. Nie
        mogą one być zmienione przez program komputerowy.
        Proszę sprawdzić w dokumentacji producenta, jakie
        elementy są akceptowane lub też nie przez dany model
        drukarki. Drukarka POSNET FV nie pozwala między innymi
        na umieszczanie na fakturach rabatów, opakowań oraz
        form płatności w podsumowaniu dokumentu.
       - Sterownik drukarek POSNET FV nie jest dostępny w wersjach
        dla systemu DOS.

25/11/2013   VER 2.2.429
1. Zablokowanie możliwości zmiany typu ceny z dolnego menu w dokumentach gdy ustawiono odpowiednią opcję.
2. Dodano przeliczanie cen sprzedaży brutto (#) na netto podczas wystawiania dokumentów eksportowych.
3. Dodano możliwość usuwania elementów listy wpisywanych w pola z wielokrotnym wyborem poprzez wybranie docelowych elementów klawiszem F3.

27/11/2013   VER 2.2.450
1. Poprawka w wyświetlaniu menu w module paragonowym.
2. Poprawka w wyświetlaniu i drukowaniu anulowanych dokumentów z rabatami.

28/11/2013   VER 2.2.451
1. Usunięto nagłówkowe komentarze z wydruków PDF (myliły niektóre systemy interpretacji i/lub drukowania zbiorów PDF.
2. Dodano możliwość przekierowywania wydruków PDF do innych programów oraz plików. Jeżeli w parametrach drukarki w polu kierunek wydruków podamy:
        PS:PDF
lub
        @PS:PDF
to wówczas program spyta się o lokalizację i nazwę zbioru na serwerze lub w systemie lokalnym (wersja druga (@) dla RC-CONSOLE) pod którą zostanie zapisany wydruk w formacie PDF.
W nowej wersji rozszerzono powyższą składnie i można podać
po "PS:PDF" dalsze przekierowanie wydruków, np.
   PS:PDF:/tmp/wydruk.pdf
zapisuje PDF z wydrukiem do /tmp/wydruk.pdf, zaś:
     @PS:PDF:|lpr -PLaserJet
przekierowuje wydruk w formacie PDF na drukarkę LaserJet zainstalowaną po stornie klienta RC-console.
3. Dodano możliwość drukowania faktur z drukarki fiskalnej (o ile jest taka możliwość) w wersji bez modułu paragonowego
       OPCJE -> Parametry pracy -> Drukarka fiskalna ->
         "Czy można do FA drukować paragon na drukarce fiskalnej"
         "L¦T¦> drukuj jako fakturę z drukarki fiskalnej"

29/11/2013   VER 2.2.452
1. Dodanie możliwości definiowania indywidualnych cen kontrahenta dla wybranych towarów poprzez podawanie kodu ceny bazowej oraz przelicznika:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Włącz obsługę wiązanych cen sprzed. w karcie kontrahenta"
2. Dodano opcję kontrolującą udzielanie rabatów dla wybranego towaru gdy w karcie kontrahenta zdefiniowano indywidualną cenę na dany towar:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Blokuj rabaty do pozycji gdy cena z karty kontr. (0/1/2)"
Możliwe wartości to:
        0 - nie blokuje
        1 - blokuje rabaty do pozycji dla danego towaru
          zdefiniowane w karcie kontrahenta
        2 - w miarę możliwości blokuje także inne sposoby udzielania
          rabatów do pozycji
Opcja nie blokuje udzielania rabatów globalnych oraz promocji cenowych. Jeżeli towary w promocji cenowej są w korzystniejszej cenie niż cena zdefiniowana w karcie to zostaną one użyte.
3. Modyfikacja zestawienia cennika robionego dla wybranego kontrahenta tak aby uwzględniane były powyższe opcje.

12/12/2013   VER 2.2.453
1. Dodano obsługę wag Dibal z serii 500.

23/12/2013   VER 2.2.454
1. Dodano opcję pozwalającą na używanie jednej drukarki fiskalnej z kilku różnych stanowisk zalogowanych do modułu administratora. Aby zezwolić na taką możliwość należy ustawić N w
        OPCJE -> Parametry pracy -> Drukarka fiskalna ->
         "Blokada dostępu do drukarki fiskalnej dla wielu stacji" N/T

13/01/2014   VER 2.2.455
1. Dodanie możliwości ręcznego prowadzenia ewidencji dowodów dostaw.

28/01/2014   VER 2.2.456
1. Zmiana nazwy opcji: "Tekst drukowany jako data sprzedaży"na "Tekst drukowany na dokumentach jako data obowiązku VAT".
2. W nagłówku dokumentów sprzedaży zmieniono opis pola na ekranie "data obowiązku VAT" zamiast "data sprzedaży".
3. Podczas zamiany dokumentów WZ na FA program podpowiada datę dokumentu WZ jako datę obowiązku VAT.
4. Dodanie kolumny data obowiązku VAT do rejestrów VAT.
5. Dodanie podziału podsumowania w rejestrach VAT na miesiące.
6. Dodanie do filtru w rejestrach VAT zakresu dat dla obowiązku podatkowego VAT.
7. Zmiany w eksporcie do Symfonii:
        - dodanie pola "Data obowiązku VAT"
        - zmiana w dokumentach FW do WNT nazwy pola
         "Data obowiązku podatkowego" na "Data obowiązku VAT"
8. Zmiany w eksporcie do CDN:
        - poprawka w opcji "Wypełnij wszystkie opcjonalne bloki VAT"
        - powiązanie na stałe starych pól VAT ze stawkami z przed
         roku 2011
        - dodanie opcji "Zeruj stare pola VAT"
        - dodanie opcji "Domyślny kod kontrahenta" dla dokumentów
         sprzedaży bez kontrahenta
        - dodanie eksportu daty obowiązku VAT
9. Zmiana w eksporcie do RAKS: w pierwszym rekordzie zapisu w pole DATA_PODAT wpisywana jest data obowiązku VAT.
10. Zmiany w eksporcie do RC-FK i RC-KPIR (modyfikacja połączona ze zamianami procedur importowych w powyższych programach).

31/01/2014   VER 2.2.457
1. Dodanie listy przyczyn korekty/zwrotu.
2. Dodanie obsługi nowego pola: "przyczyna korekty/zwrotu" w dokumenatch FK, KS, ZW.
        Pole należy uaktywnić w OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
        "Obsługa pola: przyczyna zwrotu/korekty"
Uwaga, włączenie tego pola w nagłówkach dokumentów wyłącza wprowadzanie opisowego pola przyczyny korekty podczas zatwierdzania dokumentów. W razie potrzeby można je uzupełnić po zatwierdzeniu.
3. Dodanie do zestawień sprzedaży filtru z przyczyną korekty/zwrotu.
4. Dodanie do rejestrów zwrotów kolumn z kodem i opisem przyczyny korekty/zwrotu.
5. Dodanie do wydruku korekt i zwrotów przyczyny korekty/zwrotu.

13/02/2013   VER 2.2.458
1. Dodanie nowego uprawnienia użytkownika kontrolującego dostęp do modyfikacji parametrów terminali sprzedaży.
2. Poszerzenie długości linii w liście uwago do dokumentów oraz dodanie możliwości definiowania maksymalnej szerokości i wysokości uwag do dokumentów na etapie kompilacji programu.
3. Dodano nową opcję:
      "Czy pobierać datę sprzedaży z zamienianych dokumentów WZ"

14/02/2013   VER 2.2.459
1. Włączono moduł obsługi połączeń dla terminali sprzedaży ScanDroid. Moduł pozwala na wymianę danych z terminalami ScanDroid oraz innymi systemami używającymi połączeń JSON RPC. Moduł jest oddzielnie płatnym elementem. Można go aktywować na okres testowy.
      Serwer połączeń ScanDroid może zostać uruchomiony poprzez komendę:
        ht -t e -do SDRD -key - //gtnul

19/02/2014   VER 2.2.460
1. Poprawka w czasie oczekiwania na zgłoszenie rejestracyjne serwera ScanDroid.
2. Dodanie obsługi obu rodzajów końca linii w plikach importowych w formacie wewnętrznym RC-SOFT.

25/02/2014   VER 2.2.461
1. Dopuszczenie ewidencjonowania i drukowania dokumentów dostaw z numeracją wprowadzaną przez użytkownika.

04/03/2014   VER 2.2.462
1. Zabranie wszystkich uprawnień kasjerowi, gdy nie ma on przypisanego użytkownika w liście kasjerów.

14/03/2014   VER 2.2.463
1. Umożliwienie wprowadzania pustej daty sprzedaży w dokumentach sprzedaży.
2. Dodanie opcji włączającej drukowanie daty dokumentu jako daty sprzedaży (daty obowiązku VAT), gdy data sprzedaży jest pusta.
      OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
        "Drukowanie daty dokumentu zamiast pustej data sprzedaży" T/N
Jeżeli powyższa opcja ustawiona jest na nie i w nagłówku dokumentu podano pustą datę sprzedaży to na wydruku faktury data sprzedaży (data obowiązku VAT) nie jest umieszczana.

21/03/2014   VER 2.2.464
1. Dodanie automatycznego ustawiania sposobów liczenia rabatów dla drukarek fikslanych EPSON TM (forma 2).

31/03/2014   VER 2.2.465
1. Usunięcie z wydruków faktur proforma NIP-ów sprzedawcy oraz nabywcy/odbiorcy, tak aby nie spełniały wymogów formalnych dla faktury.

02/04/2014   VER 2.2.466
1. Dodanie blokowania refakturowania paragonów, do których zwrócono cały towar.

07/04/2014   VER 2.2.467
1. Dodano możliwość podglądu ilości towaru w różnych magazynach:
      - do karty towaru, w menu INNE
      - do dokumentu, klawisz ALT+Q dla aktualnie podświetlanej pozycji
      - podczas wprowadzania ilości ALT+Q oraz ALT+M
2. Dodano obsługę zestawów do modułu komunikacyjnego SCANDROID.

22/04/2014   VER 2.2.468
1. Wyłączenie pytania o potwierdzenie numeru w wersjach programu działających nieinterakcyjnie (-key -, //gtnul, -t E, -t I, -t N)
2. Dodano możliwość wprowadzania daty rozliczenia VAT w dokumentach zakupu oraz dokumentach korekt.

12/05/2014   VER 2.2.469
1. Dodano do zestawienia "Otrzymanych zapłaty do dokumentów"
 	ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Inne płatności -> Otrzymane zapłaty do dokumentów
kolumny z terminem płatności oraz ilością dni po terminie.
2. Dodanie możliwości pracy z miesięczną numeracją dokumentów.
Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji możliwa do zastosowania tylko w nowych programach bądź też na przełomie roku.
3. Dodanie do nagłówków dokumentów FR pytania o możliwość odliczenia VAT. Jeżeli wybrano brak możliwości odliczenia VAT to dokument jest przyjmowany w cenach brutto jako cenach ewidencyjnych zakupu.

16/05/2014   VER 2.2.470
1. Dodano nową opcję:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
        "Odbieraj wszystkie uprawnienia gdy brak użytkownika" T/N
Parametr pozwala ustalić czy kasjerowi mają być odebrane wszystkie uprawnienia jeżeli nie ma on przypisanego użytkownika w swojej karcie w liście kasjerów. Domyślnie takie uprawnienia są odbierane. W starszych wersjach programu nie były. Ustawienie "N" przywraca stare zachowanie programu.
2. Dodano nową opcję:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
        "Zapisuj w logach id. kasjera zamiast użytkownika" T/N
Parametr pozwala na wymuszenie zapisywania w logach systemowych oraz polu użytkownik identyfikatora kasy i kasjera zamiast identyfikatora użytkownika przypisanego do danego kasjera.
3. Zmniejszenie i wyrównanie do prawej strony kartki numer-u telefonu kontrahenta drukowanego na dokumentach.
21/05/2014   VER 2.2.471
1. Dodano logowanie informacji o zmianach w liście użytkowników.
2. Dodano nową opcję pozwalającą na wystawianie i wyliczanie
      dokuemntów ZM w cenach brutto:
       OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
         "Zamówienia obce (ZM) w cenach brutto" t/N
3. Dodano do modułu komunikacyjnego SCANDROID opcję pozwalającą na automatyczne blokowanie zapisywanych dokumentów zamówień.
4. Dodano do modułu komunikacyjnego SCANDROID opcję włączającą wysyłanie informacji o ilości towaru w opakowaniu.

04/06/2014   VER 2.2.472
1. Poprawka w wydrukach zamówień, ofert i faktur w dewizach gdy dokumenty te liczone są od cen brutto.
2. Dodano do replikatorów jednostanowiskowych wymuszenie kasowania z lokalnych baz danych dokumentów wcześniej przez nie przysłanych, dla których nie otrzymano potwierdzenia, że zostały skasowane.
3. Dodano obsługę replikatorów sieciowych. Replikatory takie wymagają uruchomienia w centrali serwera replikacji oraz zainstalowania lokalnie wielostanowiskowego programu replikatora RC-HURT, który dodatkowo jest uruchomiony w trybie serwera dla lokalnych połączeń RC-console oraz wymiany danych z serwerem w centrali. Do pracy z wielostanowiskowym replikatorem RC-HURT niezbędna jest wersja RC-console 0.18 lub nowsza. W konfiguracji RC-console na stacjach klienckich doszły trzy dodatkowe pytania:
        IP lokalnego replikatora:
               port replikatora:
              hasło replikatora:
dotyczące komunikacji z lokalnym serwerem replikatora (pozostałe pola pozostały bez zmian i dotyczą połączenia z programem RC-HURT w centrali i normalnej pracy). Wypełnienie powyższych parametrów definiujących połączenie z lokalnym replikatorem powoduje, że RC-console na starcie łączy się z lokalnym serwerem replikatora i sprawdza, czy może pracować z serwerem w centrali czy też powinien połączyć się z lokalnym programem RC-HURT ponieważ brak jest połączenia z centralą. Możliwe są następujące sytuacje:
        - nie można połączyć się z lokalnym serwerem replikatora.
         RC-console wyświetla komunikat informujący, że może to być
         spowodowane poważną awarią i sugeruje jej usunięcie przed
         podjęciem dalszej pracy. Pozostawia jednak użytkownikowi
         możliwość awaryjnego połączenia się bezpośrednio z centralą,
         na wypadek gdyby awarii uległ tylko lokalny serwer i połączenie
         z centralą było wciąż sprawne. Nie jest to jednak zalecane
         ponieważ lokalny serwer nic nie wie o takich połączeniach i
         po przywróceniu do pracy nie będzie mógł poinformować innych
         użytkowników, że są aktywne bezpośrednie połączenia do RC-HURT
         w centrali z tej samej lokalizacji.
        - lokalny replikator ma stałe połączenie z serwerem w centrali
         (sprawdzane co 10 sek.) i nikt nie pracuje na lokalnej kopii
         baz danych. W takiej sytuacji RC-console łączy się z serwerem
         w centrali bez zadawania dodatkowych pytań.
        - lokalny replikator nie ma połączenia z serwerem w centrali.
         RC-console wyświetla komunikat ostrzegający o braku połączenia
         i pyta użytkownika, czy chce połączyć się z lokalnym programem
         RC-HURT. Jeżeli użytkownik odpowie twierdząco to wówczas takie
         połączenie jest nawiązywane. W przeciwnym wypadku RC-console
         przerywa pracę.
        - lokalny replikator ma stałe połączenie z serwerem w centrali
         lecz zostało ono nawiązane po awarii i część osób wciąż pracuje
         lokalnie. RC-console wyświetla odpowiednie ostrzeżenie i
         informuje, że dostęp do centrali jest zablokowany na czas
         zakończenia wszystkich lokalnych połączeń. Pozostawia jednak
         możliwość awaryjnego zalogowania się do lokalnego serwera,
         ostrzegając użytkownika, że swoim lokalnym połączeniem będzie
         również blokował dostęp do centrali.
         Aby dostęp do RC-HURT w centrali został odblokowany po awarii
         wszystkie połączenia lokalne powinny zostać zamknięte przez
         ich użytkowników. Awaryjnie można wymusić takie zamknięcie
         łącząc się z lokalnym serwerem RC-console w trybie
         administratora i wylogować wszystkie sesje poprzez ich
         przejęcie bądź też wysłanie sygnału natychmiastowego
         zamknięcia (zalecane wybranie SIGTERM).
Lokalny serwer replikatora utrzymuje połączenie z serwerem replikatora w centrali i synchronizuje dane niezbędne do prowadzenia sprzedaży (kartoteki towarów, ceny, karty rabatowe, kartoteki klientów, numerację dokumentów, itp.) oraz wysyła do serwera dokumenty wystawione lokalnie. Informację o przeprowadzonych operacjach oba serwera (lokalny i w centrali) logują do pliku o nazwie: repl_srv.log

10/06/2014   VER 2.2.473
1. Poprawki w obsłudze replikatorów sieciowych.
2. Przywrócenie logowania kasjerów (imię i nazwisko) dla drukarek fiskalnych Posnet

16/06/2014   VER 2.2.474
1. Rozszerzenie działania opcji "nadpisuj ceny z terminala" w definicji terminala Scandroid. Podanie w tej opcji znaku "<"powoduje że podczas importu dokumentów z terminala oraz wywołania na terminalu funkcji "Sprawdź ceny" program RC-HURT porównuje cenę po rabacie przysłaną z terminala z ceną w RC-HURT z uwzględnieniem cen i rabatów promocyjnych oraz indywidualnych cen i rabatów z karty kontrahenta i pobiera do dokumentu tę parę (cena i rabat), która daje niższą cenę finalną. W efekcie powoduje to, że ewentualne zniżki cen i udzielone przez handlowca rabaty na terminalu Scandroid nie są usuwane podczas wywołania funkcji "Sprawdź ceny". Ma to jednak efekt uboczny ponieważ nie pozwala na odtworzenie na dokumencie w terminalu oryginalnych cen gdy zajdzie taka potrzeba, bądź też gdy zmieniono kontrahenta na dokumencie i poprzedni miał indywidualne ceny niższe i/lub rabaty wyższe niż obecny więc korzystanie z tej funkcjonalności zależy od indywidualnej decyzji użytkownika.
2. Dodanie nowej opcji włączającej kolumnę z procentem rabatu w zestawieniach udzielonych rabatów:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
        "Umieszczać w zestaw. udzielonych rabatów wyliczony finalny %"

01/07/2014   VER 2.2.475
1. Dodano wymuszenie aktualizacji liczników numeracji dokumentów podczas synchronizacji danych z lokalnych replikatorów nawet jeżeli użytkownik nie zdefiniował poprawnie oddzielnej numeracji dla magazynów pracujących z replikatorem.
2. Dodano automatyczne definiowanie oddzielnej numeracji dla baz pobieranych przez replikatory na podstawie definicji replikatora, gdy użytkownik nie zdefiniował samemu wydzielonej numeracji.
3. Dodano weryfikacje dla dokumentów kasowanych z lokalnego replikatora (wymagana wersja RC-CONSOLE 0.19 lub nowsza). 4. Dodano sprawdzanie wersji RC-CONSOLE współpracujących z replikatorem wraz z informacją o sugerowanej aktualizacji.
5. Dodano automatyczne powiązanie zamówień ZM zaimportowanych z ECOD z fakturami w RC-HURT, gdy wykonuje się zamianę ZM na WZ, a następnie zamianę WZ na fakturę.

16/07/2014   VER 2.2.476
1. Zmiana w procedurze importu pozycji z dokumentów ZA i ZO przy jednoczesnym zamykaniu dokumentu zamówienia. Aktualnie jest zapisywana informacja o tabeli realizacji.
2. Dodano do parametrów replikatora opcję pozwalająca na ignorowanie dokumentów z powtórzoną numeracją starszych niż podana data przy włączonej opcji nadawania nowych numerów dla takich dokumentów.
3. Dodano do parametrów replikatora opcję definiującą alternatywny sufiks numeracji dla dokumentów z powtórzoną numeracją. Ustawienie tej opcji powoduje podmianę sufiksu numeracji dokumentów jeżeli dokument z takim samym numerem już istnieje w bazach i pozwala na replikację wszystkich typów dokumentów z powtórzoną numeracją o ile nowy numer jest unikatowy. Bez alternatywnego sufiksu nadawanie nowych numerów działa tylko dla dokumentów PA i RZ.

27/07/2014   VER 2.2.477
1. Dodano do opcji aktualizacji rabatów i cen w dokumencie możliwość wybrania aktualizacji tylko samych cen lub też tylko samych rabatów o ile użytkownik ma dostęp do zmiany cen sprzedaży i rabatów.
2. Dodanie możliwości ustawiania kodu ceny sprzedaży oraz kodu magazynu poprzez zmienne środowiskowe dla procesów obsługujących sprawdzarki cen:
        RC_DEF_CS - kod ceny sprzedaży
        RC_DEF_MG - kod magazynu
3. Dodano możliwość definiowania podsieci, dla której będzie aktywna obsługa sprawdzarek cen ("adres podsieci" w parametrach serwera sprawdzarek cen).
4. Dodano do wydruków dokumentów zakupu informacje o formie i terminie zapłaty oraz dacie obowiązku VAT.

08/08/2014   VER 2.2.478
1. Dodano możliwość zdefiniowania przez użytkownika maksymalnego czasu oczekiwania na dane podczas synchronizacji replikatorów sieciowych.
2. Dodano wysyłanie numeru systemowego paragonu do drukarek fiskalnych INNOVA pracujących w trybie OFFLINE.
3. Nowa rozbudowana wersja importu/eksportu dokumentów w formacie COMMA (.csv).
Ta wersja pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika wielu różnych szablonów dla eksportu i import danych i ich wybór podczas operacji importu lub eksportu danych co pozwala na łatwe dostosowanie programu do wymiany danych z innymi systemami. W definicji szablonu oprócz określania kolumn, które mają się znaleźć w zbiorze eksportowym możemy także podać domyślny katalog do eksportu danych, format nazwy plików, rodzaj polskich znaków, separatory kolumn oraz rekord nagłówkowy z podstawowymi informacjami o dokumencie, które są także wyświetlane podczas wyboru pliku do importu. Dla szablonów importowych można dodatkowo podać identyfikator szablonu wykonującego eksport co pozwala na wybranie tylko określonych typów plików stworzonych przez podany szablon eksportowy. Dodatkowo dodano możliwość umieszczenia w eksportowanych danych niemal wszystkich pól z karty towaru oraz dodano możliwość automatycznego zakładania kartotek na nowe towary.
4. Zmiany w zestawieniu: Magazyn - ilości + zamówienia
a) zastąpienie pytania w filtrze zestawienia:
         "tylko potwierdzone ZA"
        na:
         "wyszczególnij potwierdzone ZA"
które powoduje rozbicie kolumny: "ilość na ZA" na dwie kolumny: "ilość na ZA / potwierdzone"
oraz "ilość na ZA / niepotwierdzone"
To pytanie w filtrze zestawienia jest dostępne po ustawieniu na T opcji (potwierdzenia):
         "Czy blokada ZA/ZO blokuje zmiany i potwierdza dokument"
b) dodanie możliwości wybrania dowolnie wielu cen sprzedaży z listy w filtrze zestawienia oraz kolumn dla każdej z wybranych cen w tabeli zestawienia.
5. Zmiany w eksporcie danych do Symfonii:
a) Dodano do parametrów eksportu danych do Symfonii dodatkowe pytanie włączające generowanie oddzielnych plików dla każdego z wybranych magazynów gdy w filtrze wybrano więcej niż jeden magazyn:
     "Dziel pliki eksportowe na magazyny"
Zmieniono działanie opcji:
     "Dziel pliki raportów kasowych na różne kasy"
tak aby powodowała podobny efekt dla eksportu raportów kasowych.
b) Dodano zapamiętywania podanych w filtrze parametrów na czas działania danej sesji programu.
6. Dodano funkcję pozwalającą na zapisanie ukrytych przez użytkownika kolumn w wybranych zestawieniach, które posiadały możliwość ukrywania kolumn. Ukryte kolumny są zapisywane dla każdego użytkownika (login do RC-HURT) indywidualnie i można je uaktywnić poprzez podwójne naciśnięcie klawisza "U" po wyświetleniu zestawienia (pierwsze naciśnięcie wywołuje opcję UKRYWANIE, drugie wczytuje kolumny ukryte przez użytkownika, naciśnięcie "Z" przy otwartym oknie ukrywania zapisuje na koncie użytkownika kolumny ukrywane w danym zestawieniu). Jeżeli podczas tworzenia zestawienia są automatycznie ukrywane kolumny to po wczytaniu kolumn ukrytych przez użytkownika zostaną one uwidocznione o ile nie były przez niego ukryte gdy zapisywał on swój wybór. Zestawienia i kolumny są rozpoznawane po ich nazwach widocznych na belce tytułowej okienka z zestawieniem.
Uwaga: w przypadku rozbudowy zestawień, zmiany nazwy zestawień, zamiany nazw kolumn 
       użytkownik będzie musiał zaktualizować swoje wcześniej zapisany informacje o ukrytych 
       kolumnach.
7. Dodano do opcji "wczytanie ZA" oraz "wczytanie ZO" pytanie,
"czy usunąć istniejące pozycje dokumentu?".
Odpowiedź "NIE" powoduje ich zachowanie i dodanie wczytywanych pozycji jako kolejne pozycje dokumentu.
8. Dodano do opcji przeliczenia dewizowego w dokumentach PZ dodatkowych pytań o kurs każdej z wybranych walut. Pozwala to na wykonanie przeliczenia dewizowego bez konieczności zmiany kursu w liście walut.
9. Dodano możliwość ograniczenia listy towarów przy wprowadzaniu dokumentów na podstawie pól z kartoteki dostępnych podczas wyszukiwania towarów wg zespołu warunków. Jest to domyślny filtr na kartoteki towarów, który użytkownik może aktywować podczas wprowadzania kodu towaru klawiszem F6 w dokumentach handlowych. W przypadku dokumentów ZA i ZO filtr ten można aktywować klawiszem F6 podczas wyświetlania listy pozycji dokumentu. Filtr jest aktywny do czasu opuszczenia dokumentu, przez użytkownika lub jego anulowaniu poprzez ponowne wywołanie F6 i wykasowanie wszystkich pól.
10. Wprowadzenie listy etykiet (szablonów) dla wydruku etykiet towarowych, kodów kreskowych oraz etykiet adresowych.
      Lista etykiet/nalepek dostępna jest w
        OPCJE -> Listy systemu -> Etykiety/nalepki
W definicji etykiety podajemy domyślną ilość kolumn oraz rodzaj etykiety:
        T - etykieta towarowa
        B - kod kreskowy
        K - etykieta kontrahenta (adresowa)
wartość pusta oznacza etykietę niepowiązaną z bazą towarów lub kontrahentów, która jest drukowana niezależnie. Funkcja pozwala na zdefiniowanie wielu różnych krojów etykiet i wybór odpowiedniego bezpośrednio przed wydrukiem.
Poprzednio etykiety były definiowane w:
        OPCJE -> Parametry opisowe -> Wzory etykiet ->
         Towary    (kolumny od 1 do 4)
         Kody kreskowe (kolumny od 1 do 8)
         Kontrahenci  (kolumny od 1 do 4)
Poprzednio zdefiniowane etykiety są wciąż dostępne. Wystarczy dodać do listy etykietę o odpowiednim kodzie i rodzaju
        kody od "T1" do "T4" odnoszą się do etykiet towarowych
        kody od "B1" do "B8" odnoszą się do etykiet kodów kreskowych
        kody od "K1" do "K4" odnoszą się do etykiet kontrahentów
11. Dodanie listy "Zapasy dla grup towarowych" zawierającej zapasy minimalne oraz pełne dla ilości towaru przypisanego do grup towarowych w wybranych magazynach. W pozycjach listy użytkownik podaje:
        kod magazynu     (może być pusty)
        kod grupy towaru   (musi być podany)
        zapas minimalny
        zapas pełny
Jeżeli nie podano kodu magazynu to wówczas zdefiniowane limity dla danej grupy odnoszą się do wszystkich magazynów nie wyszczególnionych w tej liście (limity domyślne). Dla usprawnienia zakładania limitów można podać więcej niż 1 magazyn w polu "kod magazynu". W takiej sytuacji program zakłada bądź też modyfikuje istniejące wpisy, dla każdego z podanych magazynów.
Do filtrów zestawień:
        ZESTAWIENIA -> Magazyn ->
         Magazyn - poniżej stanu minimalnego
         Magazyn - analiza stanów minimalnych
sumowanych wg grup towarów dodano pytanie:
        "pobieraj limity z listy zapasów" T/N
Jeżeli użytkownik wybierze T to wówczas w kolumnach:
        zapas minimalny
        zapas pełny
zamiast sum z odpowiadających pól w kartach towarów jest umieszczana ilość z powyższej listy zapasów dla grup towarowych.
Lista zapasów dla grup towarowych dostępna jest w:
        OPCJE -> Listy systemu -> dotyczące towarów ->
         Zapasy minimalne i pełne -> Zapasy w podziale na grupy towarów
12. Dodano analogiczny mechanizm dla drugiego opcjonalnego pola użytkownika w karcie towaru i powyższych zestawień sumowanych wg tego pola.
13. Dodano do filtrów zestawień udzielonych rabatów dodatkowe pytania w filtrze zestawienia o zakres rabatów do pozycji:
        "% rabatu do pozycji od" 0.00
        "% rabatu do pozycji do" 0.00
Jeżeli użytkownik wprowadzi w powyższych polach procent rabatu różny od 0.00 to wówczas do zestawienia wejdą tylko te pozycje dokumentów, do których udzielono rabatu procentowego do pozycji w podanym przedziale.
14. Dodanie nowego zestawienia:
        ZESTAWIENIA -> Magazyn ->
         Magazyn - sprzedaż na metr kwadratowy
Zestawienie pokazuje stan zatowarowania oraz zapasów na metr kwadratowy. Warunkiem skorzystania z zestawienie jest uzupełnienie odpowiednich pól dotyczących wielkości powierzchni magazynowej w liście magazynów. Zestawienie zawiera następujące kolumny:
        - A. lp.
        - B. kod magazynu
        - C. nazwa magazynu
        - D. powierzchnia całkowita w m2
        - E. powierzchnia magazynowa w m2 (informacyjnie)
        - F. stan na koniec okresu - ilość
        - G. ilość na M2 (F/D)
        - H. sprzedaż w okresie - ilość
        - I. ilość sprzedana na M2 (H/D)
Jako filtr zestawienia, został użyty standardowy filtr dla zestawień magazynowych.
15. Dodanie nowego zestawienia:
        ZESTAWIENIA -> Magazyn ->
         Magazyn - porównanie sprzedaży i zapasu
Zestawienie zawiera standardowe filtry używane w zestawieniach magazynowych i jest wykonywane dla dwóch podawanych przezużytkownika okresów. W zestawieniu znajdują się następujące kolumny:
        - lp.
        - kod magazynu
        - nazwa magazynu
        - ilość sprzedana w okresie 1
        - wartość sprzedaży w okresie 1
        - stan na koniec okresu 1
        - % sprzedaży do zapasu na koniec okresu 1
        - ilość sprzedana w okresie 2
        - wartość sprzedaży w okresie 2
        - stan na koniec okresu 2
        - % sprzedaży do zapasu na koniec okresu 2
        - zmiana ilości sprzedanej (okres2 - okres1)
        - %zmiany ilości sprzedanej ((okres2/okres1)*100-100)
        - zmiana wartości sprzedanej (okres2 - okres1)
        - %zmiany wartości sprzedanej ((okres2/okres1)*100-100)

21/08/2014   VER 2.2.479
1. Dodano nową opcję pozwalającą na zastąpienie na wydrukach dokumentów handlowych kodów jednostek miar ich pełnymi nazwami:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
         "Czy drukować na dokum. nazwy jednostki miary zamiast kodu" t/N
2. Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej jednostki miary:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Wartości domyślne ->
         "Domyślna jednostka miary"
Domyślną jednostkę miary można także zdefiniować poprzez zmienną środowiskową RC_DEF_JM
3. Dodano do nowych importów ze zbiorów COMMA możliwość importowania danych zawierających tylko kod kreskowy bez kodu towaru.

22/08/2014   VER 2.2.480
1. Dodano nową opcję kasjera:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
       "Podpowiadać wartość PA gdy płatność tylko kartą" t/N
2. Dodano nową opcję włączającą w rejestrach VAT kolumnę z terminem płatności:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
         "Umieszczać w rejestrach VAT termin płatności" t/N
3. Dodano do modułu Scandroid możliwość przesyłania uwag do dokumentów w polu "UWAGI" w parametrze nagłówka dokumentu  funkcji
      DK_WRITE()

27/08/2014   VER 2.2.481
1. Wyłączono pełną zwrotną synchronizację bazy historii kart rabatowych w replikatorze - niezbędne dla poprawnego funkcjonowania opcji, synchronizacji historii kart rabatowych.
Wymagana wersja RC-CONSOLE 0.20 lub nowsza.
2. Zaimplementowano nowy algorytm kompresji danych wysyłanych do replikatora. Dla dużych baz danych nowy algorytm jest znacznie bardziej efektywny redukując czas połączeń.
3. Zaimplementowano nowy algorytm kompresji danych wymienianych pomiędzy programem RC-HURT oraz programami RC-NETSKLEP pracującymi w trybie bezpośrednich połączeń sieciowych. Dla dużych baz danych nowy algorytm jest znacznie bardziej efektywny redukując czas połączeń.
4. Wyłączono wysyłanie nazwiska kasjera w kodzie kasjera w podsumowaniu paragonu dla starych drukarek DUO. Stare modele nie dawały takiej możliwości i był generowany błąd nr 25 dla rozkazu $e.

28/08/2014   VER 2.2.482
1. Dodano do modułu Scandroid możliwość pobierania listy towarów także poprzez podanie początkowych znaków z kodu kreskowego towaru (dodatkowy parametr w funkcji ART_FIND()) oraz automatyczne przełączanie na kod kreskowy, gdy podany został do powyższej funkcji początek symbolu towaru, który nie istnieje w bazie danych lecz są artykuły z takim początkiem kodu kreskowego. W efekcie pozwala to na wprowadzanie kodu kreskowego w polu kod (symbol) towaru w opcji szukania towarów po kodzie (symbolu) i fragmencie nazwy w aplikacji Scandroid.

02/09/2014   VER 2.2.483
1. Poprawka w rozbiciu na linie podczas wprowadzania uwag do pozycji dokumentów oraz parametrów opisowych.
2. Dodanie automatycznego usuwania końcowych pustych linii i końcowych spacji podczas edycji parametrów opisowych, wzorów etykiet oraz uwag do dokumentów.
3. Dodanie możliwości eksportu do Symfonii raportów kasowych i bankowych dla kilku kas/banków wybranych z listy.
4. Dodanie do parametrów eksportu do Symfonii opcji wyłączającej potwierdzenie miejsca eksportu dla każdego z eksportowanych plików. Uwaga dla połączeń RC-CONSOLE opcja ta wyłączy również pytanie o lokalizacje kolejnych plików na dysku lokalnym jeżeli korzystamy z RC-console 0.20.
5. Zdjęcie blokady na kasowanie kartotek powiązanych z dokumentami zamówień (ZA/ZO) wystawionymi bez magazynu w pozycjach.
6. Dodanie do połączeń RC-CONSOLE możliwości zrywania połączenia gdy od serwera nie przychodzą potwierdzenia na wysyłane przez stację kliencką wiadomości kontrolne KEEPALIVE
(parametr KEEPMAXIGNORE w rc.ini)

04/09/2014   VER 2.2.484
1. Dodanie możliwości zapisu do zbiorów i odczytu ze zbiorów wzorów etykiet.
2. Dodano nową opcję wyłączającą sprawdzanie stanów podczas importu pozycji dokumentów.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy sprawdzać stany podczas importu pozycji dokumentów" T/N
Jej ustawienie na "T" powoduje włączenie komunikatów ostrzegających o przekroczeniu stanów magazynowych z uwzględnieniem zamówień i rezerwacji zależnie od ustawień odpowiednich opcji oraz gdy podano "N" w opcji "Czy można zejść poniżej stanów" odrzucanie pozycji, które powodują przekroczenie stanów.
3. Dodanie przenoszenia numerów dokumentów WZ jako numeru dostawy do faktur eksportowanych w systemie ECOD jeżeli wykonano zamianę zamówienia ZM zaimportowanego z ECOD na WZ a następnie zamianę takiego WZ na FA.
4. Dodano możliwość ręcznej modyfikacji/uzupełniania numeru dostawy dla faktur eksportowanych w systemie ECOD.

15/09/2014   VER 2.2.485
1. Dodano nową opcję wyłączającą stosowanie parametrów numeracji do dokumentów, które nie mają zgodnego sufiksu numeru w bazie:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
         "Parametry numeracji stosować tylko gdy zgodny sufiks" T/N
2. Dodano nową formatkę wyboru plików do importu.

19/09/2014   VER 2.2.486
1. Dodano do karty kontrahenta (menu INNE) możliwość pobrania informacji o kontrahencie z bazy GUS na podstawie numeru NIP.
2. Dodano do listy kontrahentów możliwość pobrania informacji o kontrahencie z bazy GUS na podstawie numeru NIP po naciśnięciu klawisza G lub ALT+G.
3. Dodano możliwość pobierania danych dla nowozakładanej karty kontrahenta z bazy GUS jeżeli zakładany jest nowy kontrahent po tym jak podczas wyszukiwania użyto numeru NIP i nie znaleziono takiego kontrahenta w bazie.
4. Poprawka w aktualizacji stanów tymczasowych podczas wczytywania pozycji zamówień do dokumentu bez kasowania poprzednich.
5. Przywrócono podpowiadanie kursu z poprzedniego wydruku podczas wydruku faktur w dewizach wg podanego kursu.

03/10/2014   VER 2.2.487
1. Dodanie do eksportu stanów towarowych w formacie XML2 możliwości zawężania towarów do kartotek występujących w danym magazynie.
Filtr taki uzyskuje się poprzez podanie w parametrze kodów magazynów poprzedzonych typem równym "MG", np. MG:M01,M02
2. Dodanie do parametrów wystawianych kompensat pytanie od datę kompensaty.
3. Dodano możliwość wystawiania zbiorczych dokumentów kompensat:
  PŁATNOŚCI -> Kompensata płatności -> Zbiorcza kompensata płatności
4. Dodano do listy magazynów możliwość zdefiniowania pierwszej i drugiej ceny wyświetlanej w liście towarów. Ceny te zastępują ceny definiowane w opcji "Postać listy towarów" tylko wówczas, gdy dany użytkownik jest przypisany tylko do jednego magazynu, w definicji którego takie ceny podano. (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
5. Dodano nową opcję do parametrów programowania kolektora w
OPCJE -> Parametry pracy -> Czytnik kodów ->
"Używaj cen sprzedaży z definicji listy towarów" T/N
Jej włączenie powoduje, że jako ceny wysyłane do kolektora brane są kody cen zdefiniowane w opcji "Postać listy towarów" lub też w liście magazynów (patrz pkt.4).
6. Zmiany w procedurze uzupełniającej wartości pustych pól podczas edycji kart towarów.
7. Dodanie do modułu kart rabatowych listy tabel rabatowych w podziale na magazyny, które są używane podczas sprzedaży towarów z zablokowanymi rabatami..
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> tabele dla blokady rabatów
Towary z zablokowanymi rabatami to np. towary przecenione w wersji programu z ceną bazową blokującą rabaty, towary z indywidualnymi cenami kontrahenta w karcie kontrahenta jeżeli ustawiono odpowiednie opcje dla takiej sytuacji, itp.
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
8. Dodanie do listy "Rabaty za ilość" dodatkowego pytania: "minimalna ilość towarów"
określającego minimalną ilość towarów jaka musi wystąpić na paragonie aby aktywować rabat. Opcja ta pozwala na aktywację rabatów za ilość także wówczas gdy na paragonie występuje mniej
towarów niż podano w polu: "ilość towarów w promocji".
9. Zmiana w definicji rabatów za ilość opcji:"czy można łączyć z innymi rabatami" T/N 
na opcję: "łączenie z innymi rabatami" 0/1/2
0 - nie można, jeżeli wystąpił rabat to towar nie będzie brany do promocji za ilość (jest to nowa funkcjonalność).
1 - wybór korzystniejszego dla klienta, program sprawdza, czy zastąpienie istniejącego rabatu, rabatem za ilość jest korzystniejsze dla klienta (takie samo zachowanie jak przy ustawieniu "N" w poprzedniej wersji tej opcji).
2 - tak, udzielanie są oba rabaty (takie samo zachowanie jak przy ustawieniu "T" w poprzedniej wersji tej opcji).
10. Dodanie do list "Rabaty za ilość" oraz "Promocje/rabaty" dodatkowego pytania:
"respektuj blokadę rabatów" T/N.
Ustawienie "T" powoduje, że program sprawdza, czy rabatowanie dla danego towaru nie zostało zablokowane poprzez obniżkę ceny poniżej ceny bazowej (wersje programu z obsługą ceny bazowej) bądź też zdefiniowanie indywidualnej ceny w karcie kontrahenta przy ustawieniu opcji blokujących rabatowanie w takiej sytuacji.
11. Dodanie do listy "Rabaty za ilość" dodatkowego pytania: "tabela rabatowa".
Jeżeli pole to jest wypełnione, to dany rabat za ilość może być aktywowany tylko wówczas, gdy podczas wystawiania paragonu użyto karty rabatowej przypisanej do wybranej tabeli rabatowej.
Uwaga: jeżeli mamy zdefiniowane kilka rabatów za ilość to podczas zamykania paragonu program wybiera rabat za ilość wg następującego schematu:
a) znajdź pierwszą definicję rabatu za ilość ze zgodnym magazynem (pole "sklepy/magazyny") oraz tabelą rabatową (pole "tabela rabatowa").
b) jeżeli nie znaleziono znajdź pierwszą definicję rabatu za ilość ze zgodną tabelą rabatową i pustym polem magazynu.
c) jeżeli nie znaleziono znajdź pierwszą definicję rabatu za ilość z pustym polem tabeli rabatowej i zgodnym magazynem.
d) jeżeli nie znaleziono znajdź pierwszą definicję rabatu za ilość ze pustym polem tabeli rabatowej i magazynu.
12. Rozszerzenie definicji zakresu towarów w liście "Promocje/rabaty" o dodatkowe pola wybierane z listy i dołączane do karty towaru wg definicji użytkownika na etapie kompilacji programu.

08/10/2014   VER 2.2.488
1. Dodanie nowego zestawienia podającego towary, które występują w magazynie źródłowym, a których brak jest w magazynie docelowym:
ZESTAWIENIA -> Magazyn -> Magazyn - brakujące towary
2. Dodanie wstępnego blokowania dokumentów MM generowanych automatycznie przez zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych. Blokada taka wpływa na stany używane do następnych obliczeń na potrzeby zestawień sugerowanych przesunięć odpowiednio zmieniając ilości w magazynach źródłowych i docelowych. Wstępną blokadę mogą zdjąć tylko użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie do edycji dokumentów w danym magazynie. Blokada ta nie pozwalała na zatwierdzenie dokumentu przez magazyn odbierający towar jeżeli osoba tam pracująca nie ma uprawnień do dostępu do magazynu wysyłającego więc niezbędne jest wykonanie dodatkowej ręcznej blokady dokumentu przez osobę z odpowiednim uprawnieniem. Nie jest wymuszane anulowanie lub dodatkowe blokowanie dokumentów ze wstępną blokadą.
3. Dodanie dopisywania pozycji do już istniejących dokumentów MM ze wstępną blokadą, zgodnym magazynem oraz datą w funkcji zapisywania MM z zestawień sugerowanych przesunięć magazynowych. Opcja dotyczy tylko tych dokumentów MM, z których nie zdjęto jeszcze wstępnej blokady i jest aktywowana automatycznie podczas zapisywania dokumentów MM.
4. Dodanie do zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych możliwości edycji wartości wyliczonych przez program. Operację tą można wykonać przed wyeksportowaniem zestawienia oraz przed wygenerowaniem dokumentów MM, tak aby zmienione ilości zostały uwzględnione. Tryb edycji wywoływane jest poprzez opcję "Wypełnianie" z dolnego menu lub klawisze INSERT.
5. Dodanie do filtra w zestawieniach sugerowanych przesunięć magazynowych dodatkowego pytania:
        "ignorować stany minimalne" T/N
Filtr ten dotyczy tylko ilości w magazynach źródłowych (rozchodowych) i nie wyłącza respektowania stanów minimalnych w magazynach docelowych. 
6. Dodanie do filtra w zestawieniach sugerowanych przesunięć magazynowych dodatkowych pytań wykluczających z rozchodów towary dostarczone do sklepów w podanym przedziale czasowym:
"wyklucz dostawy od dnia" "do dnia".
Jeżeli towar był dostarczany do sklepu w podanym okresie nie będzie on uwzględniany w rozchodach z tego sklepu. Będzie jednak wciąż brany pod uwagę jeżeli chodzi o dodatkowe dostawy, jeżeli takie będą sugerowane z uwagi na wskaźniki sprzedaży.
7. Dodanie do dokumentów MM możliwości blokowania sugerowanych przesunięć do magazynu wydającego towary na danym MM. Opcja jest dostępna tylko dla użytkowników z odpowiednim uprawnieniem i po jej wybraniu system pyta o datę, do której ma obowiązywać blokada. W wersjach programu z kodami głównymi blokada obowiązuje na wszystkie towary występujące na MM w ich wszystkich możliwych rozmiarach, nawet jeżeli na MM dane rozmiary nie występują.
W karcie towaru wyświetlana informacja o dacie blokady i dokumencie MM z tą blokadą związanym.
8. Dodanie do filtra w zestawieniach sugerowanych przesunięć magazynowych dodatkowego pytania: "tylko zablokowane towary" T/N. Jeżeli użytkownik wybierze "T" wówczas zestawienie jest robione tylko dla artykułów mających aktywną blokadę. Dodatkowo w zestawieniu pojawiają się nowe kolumny z datą zablokowania towaru, datą obowiązywania blokady oraz datą ostatniego PZ na dany towar w danym rozmiarze. Jeżeli użytkownik wybierze "N" wówczas zablokowane towary są pomijane.
9. Wprowadzenie blokady zamawiania towaru w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych jeżeli dostępne są tylko skrajne rozmiary.
a] do karty towaru zostało dodane pole: "rozmiar skrajny" T/N Pole to należy uaktywnić w OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki i można zmieniać je w operacjach zbiorczych zmian kart towarów.
b] do zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych zostało dodane pytanie:
"dopuść tylko skrajne rozmiary" T/N.
Podanie N powoduj automatyczne wykluczanie z zestawienia sugerowanych przesunięć tych artykułów, dla których nie można znaleźć rozmiarów nie będących skrajnymi w magazynie docelowym oraz system nie sugeruje przesunięć takich towarów z innych magazynów. Do wyszukania rozmiarów średnich brane są pod uwagę także zablokowane (również wstępnie) dokumenty MM, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Pozwala to na uzupełnienie sugerowanych przesunięć poprzez kilkukrotne wykonanie zestawień sugerowanych przesunięć i zapis podpowiadanych danych (rozmiary nieskrajne trafiają do zestawień sugerowanych przesunięć bez ograniczeń).
c] dodano zestawienie podające kody główne dla artykułów o rozmiarach skrajnych występujących w podanych przez użytkownika magazynach, które nie mogą zostać przesunięte do wybranego magazynu docelowego z powodu braku rozmiarów średnich:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sugerowane przesunięcia towarów -> Blokady skrajnych rozmiarów
10. Poprawka w wersji z numeracją rozdzielaną na miesiące i wyborze z listy dokumentów z października.

13/10/2014   VER 2.2.489
1. Zmiana skrótów klawiszowych dla opcji eksportu i importu danych w formacie COMMA w menu INNE dokumentów handlowych:
        X -> Eksport do zbioru COMMA
        C -> Import ze zbiorów COMMA
poprzednio klawisz C był skrótem do eksportu do zbiorów COMMA
2. Dodano parametr pozwalający na zapamiętywanie kursów walut wprowadzonych przez użytkownika w ramach aktualnej sesji programu niezależnie od kursów wprowadzonych równolegle do listy walut przez innych użytkowników.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu -> "Ignoruj kursy walut zmieniane przez innych użytkowników" T/N.

14/10/2014   VER 2.2.490
1. Dodanie możliwości zmiany struktury dla tabel zawierających pola obiektowe.
2. Dodano możliwość drukowania duplikatów faktur bez włączania opcji z pytaniem o status wydruku poprzez wprowadzenie 0 jako ilość egzemplarzy.
3. Dodanie możliwości blokowania udzielania rabatów na wybrane towary poprzez wprowadzenie wartości ujemnej jako maksymalny rabat w warunkach handlowych.
4. Poprawka w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych pomiędzy magazynami, gdy wybrano kilka magazynów źródłowych blokująca pokrywanie tego samego braku w magazynie docelowym z kilku różnych magazynów źródłowych.

28/10/2014   VER 2.2.491
1. Zmiana w procedurze sprawdzającej błędy w przypadku braku odpowiedzi od drukarki fiskalnej podczas zamykania paragonu.

29/10/2014   VER 2.2.492
1. Zmiana w procedurze sortowania towarów wybieranych do rabatów za ilość gdy ustawiono wybieranie promocji korzystniejszej dla klienta.
Po zmianie towary sortowane są wg cen przed rabatem, poprzednio wg ceny po rabacie.
2. Modyfikacja procedury zbiorczych zmian towarów przy włączonej synchronizacji i wyłączonej blokadzie baz: dodano natychmiastowe odblokowywanie modyfikowanych rekordów.
3. Zmiana nazwy uprawnienia użytkownika:
        "Lista priorytetów zatowarowania"
      na:
        "Parametry sugerowanych przesunięć"
4. Umożliwienie dostępu do opcji blokującej sugerowane przesunięcia magazynowe na towary występujące na danym MM tylko dla użytkowników z uprawnieniem: "Parametry sugerowanych przesunięć".
5. Dodanie funkcji zdejmującej wstępną blokadę z dokumentów MM z bieżącego dnia.
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sugerowane przesunięcia towarów -> Zdejmij wstępną blokadę MM.
6. Ograniczenie możliwości modyfikacji dokumentów MM ze wstępną blokadą tylko do użytkowników z uprawnieniem:
        "Parametry sugerowanych przesunięć"
      jeżeli ustawiono na "T" opcję:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy blokować dostęp do dokumentów ze wstępną blokadą" T/N

31/10/2014   VER 2.2.493
1. Dodanie do programu listy priorytetów wydawania towarów definiującej kolejność magazynów, z których pobierany jest towar podczas tworzenia zestawienia sugerowanych przesunięć pomiędzy magazynami.
2. Modyfikacja zestawienia "Blokady skrajnych rozmiarów":
      - dodanie do filtra zestawienia możliwości wybrania wielu magazynów docelowych.
      - dodanie do tabeli zestawienia kolumny z kodem magazynu docelowego.
3. Poprawka w drukowaniu etykiet w wersjach programu dla systemu DOS.

04/11/2014   VER 2.2.494
1. Dodano do modułu Scandroid możliwość wysyłania pola OPIS TOWARU wraz z kartą towaru.
2. Dodano do modułu Scandroid możliwość pobierania opisu towaru z karty towaru.
3. Dodano dwa poziomy wstępnych blokad dokumentów MM generowanych automatycznie na podstawie zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych.

05/11/2014   VER 2.2.495
1. Dodano opcję wykluczającą dokumenty z wybranymi formami płatności z limitów kredytowych:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Rozliczenia kasowe ->
         "Formy płatności nie wchodzące w limity kredytowe"
Opcja nie dotyczy dokumentów wystawionych w module paragonowym.
2. Rozszerzono kryterium sortowania w zestawieniu dokumentów dostaw artykułów węglowych sortowanym wg daty dokumentów dostawy.
W nowej wersji jeżeli dokumenty dostawy są z tego samego dnia to dodatkowo są sortowane wg numeru dokumentu dostawy. Ma to znaczenie dla tych firm, które dokumenty dostawy drukują w innej kolejności niż wystawiają faktury.
Inne zestawienia -> Akcyza od art. węglowych ->Zestawienie dokumentów dostaw

18/11/2014   VER 2.2.496
1. Zmodyfikowana wersja automatycznej wymiany danych z programami RC-NET-SKLEP.
2. Dodano weryfikację sum kontrolnych w numerach wpisywanych kont.
3. Dodano do opcji przeglądania logów dla dokumentu (ALT + L) wyświetlanie informacji o wydrukach fiskalnych.
4. Poprawka w zestawieniu sugerowanych przesunięć pomiędzy magazynami gdy włączono wykluczanie towarów o rozmiarach skrajnych, gdy odbiorca nie posiada rozmiarów pośrednich.
5. Poprawka w uprawnieniach dostępu do funkcji zdejmującej wstępną blokadę z dokumentów MM z bieżącego dnia:
        ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia ->
         Sugerowane przesunięcia towarów -> Zdejmij wstępną blokadę MM
(blokowany był dostęp do zestawienia skrajnych rozmiarów)

24/11/2014   VER 2.2.497
1. Dodano nową opcję włączającą automatyczne formatowanie numerów rachunków bankowych podczas ich wprowadzania:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
         "Formatowanie wprowadzanych numerów rachunków (0/1/2)"
        0 - brak formatowania
        1 - formatowanie wg szablonu IBAN bez kodu kraju
           XX-XXXX-XXXX-...
        2 - formatowanie wg szablonu IBAN z dwu literowym kodem kraju
           PLXX-XXXX-XXXX-...
2. Dodano formatowanie wyświetlanych numerów kont wg szablonu IBAN.
3. Dodano formatowanie drukowanych numerów kont wg szablonu IBAN.
4. Dodano do karty kontrahenta nowe pole: "indywidualny nr konta". Pole pozwala na wpisanie numeru rachunku bankowego, na który klient powinien dokonywać zapłat za zakupione towary i usługi. Jeżeli pole to jest wypełnione to wówczas jest ono drukowane jako numer rachunku bankowego sprzedawcy na dokumentach sprzedaży o ile podczas drukowania dokumentu nie wybrano innego kodu konta bankowego niż wpisany w karcie kontrahenta w polu "domyślny bank".
      Pole można uaktywnić w OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
         "Obsługa pola: indywidualny nr konta"
5. Dodano możliwość wybierania konta bankowego podczas drukowania dokumentów FR.
6. Dodano nową opcję włączająca wyświetlanie indywidualnego numeru konta bankowego w dokumentach sprzedaży:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy wyświetlać indywidualny nr konta w dokumentach" T/N
7. Dodano nową opcję włączająca wyświetlanie ostrzeżenia przed wydrukiem dokumentu sprzedaży gdy kontrahent nie posiada indywidualnego numeru konta bankowego:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
         "Czy ostrzegać gdy brak indywidualnego nr-u konta" T/N
8. Odblokowano możliwość tworzenia zestawień z niepełną listą zadeklarowanych kolumn (zablokowano w wersji 2.2.495). [np. zestawienie przecen]
9. Poprawka w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych z wybranego magazynu (po zmianie 2.2.496:4).

27/11/2014   VER 2.2.498
1. Dodano do modułu Scandroid umieszczanie aktywnego magazynu napierwszym miejscu podczas podglądu ilości w różnych magazynach oraz wysyłanie informacji o ilości towaru w tym magazynie nawet jeżeli jest zerowa.
2. Dodano import indywidualnych numerów kont bankowych ze zbiorów COMMA (.csv) wraz z raportami z odczytanych danych:
        OPCJE -> Narzędzia -> Eksport/import danych ->
         Import ze zbiorów COMMA -> Import indyw. kont kontrahentów
3. Dodano import dokumentów WB ze zbiorów COMMA (.csv) wraz z raportami z odczytanych danych i zbiorczymi zestawieniami:
PŁATNOŚCI -> WB - Wyciąg Bankowy (wpływy) ->Import dokumentów WB
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Bank -> Raport Importu WB
      (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)

03/12/2014   VER 2.2.499
1. Dodano do modułu Scandroid logowanie informacji o zapisywanych dokumentach.
2. Dodano do modułu Scandroid przekazywanie do RC-HURT współrzędnych GPS miejsca rozpoczęcia oraz miejsca wysłania dokumentu.
Dokładność pomiaru lokalizacji zależy od możliwości i ustawień urządzenia, na którym pracuje program Scandroid.
Dla dokumentów w buforze współrzędne te można sprawdzić poprzez klawisz "G" lub ALT+G podczas przeglądania listy z danymi z w buforze.
Dla dokumentów tworzonych bezpośrednio są one zapisywane w logach systemowych i jest do nich dostęp poprzez przeglądanie logów aktualnie wyświetlanego dokumentu (klawisz ALT+L).
3. Dodano do modułu Scandroid inicjowanie parametrów połączeń podczas każdego logowania do systemu (poprzednio parametry połączeń były odczytywane tylko raz podczas startu serwera połączeń Scandroid).
4. Dodano nową opcję do parametrów terminala Scandroid:
        "podgląd opisów towarów" T/N
która pozwala na organicznie możliwości podglądu dodatkowych opisów towarów w programie Scandroid.
5. Dodano do modułu Scandroid możliwość rejestrowania funkcji użytkownika, które zwracają dodatkowy opis towaru oraz dodatkową informację wyświetlaną w karcie towaru w programie Scandroid.
6. Zmieniono priorytet podczas pobierania domyślnego banku i indywidualnego numeru konta dla wydruków - aktualnie jeżeli pola te są wyłączone w opcjach nie są pobierane z karty kontrahenta.

15/12/2014   VER 2.2.500
1. Dodano możliwość włączenia numerów seryjnych dla wyrobów
      OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
        "Czy włączyć obsługę nr-ów seryjnych dla wyrobów" T/N
2. Dodano opcję włączającą uzupełnianie pustego kodu handlowca w nagłówku dokumentów kodem handlowca z karty kontrahenta podczas sprawdzania filtrów w zestawieniach:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
       "Czy w zestawieniach uzupełniać handlowca z karty kontrahenta" T/N
3. Dodano do karty kontrahenta możliwość listę numerów rejestracyjnych (Inne -> Nr-y rejestracyjne) oraz możliwość wyszukiwania kontrahentów poprzez podanie numeru rejestracyjnego.
4. Dodano możliwość wprowadzania wartości edytowanej pozycji dokumentu podczas wypełniania pola ilość. Podobnie jak w module paragonowym możliwość ta jest aktywowana klawiszem "W" lub "*" (o ile klawisz "*" nie został przypisany do pobierania masy towaru z wagi) i dotyczy tylko tych towarów, dla których cena jest nie zerowa. Po podaniu wartości pozycji program na podstawie ceny wylicza odpowiednią ilość.
5. Dodano automatyczne wyłączanie pytania o kod magazynu podczas wyszukiwania towarów wg zespołu warunków jeżeli wszystkie karty towarów są z jednego magazynu.
6. Dodano opcje pozwalające na wyłączenie pól "NAZWA FISKALNA" oraz
"KOD KRESKOWY" z parametrów wyszukiwania wg zespołu warunków oraz z możliwości edycji w karcie towaru:
       OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
         "Obsługa pola: kod kreskowy"
         "Obsługa pola: nazwa fiskalna"
7. Dodano opcje pozwalające na ograniczenie pytań podczas wyszukiwania towarów wg zespołu warunków:
       OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
         "Umożliwić wyszukiwanie towarów po polu NAZWA"    T/N
         "Umożliwić wyszukiwanie towarów po fragmencie nazwy" T/N

17/12/2014   VER 2.2.501
1. Dodano uwzględnianie opcji:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
        "Drukowanie na dokumentach sp. dwóch cen (netto i brutto)"
podczas wydruku WZ wystawionych z opcją:
      OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
        "Czy dokumenty WZ wystawiać jak dokumenty sprzedaży"
2. Dodano przewijanie zestawień, arkuszy, list oraz okien poprzez przytrzymanie lewego klawisza myszy i przesuwanie kursora oraz poprzez przesunięcie palcem na ekranie dotykowym.
3. Dodano do opcji serwisowych możliwość wykasowania kont w FK z kart kontrahentów.

30/12/2014   VER 2.2.502
1. Poprawka w drukowaniu dokumentów w wybranej walucie.
2. Blokada wprowadzania pustych dat w zestawieniu "Magazyn - porównanie sprzedaży i zapasu".

02/01/2015   VER 2.2.503
1. Dodano nową opcję pozwalającą na wyłączenie blokowania baz danych podczas importu dokumentów WB.

14/01/2015   VER 2.2.504
1. Ponownie włączono obsługę myszki w wersjach dla DOS.
2. Dodano automatyczne przerywanie operacji myszką jeżeli sterownik nie dostarcza informacji o puszczeniu danego klawisza lecz tylko o zmianie stanu klawiszy.
3. Modyfikacje startowego menu na potrzeby ekranów z małą ilością kolumn.
4. Przywrócono usuwanie starego kodu kreskowego podczas zakładania nowej karty towaru poprzez kopiowanie aktualnie podświetlonej karty w liście towarów (klawisz F4).
5. Dodano ignorowanie brakującego rekordu zamykającego transmisję danych z kolektorów CPT z programem Novitiusa do komputera.
Błąd ten występuje w nowych wersjach programu dla kolektorów.

20/01/2015   VER 2.2.505
1. Dodano możliwość używania następujących makr w polu
      "kierunek wydruku" w definicji drukarki, gdy wydruki są
      przekierowywane do plików, na e-mail lub innych programów:
        %f - nazwa pliku tymczasowego zawierającego wydruk
          (gdy cel wydruku zaczyna się od znaku & - uruchamiany
           zewnętrzny program)
        %t - aktualny czas w formacie: YYYYMMDDhhmmssfff
          (YYYY-rok, MM-miesiąc, DD-dzień, hh-godzina, mm-minuta,
           ss-sekunda, fff-milisekunda)
        %T - aktualny czas w formacie: YYYY-MM-DD_hh:mm:ss.fff
        %u - identyfikator użytkownika programu
        %v - zmienna RC_PRN_DEST
2. Zmiany usprawniające pracę z ekranami dotykowymi (wersje dla Android).
3. Dodanie do drukowania etykiet towarowych i kodów kreskowych do dokumentu możliwości drukowania pojedynczych etykiet dla każdej pozycji dokumentu (należy podać "1" w pytaniu czy drukować etykiety na wszystkie towary).
4. Dodano do replikatorów (RC-HURT-LOKAL) replikację dodatkowych pól w pozycjach dokumentów:
        - opis pozycji
        - podkartoteki (wersja z podkartotekami: kolor/rozmiar)
        - numery seryjne (wersja z obsługa podziału towarów na dostawy)
        - typ rabatu (wersja z typami rabatów w module paragonowym)
5. Dodano podpowiadanie e-mail kontrahenta podczas drukowania na drukarkę przekierowaną do poczty elektronicznej (MAIDLPDF:) dla
        - dokumentów płatności (KP/KW/WB/PP/RZ)
        - dokumentów zamówień (ZA/ZO)
        - wyliczenia odsetek
        - wezwań do zapłaty
6. Poprawka w drukowaniu etykiet kontrahentów w w wersjach, które nie posiadają historii mailingu.

21/01/2015   VER 2.2.506
1. Zmieniono opcję:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Sprawdzać czy sprzedajemy poniżej cen zakupu " T/N
na:
         "Sprawdzać czy sprzedajemy poniżej cen zakupu (0/1/2)"
           0 - nie sprawdzać (domyślnie)
           1 - sprawdzać i ostrzegać gdy poniżej
           2 - sprawdzać i blokować gdy poniżej
2. Dodano opcję włączającą uwzględnianie w module paragonowym cen minimalnych oraz sprawdzanie sprzedaży poniżej ceny zakupu gdy ustawiono odpowiednią opcję w potwierdzeniach (patrz pkt.1):
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
         "Uwzględniaj sprawdzanie ceny minimalnej i zakupu" T/N
Uwaga: podczas sprawdzania rabaty z tytułu karty kredytowej lub przypisane do kontrahenta nie są uwzględniane.
3. Dodano opcję włączającą w module paragonowym sprawdzanie maksymalnego poziomu rabatu jaki jest przypisany do użytkownika związanego z kasjerem lub też sprzedawanego towaru.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
         "Uwzględniaj maksymalne rabaty" T/N
Uwaga: parametr dotyczy rabatów wprowadzanych przez kasjera ręcznie podczas dopisywania towaru do paragonu. Nie ogranicza rabatów udzielanych automatycznie.

28/01/2015   VER 2.2.507
1. Dodano nowe zestawienia sprzedaży, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów sumowane wg godzin. Zestawienia te są dedykowane dla paragonów wystawionych z modułu paragonowego.
W przypadku innych dokumentów nie ma informacji o godzinie wystawienia dokumentu.
2. Dodano nową opcję do parametrów kolektora pozwalającą na kontrolowanie czy pozycje z powtarzającymi się kodami kreskowymi powinny być sumowane podczas importu.
        "Sumuj ilości dla powtarzających się kodów" T/N

04/02/2015   VER 2.2.508
1. Poprawka w akceptowaniu niższych cen sprzedaży zaimportowanych z terminala Scandroid z ustawionym odpowiednio uprawnieniem.
2. Dodano do modułu paragonowego akceptowanie niższych cen bazowychz tabeli rabatowej przypisanej do aktualnie użytej karty rabatowej także wówczas gdy rabat procentowy dla danej tabeli wynosi 0%. Zmiana ta oznacza, że można użyć kart rabatowych do zmiany rodzaju ceny sprzedaży obowiązującej na paragonie dla tych artykułów, które nową cena mają niższą. Jeżeli nowa cena będzie wyższa lub też nie będzie zdefiniowana (cena zerowa) wówczas zastosowana będzie oryginalna cena z paragonu.

05/02/2015   VER 2.2.509
1. Dodano nowe zestawienia sprzedaży, zrealizowanej marży, udzielonych rabatów oraz sprzedaży z dostaw sumowane wg kodów pocztowych. Kod pocztowy jest pobierany z karty kontrahenta bądź też bezpośrednio z dokumentu w przypadku paragonów wystawionych z włączoną opcją pytania o kod pocztowy. Jeżeli do programu podłączona jest baza kodów pocztowych to w zestawieniach oprócz kodu pocztowego umieszczana jest także miejscowość oraz adres.
2. Dodano nową grupę zestawień:
        ZESTAWIENIA -> Analiza sprzedaży
z zestawieniami:
        Sprzedane ilości na transakcje (UPT)
        Wartość średniego koszyka (AB)
        Średnia cena sprzedaży (AP)
sumowanymi wg:
        lat
        miesięcy
        tygodni
        dni tygodnia
        dat
        godzin
        kodów pocztowych
        magazynów
        handlowców
        kasjerów
Dodatkowo powyższe kryteria sumowania mogą być rozbite wg handlowców i/lub magazynów. Jako transakcje zliczane są wszystkie dokumenty sprzedaży akceptowane przez filtry zestawień. Dokumenty korekt i zwrotów mają jeżeli są dopuszczone do zestawienia nie zmieniają ilości transakcji lecz tylko ilość i wartość.
3. Dodano nową grupę zestawień podających ilość transakcji na ilość klientów odwiedzających sklep (współczynnik konwersji odwiedzających na klientów):
        ZESTAWIENIA -> Analiza sprzedaży -> Transakcje na klientów
sumowanych wg:
        lat
        miesięcy
        tygodni
        dni tygodnia
        dat
        godzin
        magazynów
Do działania zestawień niezbędne jest zastosowanie bramek zliczających wejścia klientów do sklepu oraz ich integracja z programem RC-HURT.
4. Przesunięto zestawienia z menu:
        ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sprzedaż w rozbiciu na okresy
do:
        ZESTAWIENIA -> Analiza sprzedaży -> Sprzedaż w rozbiciu na okresy
5. Dodano do uprawnień użytkowników nowe uprawnienia kontrolujące dostęp do zestawień analizy sprzedaży.
6. Zablokowano przeliczanie netto/brutto podczas odblokowywania przez funkcję serwisową dokumentów refakturowanych.

10/02/2015   VER 2.2.510
1. Poprawka w wyświetlaniu listy dokumentów FW dla WNT.

20/02/2015   VER 2.2.511
1. Dodano logowanie informacji o kasowaniu przy użyciu opcji serwisowej kont FK z kart kontrahentów.
2. Dodano do parametrów eksportu do RAKS opcję włączającą automatyczne uzupełnianie kont FK w kartach kontrahentów:
        "Uzupełniaj brakujące nr-y FK w karcie kontrahenta" T/N
Opcja jest dostępna gdy włączono automatyczne nadawanie kontrahentom numeru konta w FK w:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki

25/02/2015   VER 2.2.512
1. Zmiana zachowania blokady przesunięć wybranych towarów w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych - w nowej wersji blokady dotyczą tylko dla magazynów docelowych i nie obejmują magazynów źródłowych.
2. Poprawka w sprawdzaniu "Blokady skrajnych rozmiarów".

26/02/2015   VER 2.2.513
1. Dodano automatyczne wykrywanie kodowania UTF8 podczas używania wewnętrznego edytora.
2. Zmieniono domyślne kodowanie w wewnętrznym edytorze dla nowych plików na UTF8.
3. Włączono pole opis w definicji drukarki fiskalnej do wszystkich wersji programu.
4. Dodano zabezpieczenie dla sterowników drukarek, które mogły uniemożliwić drukowanie poprzez aktywację bazy kontrahentów (pobieranie adresu e-mail do kierunku wydruków).

02/03/2015   VER 2.2.514
1. Zmiana w sposobie prezentacji w Raporcie sprzedaży dokumentów ZW rozliczonych bezpośrednio do kasy.
2. Rozbudowano obsługę serwerów JSON RPC dla RC-HURT.
Aktualnie z poziomu programu można serwer wystartować (dostępne dla połączeń RC-CONSOLE), zatrzymać, sprawdzić status i PID, przejrzeć logi operacji oraz logi zapytań (dodano opcję włączającą logowanie zapytań).

16/03/2015   VER 2.2.515
1. Dodano sprawdzanie ilości przed zatwierdzeniem dokumentu z towarami w podziale na dostawy/serie gdy kod serii jest pusty.

01/04/2015   VER 2.2.516
1. Dodano możliwość wprowadzania zerowych cen jeżeli ilość w danej pozycji jest także zerowa.

10/04/2015   VER 2.2.517
1. Dodano nową opcję pozwalającą na wyłączenie komunikatu ostrzegającego o braku towaru na potrzeby zamówień podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Czy ostrzegać o braku możliwości pokrycia zamówień" T/N
2. Przywrócono w rejestrze VAT dodawanie znaku '*' do numerów dokumentów, które nie są podsumowywane (faktury do paragonów).
3. Dodano logowanie informacji o rezultacie przeniesienia do katalogu archiwum zaimportowanego zbioru z dokumentami WB.

14/04/2015   VER 2.2.518
1. Dodano możliwość wyszukiwania opcji po poprzez podanie fragmentu ich nazwy. Funkcja aktywowana klawiszem ALT+F podczas definiowania opcji.

17/04/2015   VER 2.2.519
1. Wyłączono w module paragonowym dodatkowe dodawanie rabatów kwotowych za zebrane punkty do sumy rabatów dla karty rabatowej, gdy są włączone także inne formy rabatowania (np. rabaty za ilość). W takiej sytuacji rabaty kwotowe były zliczane podwójnie.
2. Dodano uwzględnianie występowania tego samego towaru na różnych pozycjach dokumentu MM podczas wykonywania opcji:
        "Czy sprawdzać dostępność towarów przed blokowaniem MM (0/1/2)"
3. Dodano do raportu z importu WB informacje o rezultacie przeniesienia do katalogu archiwum zaimportowanego zbioru z dokumentami WB.

20/04/2015   VER 2.2.520
1. Dodano do zestawienia dokumentów dostaw dla akcyzy od art. Węglowych możliwość wykluczania dokumentów na podstawie kodu zwolnienia.
2. Poprawka w obsłudze trzy znakowych identyfikatorów kasjerów w bazach danych, które wcześniej używały dwu znakowych identyfikatorów.

23/04/2015   VER 2.2.521
1. Dodanie opcji umożliwiających kasjerowi zmianę rodzaju cenysprzedaży jaki ma być używany w wystawianym paragonie poprzez skrót klawiszowy ALT+C:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
         "Czy kasjer może zmieniać rodzaj ceny (0/1/2)"
           0 - nie
           1 - tak ale dla pustego dokumentu
           2 - zawsze
Rodzaj ceny jest zmieniany tylko dla bieżącego paragonu. Każdy następny paragon jest otwierany z domyślną ceną.
2. Dodanie opcji włączającej automatyczną synchronizację ceny używanej przez kasjera w paragonie z ceną wyświetlaną w liście towarów:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
         "Czy synchronizować kod ceny z listą towarów (0/1/2)"
           0 - nie
           1 - cena na kasie jako cena 1 w liście
           2 - cena na kasie jako cena 2 w liście
3. Ograniczono możliwość zmiany magazynu oraz ceny w module paragonowym tylko do magazynów i cen zdefiniowanych w zasobach użytkownika związanych z danym kasjerem lub
zalogowanym użytkownikiem.
4. Zablokowano możliwość wybierania zestawów w module paragonowym.
5. Dodano do modułu paragonowego podpowiadanie w nagłówku paragonów ostatnio używanego magazynu oraz domyślnej ceny sprzedaży.
6. Dodano nowe opcje pozwalające na wpływanie na sposób wyliczania ceny i rabatów dla zestawów i ich elementów:
        OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
         "Przeliczaj ceny elementów do poziomu ceny zestawu" T/N
         L¦T¦> dla elementów pobieraj rabaty z karty zestawu T/N
Ustawienie pierwszej opcji na T skutkuje przeliczeniem cen elementów zestawu tak aby otrzymać końcową wartość zestawu możliwie zbliżoną do ceny sprzedaży z karty zestawu. Ewentualne rabaty, którymi objęte były elementy zestawu są zerowane.
Ustawienie drugiej opcji na T skutkuje przenoszeniem rabatów, którymi objęta jest kartoteka zestawu w momencie dodawania jej do dokumentu na elementy zestawu.
7. Dodanie do modułu paragonowego listy z rodzajami płatności terminowych. W opcjach programu będzie można włączyć pytanie o rodzaj płatności terminowej w module paragonowym. Jeżeli opcja zostanie włączona wówczas po wybraniu formy płatności [TERMIN] program będzie pytał się o rodzaj płatności terminowej, który będzie można wybrać z listy. Do każdego paragonu będzie można przypisać tylko jeden taki rodzaj. Przykładowo lista tak może zawierać:
        "PK" - "pobranie kurier"
        "PP" - "przelew"
      (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
8. Dodanie zestawienia paragonów wystawionych w module paragonowym w podziale na zastosowane formy płatności. Każdemu paragonowi odpowiada jeden wiersz tabeli zestawienia, zaś kolumny zawierają:
        - data
        - kod kasy
        - kod zmiany
        - kod kasjera
        - numer paragonu
        - gotówka
        - karty płatnicze
        - bony
        - czeki
        - kredyty bankowe
        - pozostałe (termin)
Jeżeli, któraś z powyższych form płatności nie była używana na żadnym z paragonów prezentowanych w tabeli, to wówczas odpowiadająca jej kolumna jest automatycznie ukrywana.
W wersji programu z listą rodzajów płatności terminowych (pkt.7) w filtrze powyższego zestawienia jest pytanie:
        "Rozbijać formy płatności na rodzaje" T/N.
Jeżeli użytkownik odpowie "T" wówczas kolumna:
        - pozostałe (termin)
jest rozbijana na tyle kolumn ile jest elementów zdefiniowanych w liście z rodzajami płatności terminowych plus kolumna dla innych rodzajów (paragony wystawione przed wprowadzeniem pytania o rodzaj płatności terminowych lub też dla pozycji, które z czasem zostały z powyższej listy usunięte), np.:
        - pozostałe (PK)
        - pozostałe (PP)
        - pozostałe (inne)
gdzie PK i PP to kody przykładowych elementów zdefiniowanych przez użytkownika w liście z rodzajami płatności terminowych.
9. Dodanie opcji wymuszającej wyświetlanie w lewym górnym rogu ekranu kodu kasjera zamiast dwóch ostatnich cyfr z numeru kolejnego paragonu.
        OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
         "zawsze wyświetlaj kod kasjera" T/N


24/04/2015 VER 2.2.522
1. Poprawka w naliczaniu punktów w historii kart rabatowych po zmianie 2.2.519:1 w wersjach
programu z przyznającymi punkty tylko za pozycje nie objęte rabatem.
2. Dodano funkcje serwisowe korygujące naliczone kwoty rabatów i punkty zapisane w historii kart
rabatowych w wersjach programu przyznających punkty tylko za pozycje nie objęte rabatem.

06/05/2015 VER 2.2.523
1. Dodano ładowanie modułów użytkownika (HRB) w trybie wywołania nieinterakcyjnego "N".
2. Dodano logowanie informacji o nadaniu kodów kreskowych do towarów występujących na
dokumencie. INNE -> Kody kreskowe -> Nadanie kodów
3. Dodanie do zestawień w menu kasjerskim zestawienia paragonów w podziale na formy płatności
dodanego w wersji 2.2.521 (pkt.8)
Utargi/kasa -> "Wg form płatności"
4. Dodano zabezpieczenie do programów bez obsługi serii używających baz danych (np. z innych
wersji programu) z kartotekami towarowymi z włączoną obsługą serii.

20/05/2015 VER 2.2.524
1. Dodanie do eksportów do systemu ECOD możliwości zastępowania istniejących w karcie towaru
kodów kreskowych kodami EAN zdefiniowanymi w liście kodów towarowych klienta:
ECOD import/eksport -> parametry eksportu/importu ->
"szukaj kodów EAN w kodach klienta (0/1/2)"
"└─1/2─> prefiks kodów do zastąpienia"
Podane w pierwszej opcji wartości mają następujące znaczenie:0 - kody EAN nie są szukane (import) ani pobierane (eksport) z listy kodów towarowych
kontrahenta. Wartość większa od zera włącza podczas importu zamówień dodatkowe wyszukiwanie
kodów EAN odczytanych z pliku importowego wśród kodów towarowych danego kontrahenta
jeżeli nie można było odnaleźć towaru po kodzie własnym, kodzie EAN oraz kodzie klienta,
dodatkowo:
1 - jeżeli kod kreskowy w karcie towaru jest pusty lub też zaczyna się od znaków zdefiniowanych
jako prefiks kodów do zastąpienia to na potrzeby eksportu jako kod EAN zostanie pobrany kod
towaru z listy kodów towarowych kontrahenta o ile kod taki został zdefiniowany i spełnia wymogi
kodu EAN.
2 - jeżeli kod kreskowy w karcie towaru jest pusty lub też zaczyna się od znaków zdefiniowanych
jako prefiks kodów do zastąpienia to na potrzeby eksportu jako kod EAN zostanie pobrany kod
towaru z listy kodów towarowych kontrahenta o ile kod taki został zdefiniowany niezależnie od
tego czy spełnia on wymogi kodu EAN.
2. Dodano do eksportu przelewów do systemu Elixir-O możliwość wyboru nowszego formatu z
kodowaniem znaków CP-1250.
OPCJE -> Narzędzia -> Eksport/import danych ->Eksport PP do ELIXIR-O
3. Poprawka w ustawianiu flagi fiskalnej w dokumentach WZ, ZM, TO, OF zamienianych na
paragony.
4. Zmieniono w replikatorze działanie opcji powodującej ignorowanie dokumentów z powtórzoną
numeracją i starszych niż podana data. Aktualnie opcja ta działa dla wszystkich dokumentów
starszych niż podana data niezależnie od tego czy ich numeracja się powtarza.
5. Poprawka w wyszukiwaniu po skrócie nazwy kontrahenta w wersjach programu z dodatkowym
indeksem do wykrywania powtórzonych numerów kont FK.
6. Poprawka w formatowaniu wydruków.
7. Poprawka w module paragonowym w sprawdzaniu ilości towaru.
8. Uproszczono zapis zgłaszanych błędów.

01/06/2015 VER 2.2.525
1. Zmiana koloru wyświetlanego wskaźnika postępu podczas eksportu danych na terminal RC-
console.
2. Poprawka w sprawdzaniu daty zgłoszenia w zestawieniach zamówień.
3. Wymiana wskaźników postępu.
4. Dodano zapamiętywanie szukanej frazy podczas przeszukiwania opcji aktywowanego
klawiszami ALT+F.

10/06/2015 VER 2.2.526
1. Dodanie obsługi usług jak elementów zestawów.
2. Dodano nową opcję pozwalającą na akceptowanie podczas sprzedaży
zestawów, które zawierają usługi w cenie 0:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Dopuszczaj zerowe ceny na usługi w elementach zestawu" T/N”

12/06/2015 VER 2.2.527
1. Dodano do kart rabatowych możliwość wymiany punktów zgromadzonych na karcie rabatowej
na rabaty kwotowe podczas zamykania paragonu (program lojalnościowy). Punkty można zamienić
na rabat kwotowy gdy zostanie zebrana ich odpowiednia ilość definiowana w parametrach kart
rabatowych. Przelicznik punktów na kwotę rabatu jest również definiowany przez użytkownika:
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> parametry
"Minimalna ilość punktów wymagana do rozliczenia" 0
"Przelicznik punktów na zł podczas rozliczenia" 0.00
Podanie niezerowych kwot w powyższych opcjach włącza możliwość udzielania rabatów za punkty.
Ilość punktów przydzielana za sprzedane towary jest definiowana w tabelach rabatowych.
Jeżeli kod tabeli rabatowej zaczyna się od znaku "$" to podajemy przelicznik jako ilość złotych
potrzebnych na zebranie 1 punktu, np. za każde pełne 10 złotych na paragonie klient otrzymuje 1
punkt. Jeżeli kod tabeli rabatowej nie zaczyna się od znaku "$" (ani znaku "@", który oznacza
tabele pracownicze) to przelicznik definiujemy jako ilość punktów przyznawaną za każdą wydaną
złotówkę (np. 10 punktów za każdą złotówkę przy paragonie wynoszącym 12.56 daje 125 punktów
- punkty są zaokrąglane w dół). Jeżeli klient zbierze minimalną ilość punktów wymaganą do
rozliczenia i wartość paragonu jest nie mniejsza od tej kwoty to wówczas podczas zamykania
paragonu program pyta kasjera, czy udzielić rabatu kwotowego na kwotę, która jest wyliczana z
maksymalnej wielokrotności minimalnej ilości punktów wymaganych do rozliczenia, która jest nie
większą od wartości paragonu, np. gdy klient zebrał 385 punktów i minimalna liczba punktów do
wymiany do 100 przy przeliczniku 1 pkt na 1 zł to dla paragonu o wartości 190 zł maksymalna
kwota rabatu wynosi 100 zł zaś dla paragonu o wartości 550 zł maksymalna kwota rabatu wynosi
300 zł. Rabaty pomniejszają ceny sprzedawanych artykułów do poziomu 1-go grosza. Jeżeli nie
można w pełni wykorzystać rabatu to groszową końcówkę system rozlicza jako płatność bonem.
2. Dodano do kart rabatowych dodatkową opcję pozwalającą na zmianę podstawy naliczania
punktów.
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> parametry
"Naliczać punkty tylko od sprzedaży bez rabatów" T/NUstawienie powyższej opcji na T powoduje, że punkty są naliczane tylko od sprzedaży bez rabatów
z wyjątkiem rabatów udzielanych za punkty, które nie powodują wyłączenia podczas udzielania
punktów.
3. Dodanie do kart rabatowych funkcji karty podarunkowej. Możliwość doładowania karty
dokumentami KP oraz zwrotu środków dokumentami KW włączamy w:
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> parametry
"Umożliwić przekazywanie środków poprzez KP i KW" t/N
Opcja doładowania/zwrotu środków dostępna jest w:
PŁATNOŚCI -> KP - Kasa Przyjmie -> Karty podarunkowe
oraz:
PŁATNOŚCI -> KW - Kasa Wyda -> Karty podarunkowe
Możliwość doładowania karty poprzez rozliczenie dokumentów zwrotów i korekt (ZW, KS, FK)
włączamy w:
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> parametry
"Umożliwić przekazywanie środków poprzez ZW i KS" t/N
Po włączeniu powyższej opcji rozliczenie dokumentów zwrotów i korekt dostępne jest w:
PŁATNOŚCI -> Zwrot na kartę podarunkową
oraz bezpośrednio w powyższych dokumentach po wybraniu opcji
Rozliczenie płatności -> Wprowadzanie rozliczeń ->
Zwrot na kartę podarunkową
Podczas wystawiania zwrotów na kartę podarunkową program sprawdza, czy na paragonie była
użyta karta rabatowa i jeżeli tak to nr karty jest pobierany automatycznie. Jeżeli nie użytkownik
może wprowadzić go samemu. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania środków na inną kartę
rabatową, to operacja ta powinna być wykonana dokumentami KW i KP (zwrot środków i
doładowanie karty).
4. Dodanie do modułu paragonowego możliwości rozliczania transakcji poprzez środki
zgromadzone na karcie podarunkowej (rabatowej). Funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy przed
wybraniem podsumowania paragonu wczytano kod karty rabatowej, zawierającej środki pieniężne.
5. Dodanie do zestawień:
Utarg/stan kasy
Sprzedaż
Wg form płatności
Raport sprzedaży
obsługi nowej formy płatności: "Karta podarunkowa"
6. Dodanie nowych zestawień:ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Płatności paragonowe ->
Płatności kartami podarunkowymi
Zwroty na karty podarunkowe
Doładowania kart podarunkowych
7. Dodanie do zestawień:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Karty rabatowe
historia wybranej karty
transakcje na karty rabatowe
obroty dla kart rabatowych
dodatkowego pytania:
"rodzaj operacji (R/P/D/ )"
Filtr pozwala na zawężenie powyższych zestawień tylko do określonych
typów operacji:
R - udzielone rabaty
P - operacje na punktach
D - doładowania/rozliczenia środków
8. Dodanie do zestawień:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Karty rabatowe
historia wybranej karty
transakcje na karty rabatowe
obroty dla kart rabatowych
dodatkowego pytania o zakres kodów kart rabatowych, dla których tworzone jest zestawienie.

16/06/2015
1. Poprawka w przerywaniu operacji z nowym wskaźnikiem postępu.
2. Poprawka w wyszukiwaniu towarów przy wyłączonej opcji szukania po fragmencie nazwy.

17/06/2015 VER 2.2.528
1. Poprawka w zmianie 2.2.519 pkt.2.
2. Poprawka w funkcji serwisowej służącej do zmiany przyjętych form płatności do paragonów
wystawionych z modułu paragonowego.

19/06/2015
1. Dodanie do modułu ScanDroid inicjacji funkcji użytkownika.

23/06/2015 VER 2.2.529
1. Rozbudowano obsługę serwera sprawdzarek cen ELZAB:
OPCJE -> Narzędzia -> Stanowiska kontroli cen ->Sprawdzarki ELZAB
- dodano nowe opcje do parametrów serwera:
logowanie operacji
czas wyświetlania ceny w sekundach
- dodano możliwość przeglądania logów serwera z programu
- dodano możliwość sprawdzenie czy serwer jest uruchomiony
- dodano możliwość zatrzymywania serwera z programu
- dodano możliwość uruchamiania serwera z programu dla
użytkowników korzystających z połączeń RC-console
2. Dodano nową opcję zmieniającą sposób wyliczania odsetek:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->"Wyliczać odsetki na 1 dzień po" T/N
Jej włączenie powoduje, że odsetki nie są naliczane na koniec dnia w wysokości jaka obowiązuje w
danym dniu lecz na początek dnia następnego w wysokości jaka obowiązuje w dniu następnym.
Dodatkowo skraca zakres dat prezentowanych w wyliczeniu odsetek, tak aby pokazywać
jednoznacznie okres dla którego pobrano odsetki. Zwiększa to czytelność przy przesuniętym
okresie czasowym (odsetki z dnia następnego).
3. Zmieniono sposób interpretacji parametru "odsetki do dnia" w filtrze wyliczania odsetek, tak aby
obejmować taką samą ilość dni odsetkowych niezależnie od ustawienia opcji z pkt.2.

29/06/2015 VER 2.2.530
1. Poprawka w sprawdzaniu kwot dla kart podarunkowych podczas zamykania paragonu.
2. Poprawka w funkcji serwisowej zmieniającej płatności kartami podarunkowymi.
3. Rozbudowano logowanie informacji podczas dopisywania/modyfikacji dokumentów KP/KW
oraz dodano informację o operacjach na kartach podarunkowych.

30/06/2015 VER 2.2.531
1. Dodanie opcji pozwalającej na włączanie/wyłączania odwróconego obciążenia VAT podczas
wypełniania nagłówka pustej faktury.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Pytać o możliwość wystawienia FA z odwróconym VAT" T/N
Jej włączenie powoduje, że podczas wystawiania faktur jeżeli nie ma jeszcze pozycji pojawia się
pytanie w nagłówku:
"Odwrotne obciążenie VAT" T/N
Odpowiedź "T" włącza odwrotne obciążenie VAT dla towarów oznaczonych jako towary zodwrotnym obciążeniem VAT w karcie towaru o ile wybrany kontrahent jest czynnym podatnikiem
VAT. Podczas wypełniania tego pola w nagłówku faktury można sprawdzić obrót z kontrahentem
poprzez klawisz F2.
2. Włączenie synchronizacji pomiędzy magazynami dla pola
"Odwrotne obciążenie VAT"
w karcie towaru o ile włączona jest synchronizacja zmian w kartach towarów.
3. Rozszerzono typy kart kontrahentów w karcie kontrahenta. Aktualnie dostępne formy to:
P - podatnik VAT czynny
N - podatnik VAT zwolniony
Z - firma zwolniona z VAT
I - klient indywidualny
O - odbiorca

13/07/2015 VER 2.2.532
1. Dodanie nowego zestawienia sprzedaży i zakupów z odwróconym obciążeniem VAT sumowane
wg kontrahentów. Zestawienie sprzedaży ma ułatwić wypełnianie deklaracji VAT-27.
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Transakcje z odwróconym VAT ->
Sprzedaże z odwróconym VAT
Zakupy z odwróconym VAT
2. Poprawka w drukowaniu not korygujących (NK) po zmianach w obsłudze odwrotnego
obciążenia VAT.

14/07/2015 VER 2.2.533
1. Dodano skalowanie okna edycji uwag to dokumentu dla bardzo małych ekranów.
2. Dodano opcję włączającą eksport nazw kolumn podczas eksportu zestawień w formacie
COMMA:
OPCJE -> Parametry pracy -> Transmisja danych ->
"Eksport zestawień do COMMA z nazwami kolumn" t/N
3. Dodano do systemu wiadomości wewnętrznych RC-HURT możliwość ustawiania CC na adresy
e-mail. Funkcjonalność jest dostępna gdy skonfigurowano w RC-HURT dostęp
do serwera SMTP w
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości
4. Dodano przesyłanie numeru licencji programu do RC-console w celu umożliwienia rejestracji
wielu połączeń w jednym programie RC-console klienta.
5. Dodano możliwość zmiany kodu aktywacyjnego podczas pracy na haśle serwisowym także dla
programów już zarejestrowanych bezterminowo.

20/07/2015 VER 2.2.534
1. Dodano do zestawień "Spis Kontrahentów" i "Rabaty dla kontrahentów" kolumnę z typem
kontrahenta.
2. Dodano możliwość wysyłanie pola OPIS z karty towaru do wag etykietujących
DATAPROCESS DSP-500 (ALEXIA-C)
CAS CL-5000 JUNIOR
podczas programowania etykiet na wadze. Pole to może być wykorzystywane do drukowania
składu na etykietach. Na etapie kompilacji programu można włączyć do czterech linii dla pola
OPIS. Aby włączyć wysyłanie tego pola do wagi należy w opcjach programu dopisać "W"
(wysyłanie do wagi etykietującej) w
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Obsługa pola: opis towaru"

31/07/2015 VER 2.2.535
1. Dodano do zestawienia historii towaru pokazywanie korekt sprzedaży, które nie zmieniają ilości
towaru na stanie.
2. Dodano do logów z zatwierdzenia dokumentów korekt i zwrotów informację o numerze
dokumentu źródłowego. Dzięki temu przeglądając logi dla dokumentu źródłówgo widać także
informację o wystawionych korektach i zwrotach (dotyczy dokumentów korekt i zwrotów
zatwierdzonych po prowadzeniu niniejszej zmiany).
3. Dodano do funkcji serwisowej zmieniającej numer dokumentu aktualizację numerów dla
zablokowanych pozycji MM zmieniających stan oraz logowanie informacji o wykonaniu tej
operacji serwisowej.

26/08/2015 VER 2.2.536
1. Dodanie do listy towarów możliwości podglądu ilości towarów w różnych rozmiarach i
magazynach w ramach tego samego kodu głównego. Funkcja aktywowane poprzez ALT+R dotyczy
towarów z kodem głównym rozbijanych na rozmiary.
2. Dodanie do filtra zestawień wg asortymentu opcji włączającej grupowanie wg kodu głównego.
Opcja dostępna jest w zestawieniach sprzedaży, sprzedaży z dostaw, udzielonych rabatów,
zrealizowanej marży, zakupu, pozostałych, sprzedaż w rozbiciu na okresy, produkcji i w większości
zestawień magazynowych. Jej włączenie w zestawieniach zamówień wyłącza automatyczne
wyliczanie ilości do zamówienia oraz blokuje możliwość generowania dokumentów (np. MM lub
ZA) an podstawie zestawienia.3. Dodanie do filtra zestawień:
ZESTAWIENIA -> Zamówienia ->
Stany ilościowe
Zamówienia kontrahenta do realizacji
opcji włączającej grupowanie wg kodu głównego.
4. Dodano możliwość wprowadzenie ograniczenia na maksymalną długość kodu towaru oraz kodu
rozmiaru podczas zakładania nowych kart. Parametry te są ustawiane na etapie kompilacji
programu.

28/09/2015 VER 2.2.537
1. Dodano funkcję serwisową do zmiany daty dokumentów RZ – kompensata (funkcja dostępna dla
osoby z uprawnieniami administratora po wybraniu pozycji MODYFIKACJA w dokumencie RZ i
naciśnięciu SHIFT+2).
2. Rozszerzono filtr ze statusem dokumentu w zestawieniach o możliwość wybrania dokumentów
tymczasowych zablokowanych i niezablokowanych.
3. Dodano kod główny {T_KODG} do wzorów etykiet towarowych.
4. Dodano możliwość przesyłania archiwizacji baz danych na adres e-mail.
5. Dodano do filtra zestawienia "Magazyn - sprzedaż na metr kwadratowy"
dodatkowe pytania:
- uwzględnić stany tymczasowe
- ilości z zablokowanych MM+
6. Dodano do zestawień sprzedaży wg dostaw zestawienia grupowanych wg:
- dostawców
- grup dostawców
- branż dostawców
- regionów dostawców
W zestawieniach tych dostawca pobierany jest z dokumentu dostawy.
7. Dodano opcję blokującą zmiany w uwagach do dokumentów zablokowanych lub
zatwierdzonych:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy blokować zmianę uwag w dokum. zablokow. lub zatwierdz."
oraz logowanie informacji o wykonaniu takich zmian korzystając z uprawnień administratora
(uwagi można zmieniać po uaktywnieniu opcji zmiany daty dokumenty - SHIFT+2)
8. Zmiana w sposobie przeliczenia dewizowego dla dokumentów PZ.
Aktualnie użytkownik może zdefiniować do 10-ciu pól w przeliczeniu dewizowym podając ichnazwy oraz widoczność (włączanie/wyłączanie), przy czym nazwy dwóch pierwszych pól są stałe:
"ceny" oraz "cło" (z uwagi na ich specjalne znaczenie podczas przeliczania) i pozycji "ceny" nie
można wyłączyć. Dodatkowo program dla pozycji "ceny" pyta się także o końcową wartość
dokumentu w dewizach co pozwala na uwzględnienie ewentualnych rabatów globalnych oraz
zmniejszenie różnic wynikających z zaokrągleń (program wykonuje proporcjonalne przeliczenie
cen, w stosunku do podanej wartości końcowej w dewizach). Po przeliczeniu w uwagach do
dokumentu zostają umieszczone tylko te pola, których wartość nie była zerowa podczas podawania
parametrów przeceny z nazwami zdefiniowanymi przez użytkownika. Ponowne wybranie opcji
przeliczenia dewizowego umożliwia cofnięcie wcześniejszego wyliczenia.
9. Dodano do programu opcję, powodującej zapisywanie w polu typ rabatu kodu użytej tabeli
rabatowej związanej z daną kartą rabatową, która została użyta podczas wystawiania paragonu.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Zapisuj kod tabeli kart rabatowej jako typ rabatu" t/N
Pole to jest prezentowane w zestawieniu rabatów wg pozycji w kolumnie "TYP RABATU" -
zmiana dotyczy wersji programów z typami rabatów w module paragonowym (włączane na etapie
kompilacji).
10. Wydzielono w liście uprawnień użytkownika dodatkowe uprawnienie:
"Odblokowywanie dokum. magazynowych"
11. Dodano do zestawienia "Sprzedaż z dostaw" grupowanego wg magazynów dodatkowe pytanie
w filtrze zestawienia:
"dokumenty magazynowe do: __/__/__"
Filtr ten pozwala na zawężenie zakresu dokumentów magazynowych zliczanych jako elementy
kolumn:
- ilość wydana do magazynów
- ilość w magazynach
- wartość w magazynach
oraz dodanie do powyższego zestawienia opcjonalnej kolumny z aktualną ilością towaru. Kolumna
włączana w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Umieszczać w zestaw. sprzedaży z dostaw aktualny stan"
Uwaga: jeżeli podana zostanie pusta data w filtrze:
"Dokumenty magazynowe do"
to program nie wyświetla kolumny z ilością towaru w magazynie, gdyż zawierałaby ona dokładnie
te same ilości co kolumna z aktualnym stanem.
12. Dodano możliwość importu dokumentów ZA ze zbiorów COMMA (.csv)DOKUMENTY -> Zamówienia -> ZA Zamówienie własne ->
Import dokumentów ZA
Układ oraz delimitery kolumn w zbierze COMMA definiuje użytkownikpo wybraniu opcji
"PARAMETRY" dostępnej podczas importu ZA. Należy zdefiniować kolumny co najmniej dla
kodu towaru oraz ilości. Jeżeli nie podano kolumny z ceną lub też cena ta jest zerowa program
pobierze cenę wybraną w parametrach importu z kartoteki towaru. Jeżeli nie podano kolumn z datą
zamówienia i/lub datą realizacji bądź też pola te są puste w zbiorze importowym to program
pobiera dla tych pól aktualną datę. Jeżeli nie podano odpowiedniej kolumny domyślnie kod
kontrahenta jest pusty. Importowane dane są grupowane wg pól: kod kontrahenta, data zamówienia
oraz data realizacji i dzielone na dokumenty wg tego grupowania. Domyślny format polskich
znaków to UTF-8 i można go zmienić w parametrach importu dokumentów ZA.
13. Dodano do definicji pracowniczych tabel rabatowych (kod tabeli rabatowej zaczynający się od
znaku "@") możliwość zdefiniowania ilości dni za jakie zliczany jest obrót do limitów rabatowych.
Podanie 0 oznacza, działanie jak dotychczas, czyli zliczanie obrotu od pierwszego stycznia
bieżącego roku. Wartość większa od zero oznacza ilość dni wstecz od dnia bieżącego, dla których
zliczany jest obrót.
14. Dodano nowe adresy do pobierania informacji o firmach na podstawie wpisów KRS/GUS

29/09/2015 VER 2.2.538
1. Dodano zapisywanie nr-u drukarki fiskalnej, na której wydrukowano paragon fiskalny
2. Modyfikacja zestawienia "Raport sprzedaży":
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Inne płatności ->
Raport sprzedaży
lub w wersji z modułem paragonowym:
ZESTAWIENIA -> Utarg/stan kasy -> Raport sprzedaży
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Płatności paragonowe ->
Raport sprzedaży
tak aby paragony rozliczone przez KP z tą samą datą co PA były pokazywane jak sprzedaż
gotówkowa z modułu paragonowego.

30/09/2015 VER 2.2.539
1. Dodano nową możliwość zdefiniowania limitu obrotu w tabeli rabatowej bez ograniczenia
czasowego - jako ilość dni należy
podać -1

02/10/2015 VER 2.2.540
1. Poprawka w liczeniu cła proporcjonalnie do cła w karcie towary w przeliczeniu dewizowym PZ.

14/10/2015 VER 2.2.541
1. Dodano możliwość zmiany magazynu w nagłówku dokumentu funkcją serwisową.
2. Poprawka w imporcie dokumentów ZA.

21/10/2015 VER 2.2.542
1. Dodano opcję włączającą w nagłówkach dokumentów SP pytanie o datę obowiązku VAT:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy pytać o datę obowiązku VAT w SP" T/N
2. Dodano możliwość włączenia wyszukiwania kontrahentów po numerze konta w FK.
3. Dodano zapisywanie w historii kart rabatowych dokumentów KS do PA związanych z kartami
rabatowymi.
4. Dodano do informacji o nagłówku dokumentów ZW i KS wyświetlanej przez ALT+N numer
karty rabatowej jeżeli dokumenty te są uwzględnione w historii kart rabatowych.
5. Dodano możliwość wprowadzania numerów dokumentów jako kod kreskowy (klawisz ALT+K w
polu z numerem dokumentu).
6. Dodano do testów możliwość podglądu paragonów po odczytaniu ich numeru czytnikiem kodów
kreskowych.

03/11/2015 VER 2.2.543
1. Ograniczono aktualizację kodu użytkownika w automatycznie tworzonych płatnościach jeżeli nie
było zmiany kontrahenta ani wartości dokumentu.
2. Dodano do uprawnień kasjera możliwość wyłączenia dostępu do zmiany cen sprzedaży podczas
wystawiania paragonów w module paragonowym.
3. Dodano opcję włączającą pytanie o kod użytkownika podczas wyszukiwania dokumentów
handlowych z listy.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy przy wyszukiwaniu dokum. z listy pytać o użytkownika" T/N
4. Poprawka w zestawieniu sprzedaży z dostaw wg kodów pocztowych
(zestawienia nie można było wykonać).
5. Dodano możliwość wprowadzania na dokumentach ZK zakupów z odwrotnym obciążeniem
VAT:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->"Pytać o odwrócony VAT w dokumentach ZK" t/N

16/11/2015 VER 2.2.544
1. Dodanie do listy automatycznych promocji/rabatów dla modułu paragonowego oraz programów
RC-NET SKLEP
OPCJE -> Listy systemu -> Promocje/rabaty
możliwości wybrania dowolnych dni tygodnia, dla których ma działać promocja.
2. Dodanie do listy automatycznych promocji/rabatów dla modułu paragonowego oraz programów
RC-NET SKLEP
OPCJE -> Listy systemu -> Promocje/rabaty
możliwości podania zakresu godzinowego w którym ma działać
promocja, np. od 11:00 do 15:05
3. Dodano przekodowanie polskich znaków dla kodu kontrahenta przekazywanego z systemów
zewnętrznych poprzez JSON RPC do funkcji DK_VALUE() w module ScanDroid.

19/11/2015 VER 2.2.545
1. Poprawka w funkcji serwisowej, umarzającej wszystkie płatności do podanego dnia włącznie.
2. Dodanie do listy promocji od wartości PA dla modułu programów
RC_NET-SKLEP:
OPCJE -> Listy systemu -> Promocje od wartości PA
możliwości wybrania dowolnych dni tygodnia, dla których ma działać promocja.
3. Dodanie do wersji programów pracujących z RC-NET-SKLEP promocji kasjerskich za ilość
towaru (promocje grupowe).
Promocje te są definiowane w liście promocji/rabatów:
OPCJE -> Listy systemu -> Promocje/rabaty
Jako rodzaj promocji należy podać:
"1" - rabat kwotowy od każdej n-tej sztuki
(np. rabat 20 zł na co drugą koszulę)
W promocji tej wybieranych jest n najtańszych artykułów
spełniających kryteria i rabat udzielany jest
proporcjonalnie do ceny każdego z nich.
Wybierane są artykuły najtańsze, aby zminimalizować
ograniczenie kolejnych promocji za ilość wybieranych
przez kasjera.
Teoretycznie może wystąpić sytuacja, w której kwotarabatu, jest większa lub równa wartości n sztuk
sprzedawanych towarów. W takiej sytuacji program
zredukuje kwotę rabatu do poziomu, przy którym cena
finalna, każdego z artykułów w danej grupie jest nie
mniejsza niż 1 grosz.
"2" - rabat procentowy od każdej n-tej sztuki
(np. rabat 30% na co drugie spodnie)
W promocji tej wybieranych jest n najdroższych
artykułów spełniających kryteria i rabat udzielany
jest do najtańszego z nich.
"3" - kwota za n sztuk
W promocji tej wybieranych jest n najdroższych
artykułów spełniających kryteria i ich cena obniżana
proporcjonalnie, tak aby otrzymać ich finalną wartość
zdefiniowaną w promocji.
Takie kryteria wyboru towarów do grupy (najtańsze lub
najdroższe towary) pozwalają maksymalizować rabat dla klienta
bez konieczności podziału zakupów na kilka różnych paragonów.
Ma to ograniczyć sytuacje, w których klient sam dokonywałby
takiego podziału chcąc uzyskać wyższe upusty.
W definicji promocji doszło dodatkowe pytanie:
"ilość dla promocji grupowych"
gdzie podajemy ile sztuk tworzy grupę dla objęcia jedną z
powyższych promocji.
Z rabatów tych kasjer może skorzystać podczas zamykania paragonu.
Program sprawdza wówczas jakie są dostępne i wyświetla kasjerowi
ich listę. Poruszając się po tej liście kasjer może dodawać lub
odejmować towary bonusowe klawiszami +, -, INS, DEL a zawartość
paragonu oraz powyższej listy jest dynamicznie aktualizowana.

15/12/2015 VER 2.2.546
1. Dodanie możliwości zapisu dokumentów przesyłanych z terminala ScanDroid jako dokumentów
OF oraz WZ.
2. Dodano możliwość drukowania kodów kreskowych w formacie code-128. Obsługiwany jest
pełen zakres znaków ASCII (0-127) z automatycznym przełączaniem zestawów znaków w celumaksymalnej kompresji kodu paskowego.
W przypadku pracy z RC2PS potrzebna jest wersja 2.7 lub nowsza.
3. Dodano zabezpieczenie na puste zbiory podczas importu MM z plików.
4. Dodano zabezpieczenie na błędy podczas pobierania informacji o firmie z internetu na podstawie
NIP.
5. Dodano możliwość drukowania kodów kreskowych z nr-em systemowym transakcji na
drukarkach fiskalnych PRINTO, EPSON i DELIO.
Uwaga: drukarki fiskalne DELIO mają limit długości kodu, jeżeli zostanie przekroczony to nie
zmniejszają wielkości wydruku, lecz przestają drukować kod. Jako obejście można wprowadzić w
opcjach programu prefiks dla kodów z numerem systemowym i włączyć drukowanie numerów
systemowych w formie numerycznej w parametrach drukarki fiskalnej.

05/01/2016 VER 2.2.547
1. Objęto refakturowanie paragonów opcją włączającą pytanie o datę wystawianych dokumentów.
2. Zmieniono wydruki dokumentów sumowane wg kodu głównego. Aktualnie po zsumowaniu w
kolumnie z kodem towaru drukowany jest tylko kod główny.
3. Dodano poprawkę w opcji szybkiego zakładania kartotek dla innych rozmiarów (klawisz F5 na
liście towarów) gdy wybrano automatyczne nadawanie kodów kreskowych (). Aktualnie
generowany jest nowy kod zamiast pobierania kodu z poprzedniego rozmiaru.

11/01/2016 VER 2.2.548
1. Włączono dekodowanie kodów kreskowych z literalnym numerem dokumentu także wówczas,
gdy w opcjach podano prefiks kodu kreskowego dla numerów dokumentów.
2. Zmiana w wydrukach kodów kreskowych z numerem systemowym dla drukarek fiskalnych
Delio: jeżeli podano "K" to zamiast kodu kasjera drukowany jest literalnie numer systemowy.
Podanie "C" zamienia numer systemowy na cyfry jeżeli podano w opcjach prefiks kodów
kreskowych dla numeru systemowego transakcji. "Q" zmienia na wydrukach początek numeru
systemowego paragonu z "PA " na "/" co pozwala na skrócenie długości kodu gdy stanowi to
problem dla drukarki fiskalnej.
3. Dodano automatyczne rozpoznawanie odczytanych czytnikiem kodów kreskowych z paragonów
fiskalnych. Po odczycie jeżeli użytkownik edytuje pole z numerem dokumentu to odczytany numer
jest tam automatycznie umieszczany. W przeciwnym wypadku program odszukuje paragon w
bazach danych i pyta się użytkownika, czy go wyświetlić.

21/01/2016 VER 2.2.549
1. Dodano do podpowiedzi w polu "kierunek wydruków" w parametrach drukarek wartość
"MAILPDF:". Ten kierunek wydruków pozwala na wysłanie wydruku w formie PDF na adres e-
mail. Podczas drukowania program pyta się o adres docelowy. Jeżeli drukujemy dokument
handlowy to adres jest podpowiadany z karty kontrahenta. Pod klawiszem F2 jest dostęp do książki
adresowej. Można skorzystać z kilku różnych książek adresowych. Numer książki adresowej
przypisanej do danej drukarki podajemy w polu kierunek wydruków" poprzez makro %a, gdzie
 to numer książki adresowej, np.
MAILPDF:%5
Parametry wysyłanej wiadomości oraz połączenia do serwera SMTP podawane są w
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości
2. Dodano możliwość wprowadzania dokumentów ZK, WN i MA do ubiegłych okresów
numeracyjnych (podobnie jak dokumenty kasowe).

05/02/2016 VER 2.2.550
1. Zmiana w imporcie cen oraz imporcie przecen dla kartotek z rozmiarami. W aktualnej wersji
akceptowane jest także podanie tylko kodu głównego bez rozmiaru.
2. Dodano do funkcji serwisowej zmieniającej nagłówek dokumentu możliwość zmiany kodu
kasjera w paragonie.
3. Poprawka w zmianach z pkt.1 (import cen i przecen).

17/02/2016 VER 2.2.551
1. Dodano możliwość przekierowywania i wysyłania wydruków jako wiadomości e-mail w
formacie PDF.
2. Dodano możliwość włączenia logowania zmian w opcjach programu.

22/02/2016 VER 2.2.552
1. Dodano do menu INNE w dokumentach PZ opcję:
"rozliczenie dostawy"
po jej wybraniu program robi zestawienie, które zawiera:
- towary sprzedane
- towary rozchodowane innymi dokumentami wraz z datami
i numerami tych dokumentów.
- towary aktualnie na stanie we wszystkich magazynach
Jeżeli są jeszcze towary na stanie z analizowanego PZ to w dolnym menu powyższego zestawiania
dostępna jest opcja "ZWROT". Jej wybranie pozwala na wystawienie dokumentu KZ na wszystkietowary z PZ będące aktualnie na stanie w różnych magazynach, bezpośrednio z tych magazynów.
Oznacza to, że jeden dokument KZ może dotyczyć wielu różnych magazynów, nawet jeżeli mają
rozdzielną numerację.
2. Dodano do zatwierdzonych dokumentów KZ wystawianych do dokumentów istniejących w bazie
możliwość eksportu dokumentów do zbiorów COMMA. Eksportowane są pozycje dla których
zmodyfikowano ilość. (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
3. Dodano do dokumentów FK i KU wystawianych do dokumentów istniejących w bazie
możliwość importu pozycji ze zbiorów COMMA stworzonych podczas eksportu KZ. Aby import
mógł zadziałać w definicji eksportu KZ należy ustawić eksportowanie symbolu towaru i ilości.
Dodatkowo można włączyć eksport ceny zakupu i/lub stawki VAT. Jeżeli pola te są włączone to
podczas importu program sprawdza czy importowane są zgodne z oryginalnym dokumentem.